Borderless

29 February 2020

Doe mee met de groeiende beweging om fossiele brandstofprojecten in heel Europa tegen te houden

Door nationale overheden en organen van de EU worden vele mooie woorden gewijd aan de klimaatcrisis. Maar alle overheidsplannen zijn, als ze al uitgevoerd worden, volstrekt onvoldoende om de opwarming van het klimaat te stoppen en een ramp van ongekende omvang te vermijden.

Zoals op deze site al zo vaak betoogd is daarvoor een fundamentele breuk met het huidige functioneren van de economie noodzakelijk. Een breuk met het kapitalistische systeem waarbij winst en groei en niet duurzaamheid en de bevrediging van werkelijke behoeften centraal staat.  Die breuk zal er alleen maar komen door massale actie tegen het huidige systeem en met name tegen de fossiele brandstofbelangen en projecten.

We publiceren hieronder een oproep van 350.org. Op hun site vindt u ook veel ander materiaal over de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Wetenschappers waarschuwen dat we fossiele brandstoffen snel moeten uitbannen om de emissies van broeikasgassen terug te dringen en een onomkeerbare klimaatchaos te voorkomen. Toch blijven regeringen nieuwe fossiele brandstofprojecten ondersteunen zowel politiek als financieel.

In heel Europa wordt gestreden tegen kolenmijnen en elektriciteitscentrales, frackingputten en gaspijpleidingen. Deze gevechten worden geleid door basisgroepen en lokale gemeenschappen die vastbesloten zijn om de projecten stop te zetten.

Het nieuwe paradepaard van de gasinfrastructuur

De EU is van plan de gasinfrastructuur massaal uit te breiden met nieuwe mega-pijpleidingen, hoewel de bestaande gasreserves ons koolstofbudget al zullen doorbreken. Nieuwe pijpleidingen zoals de Zuidelijke Gas Corridor, Nord Stream 2 en Midcat dreigen ons vast te zetten in nog een generatie fossiele brandstoffen terwijl de methaanemissies die daarbij horen ook een sterk opwarmend effect hebben.

Maar overal waar pijpleidingen en nieuwe fossiele brandstoffen worden gepland, groeit het verzet. Van Italië en Spanje tot Zweden komen gemeenschappen samen om zich tegen de projecten te verzetten en hun woonplaatsen en hun levensonderhoud te beschermen.

Trans Adriatische Pijpleiding

De steden Melendugno en San Foca in Zuid-Italië liggen aan de frontlinie van de strijd tegen de Trans Adriatische Pijpleiding (TAP), die wordt gefinancierd door de Europese Investeringsbank. TAP is gepland als onderdeel van de zuidelijke gascorridor, om elk jaar miljarden kubieke meters gas van Azerbeidzjan naar Italië te vervoeren.

De lokale bevolking voert vreedzaam verzet tegen de bouw van de pijpleiding, ondanks politiegeweld en zelfs het gebruik van een wet uit het Mussolini-tijdperk die de hele stad Melendugno onder militaire controle plaatste. De aanleg van de pijpleiding is tijdelijk stopgezet vanwege het toeristenseizoen, maar zal naar verwachting in oktober worden hervat.

De lokale gemeenschap bereidt zich voor om door te gaan met verzet tegen de bouw, ondanks de dreiging van draconische boetes. Onder de leuze 'Geen TAP. Niet hier. Nergens’, drukken ze hun solidariteit uit met de gemeenschappen langs de route van de pijpleiding, zoals de landbouwers die TAP in Griekenland bestrijden. 

Midcat pijpleiding

De Midcat-pijpleiding tussen Spanje en Frankrijk wordt geconfronteerd met verzet van de gemeenschap aan beide zijden van de Pyreneeën. Het eerste traject van de pijpleiding van 86 km is in 2012 in Catalonië aangelegd. Lokale groepen bouwen nu oppositie op in steden en dorpen rond Girona langs de geplande route van de pijpleiding om te voorkomen dat deze doorgaat. Ze hebben hun krachten gebundeld met Franse groepen die strijden tegen verschillende transnationale infrastructuurprojecten die de lokale gemeenschappen niet ten goede komen. Er bestaat bezorgdheid over de gevolgen voor het klimaat, de massale vernietiging van het milieu en het gebrek aan transparantie rondom het project.

De pijpleiding zou de hoeveelheid gas die van Spanje naar Frankrijk kan worden vervoerd meer dan verdubbelen, hoewel de bestaande pijpleidingen over de Pyreneeën al onderbenut zijn. Deskundigen twijfelen aan de economische levensvatbaarheid van het project.

Midcat zou schaliegas uit Algerije naar Europa kunnen brengen. De Franse olie- en gasmaatschappij Total is de grootste fracker in Algerije. Fracking is in Frankrijk verboden, maar de operatie van Total in de voormalige Franse kolonie bedreigt een cruciale watervoerende laag in het droge gebied en stuit op hevige publieke weerstand. 

LNG-terminals in Zweden 

GO4LNG is een fossiele gasterminal die gepland staat in Gotenburg, de grootste haven van Scandinavië. De toekomst van het project is niet meer zo zeker nu het verzet in de stad en van de Zweedse milieubeweging groeit.

Sinds de groep ' Fossilgasfällan ' campagnes, evenementen en acties tegen het project organiseert, zijn politici en wetenschappers zich gaan mengen in het debat over aardgas. De vrees bestaat dat het project zal leiden tot een grote invoer van aardgas en dat het Zweden in een langdurige afhankelijkheid van fossiele brandstof zal houden.

De terminal is de eerste van acht terminals die gepland zijn langs de kust van Zweden, omdat het bedrijf Swedegas dit als een klimaatoplossing op de markt probeert te brengen, ondanks wat de klimaatwetenschap ons vertelt. Dit is geen verrassing, want de twