Het doet mij ongelooflijk veel pijn om te zien dat GL nu niet alleen afstand neemt van een van haar grondslagen, namelijk internationale solidariteit, maar daarbij ook nog eens buigt voor rechts

Brief aan het bestuur van GroenLinks Rotterdam.

Als allereerste afdelingsvoorzitter van GroenLinks Rotterdam -die als eerste dus ook verantwoordelijk was voor het vormgeven van de afdeling- als coordinator van Rotterdam voor Gaza -waarin naast tal van maatschappelijke organisaties, ook de vier LinksVerbond partijen participeren- maar zeker ook als iemand met uitsluitend joodse voorouders, heb ik vertraagd (want ik verblijf in Bolivia), maar vooral met toenemende verbazing en stijgende verontwaardiging kennis genomen van het feit dat GL het voortouw heeft genomen het Links Verbond op te blazen vanwege een jaren geleden verzonden tweet van NIDA. Een tweet die misschien anders geformuleerd had kunnen worden, maar inhoudelijk volstrekt correct was. Met ruim 35 jaar ervaring in de solidariteitsbeweging voor Palestina, met 53 jaar politieke ervaring en met 71 jaar ervaring als Rotterdammer, denk ik dat ik weet waarover ik het heb.

Het doet mij ongelooflijk veel pijn om te zien dat GL nu niet alleen afstand neemt van een van haar grondslagen, namelijk internationale solidariteit, maar daarbij ook nog eens buigt voor rechts. Voor Leefbaar, voor PVV, voor christelijk rechts en voor ieder ander die uit politiek opportunisme, uit religieus eigenbelang, uit puur racisme of uit domme onwetendheid het Israëlische apartheidsbewind steunt, en/of (in de regel lijkt dit samen te gaan) de Rotterdamse samenleving uiteen wil drijven.

Van GroenLinks had ik verwacht dat het de rug recht zou houden, niet zou meehuilen met de honden in het bos, internationale solidariteit en linkse samenwerking in het belang van de Rotterdammers door dik en dun zou steunen. Niet dus. GL lijkt nu ook in Rotterdam afgegleden te zijn naar een soort D66 voor wie politieke opportuniteit prevaleert boven idealen, uitgangspunten en solidariteit.

Als jurylid van de Dialoog Award heb ik mijn handtekening vol overtuiging gezet onder het rapport waarin de Award 2017 werd toegekend aan Nourdin el Ouali. Niet omdat ik zijn politieke partij steun (ik blijf een overtuigd atheïst die meent dat religie zich moet beperken tot het private domein), maar vanwege zijn verbindende rol- met een scherp randje, gelukkig - die hij speelt in het Rotterdamse. Lees daar het juryrapport nog maar eens op na.
De aktie van GL lijkt met terugwerkende kracht ook de Dialoog in het Rotterdamse te treffen.

Onnodig nog te zeggen dat ik het mandaat dat ik achterliet om bij mijn afwezigheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, GroenLinks te stemmen, inmiddels heb ingetrokken.

In afwachting van jullie reaktie en in vertrouwen dat mijn bericht ook doorgegeven wordt aan eenieder die dit aangaat en in bijzonder de leden van GL Rotterdam en degenen die hebben bijgedragen aan het onverdraagbare besluit om het Links Verbond op te blazen,

Met toch nog kameraadschappelijke groet,

Benji de Levie

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop