29 September 2020

‘Huurbeleid dat niemand snapt, móet wel slecht zijn’

Onder druk van coalitiegenoten CDA en D’66 moest Minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker haar huurplannen wijzigen. ‘Lood om oud ijzer’, oordeelt Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam.

Gefeliciteerd met het stoppen van Dekkers plannen!
‘Was het maar zo. Dekker heeft haar plannen enkel een nieuw jasje aangetrokken. Om de website van de VVD maar eens te citeren: “Ten opzichte van eerdere voorstellen is er inhoudelijk weinig tot niets veranderd. Wel is de terminologie aangepast.” Onder druk van alle acties ziet Dekker zich nu blijkbaar gedwongen om rookwolken te produceren. En het moet gezegd worden: dat doet ze heel vakkundig. In plaats van de onmiddellijk liberalisering van een kwart van de huurmarkt wacht diezelfde groep woningen nu een forse huurverhoging, boven op de inflatie. In de praktijk is dat lood om oud ijzer.’
Hoe ziet dat gewijzigde beleid er dan precies uit?

‘Om een concreet voorbeeld te geven: een persoon die de komende jaren in Amsterdam verhuist, moet rekening houden met een verdubbeling van zijn of haar huurlasten. Ook zittende huurders kunnen te maken krijgen met grote prijsstijgingen. Precieze getallen noemen is overigens heel lastig. Er zijn nu allerlei verschillende categorieën woningen gemaakt, waarbij iedere groep met een ander percentage huurverhoging te maken krijgt. Voor iedereen gaat als het ware een ander huurregime gelden. Die truc heeft ook gewerkt bij de privatisering van de telefoniemarkt. Zorg dat het nieuwe systeem zó complex is, dat het mensen blind maakt voor de uiteindelijke kosten. Maar je kunt van mij aannemen: een huurbeleid dat niemand begrijpt, móet wel slecht zijn.’
Inmiddels is ook de nodige ophef ontstaan over de nieuwe woningtaxaties in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Die WOZ-waardes zijn met meer dan vijftig procent gestegen ten opzichte van de vorige taxatie. Wat is het verband met de huren?
‘Tot nu toe werd de maximale huurprijs vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Dat was gebaseerd op objectieve criteria zoals grootte van het huis en het voorzieningenniveau. In plaats van dat puntensysteem wil minister Dekker nu de WOZ-waardes een grotere rol laten spelen bij het bepalen van de huurprijs van een grote groep woningen. De gevolgen daarvan zijn niet mis. De WOZ-waarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van omliggende huizen, en daarmee de status van de buurt.
Een voorbeeld: we krijgen als huurdervereniging de laatste tijd veel telefoontjes van oudere, verontruste bewoners uit de Jordaan. Dat is langzaamaan een rijke, populaire wijk geworden, met daardoor hoge WOZ-waardes. Mensen die in zo’n buurt in oude, slechte en tochtige huurwoningen leven, kunnen daardoor ineens te maken krijgen met enorme huurstijgingen. Een van de gevolgen van de koppeling van de WOZ- waardes aan de huurprijzen kan dan ook zijn dat gewilde wijken in de toekomst nog minder toegankelijk worden voor mensen met een kleinere beurs. En ja, dat staat haaks op het spreidingsbeleid waar deze regering zo’n voorstander van zegt te zijn.’
Het is reeds gezegd: het grotere doel achter de plannen van Dekker is de liberalisering en daarmee privatisering van de huizenmarkt. Wat zijn jullie bezwaren daartegen?
‘Heel simpel: het is gekkenwerk om de woningmarkt te privatiseren. We praten over een markt die planning en sturing vanuit de overheid vergt. Als dat niet gebeurt komen de problemen waar we nu mee kampen, zoals woningnood, op een later tijdstip versterkt terug.
Kijk maar naar de hoe het is gegaan na de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties. Tijdens de economische boom eind jaren negentig stortten de steeds commerciëler denkende corporaties zich massaal op de bouw van dure koop- en huurwoningen en kantoren. Nu is die markt door de crisis volledig ingestort, met als gevolg leegstand. Volkshuisvesting kan niet gestuurd worden door de grillen van markt, daar is een lange termijnplanning voor nodig.’
Dus het verzet tegen de plannen van Dekker gaat gewoon door?
‘Jazeker. In Amsterdam zullen we de komende tijd volop actievoeren. Ook in enkele andere plaatsen zijn inmiddels ‘Stop Dekker’-comités van start gegaan. Een probleem is wel dat de huurdersbeweging in veel steden in de loop der jaren erg verbrokkeld is geraakt. In Rotterdam bijvoorbeeld bestaat nog geen overkoepelende organisatie zoals bij ons. Het is ook een manco van de huidige structuur die vooral toegespitst is op overleg tussen huurders en verhuurders. Dat is natuurlijk prima, maar het is ook belangrijk dat huurders zich onderling organiseren. Alleen zo kun je op de momenten dat het erom gaat voor je belangen opkomen. En dat is belangrijk. Het gaat bij huurstrijd niet alleen over geld, maar ook om leefbaarheid en de vraag in wat voor soort stad we willen wonen.’
Kijk voor meer informatie over de acties tegen de plannen van Dekker op www.stopdekker.nl

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren