De blokkade tegen Cuba opheffen om de strijd tegen covid-19 te versterken

22.04.2020

Met toegang tot onderwijs (openbaar en gratis van kleuterschool tot universiteit) is gezondheid een van de grote overwinningen van de Cubaanse Revolutie, die ondanks de moeilijkheden, fouten en tegenslagen, nog steeds bestaat. Om een idee te krijgen van de kracht van het Cubaanse gezondheidssysteem is het voldoende om een aantal redelijk overtuigende  gegevens te vergelijken. In de Verenigde Staten, een land met een BBP per hoofd van de bevolking van 58.469 euro per jaar, waar de investeringen in gezondheid 14,32% van het BBP vertegenwoordigen, zijn we getuige van een echte ineenstorting van de gezondheid die niet moeilijk te begrijpen is: er is een verhouding van 3 artsen per duizend inwoners (wat een goed idee geeft van de grote sociale ongelijkheid die deze samenleving kenmerkt). Cuba - een land met een BBP per hoofd van de bevolking van niet meer dan 7.470 euro, investeert 10,92% van zijn BBP in gezondheid  en heeft volgens officiële gegevens voor 2019 9 artsen per duizend inwoners - is niet alleen in staat om de pandemie in eigen land aan te pakken, maar ook om hulp te bieden in het buitenland.

Op 19 april 2020 waren er op Cuba 1.035 patiënten besmet met het coronavirus, waarvan er 34 zijn overleden sinds het begin van de epidemie. De autoriteiten waarschuwen voor het gevaar van verspreiding van de epidemie en nemen geen triomfantelijke houding aan.

Het aantal doden zal waarschijnlijk aanzienlijk toenemen en de blokkade tegen Cuba is een verzwarende factor, omdat die de invoer van bepaalde apparatuur en medicijnen die nodig zijn om de epidemie het hoofd te bieden, belemmert.

Het is echter duidelijk dat de toewijzing van middelen in Cuba veel egalitairder en efficiënter is dan in andere landen. Bovendien is de traditie van internationalistische solidariteit van het Cubaanse volk tot uiting gebracht, met name op het gebied van de gezondheidszorg, dankzij een 100 procent openbaar systeem. De laatste tijd hebben sommige Europese landen hun toevlucht moeten nemen tot de hulp van Cuba bij de bestrijding van de pandemie. Italië, dat ongeveer vier artsen per duizend inwoners heeft en een BBP per hoofd van de bevolking van 29.610 euro per jaar, of Andorra, met een BBP per hoofd van de bevolking van 35.975 euro, zijn gedwongen om hulp te vragen aan het Caribische land vanwege het onvermogen van de buurlanden om hen te helpen en de verlamming van de EU.

Volgens officiële gegevens bedroeg het aantal Cubaanse gezondheidswerkers in het buitenland in 2019 meer dan 28.000 in 60 landen.

Tot nu toe heeft Cuba 21 brigades gezondheidswerkers gestuurd om zich aan te sluiten bij nationale en lokale inspanningen in 20 landen die recentelijk om Cubaanse medische hulp hebben gevraagd bij de bestrijding van het coronavirus. Deze 21 brigades vormen een aanvulling op of versterking van de medische samenwerkingsbrigades in 60 landen, waar ze al diensten leverden.

In de afgelopen 50 jaar heeft Cubaans medisch personeel missies uitgevoerd in 164 landen in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

Het Cubaanse gezondheidspersoneel heeft veel ervaring opgedaan in de strijd tegen de knokkelkoorts die het eiland regelmatig treft, maar ook tegen de Ebola-epidemie in Sierra Leone, Guinee Conakry en Liberia (2014-2015) en de cholera-epidemie in Haïti. Het personeel is ook doeltreffend opgetreden om de slachtoffers van verschillende aardbevingen in dit Caribische land en in Pakistan (2005) en Nepal (2015) te helpen; en bij overstromingen en orkanen in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het belang en de kwaliteit van de Cubaanse medische hulp op internationaal niveau erkend.

Cuba heeft ook een productie van zeer effectieve medicijnen en behandelingen tegen verschillende epidemieën ontwikkeld. Hoewel er momenteel geen preventief vaccin of specifieke behandeling bestaat voor het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, dat covid-19 veroorzaakt, garandeert de Cubaanse farmaceutische industrie de productie van bewezen en zeer effectieve geneesmiddelen zoals interferon alfa 2b, naast andere geneesmiddelen die deel uitmaken van het behandelingsprotocol voor patiënten met deze ziekte en alle complicaties die zich kunnen voordoen.

Het door de Verenigde Staten opgelegde embargo tegen Cuba is een criminele daad, omdat het probeert de vrije samenwerking op gezondheidsgebied tussen Cuba en de verschillende landen die om hulp hebben gevraagd of die de samenwerking met het Caribische eiland willen versterken, te belemmeren.

De Cubaanse autoriteiten hebben dit in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 16 april jongstleden terecht opgemerkt: 'Als de ontwikkelingslanden geen gegarandeerde toegang krijgen tot technologieën die over het algemeen beschikbaar zijn in sterk geïndustrialiseerde landen, met name op het gebied van gezondheid, en als zij de wetenschappelijke ontwikkelingen en hun producten niet ongehinderd en onbaatzuchtig met elkaar delen, zal de overgrote meerderheid van de wereldbevolking net zo blootgesteld zijn of zelfs meer blootgesteld zijn dan nu in een wereld die steeds meer onderling verbonden is'.

Ook deze uitspraak is zeer terecht: 'Als de politiek gemotiveerde economische dwangmaatregelen tegen ontwikkelingslanden niet worden opgeheven en als ze niet worden vrijgesteld van de betaling van de bezwarende en onbetaalbare buitenlandse schuld en worden bevrijd van de meedogenloze voogdij van internationale financiële organisaties, kunnen we onszelf niet voor de gek houden door te denken dat we beter in staat zullen zijn om op de economische en sociale verschillen te reageren die, zelfs zonder pandemie, elk jaar miljoenen mensen doden, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen'. (Officiële website van het ministerie in het Engels hier.)

De coronacrisis heeft aangetoond dat de ruggengraat van een adequate reactie op de coronaviruspandemie het volksgezondheidssysteem is. Het neoliberale beleid van de afgelopen 40 jaar in het algemeen en de laatste 10 jaar van bezuinigingen in het bijzonder zijn verantwoordelijk voor een groot verlies aan mensenlevens. Waar de bezuinigingen het ernstigst waren, was de ineenstorting van het gezondheidsstelsel het meest dramatisch. In de Verenigde Staten is de chaos groter dan in andere landen, niet alleen vanwege het ultra-reactionaire karakter van de regering, maar ook vanwege het ontbreken van iets dat lijkt op een vrije, algemene openbare gezondheidszorg.

Bovendien hebben de Verenigde Staten in een criminele actie niet alleen de Cubaanse hulp afgewezen - wat honderden of duizenden mensenlevens zal kosten - maar zetten ze ook landen die Cuba om hulp hebben gevraagd onder druk om deze hulp op te geven. De reactionaire regeringen van Brazilië, Ecuador en Bolivia hebben van hun kant de Cubaanse medische missies uitgewezen.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, heeft Trump op 15 april 2020 besloten een einde te maken aan de Amerikaanse bijdrage aan de WHO, op een moment dat het VN agentschap een belangrijke rol speelt in de strijd tegen het coronavirus.

Met het oog hierop stelt Cuba dat een internationale inspanning, zonder politieke vooroordelen, absoluut noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek te doen en te delen en om de ervaringen van verschillende landen uit te wisselen op het gebied van preventief werk, bescherming van de meest kwetsbare personen en sociale gedragspraktijken. Op die manier kunnen de duur van de pandemie en het aantal menselijke slachtoffers worden beperkt.

Daarom roept de Vierde Internationale alle revolutionaire, progressieve en democratische krachten op om de strijd tegen de blokkade van Cuba te versterken en de solidariteit met het Cubaanse volk te intensiveren. Wij staan volledig achter de buitenlandse hulp van de Cubaanse gezondheidswerkers. De enige manier om uit de crisis te komen is internationale solidariteit en de ontwikkeling van het internationalisme onder de volkeren. Weg met reactionaire regeringen die het leven van hun eigen volk verachten en nationalisme, racisme en oorlog promoten als een uitweg uit de crisis.

Laten we de strijd om de blokkade tegen Cuba op te heffen intensiveren!

Solidariteit, zelfbeschikking en internationalisme!

Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

20 april 2020

Deze verklaring van het bureau van de Vierde Internationale werd op 21 april gepubliceerd op International Viewpoint. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop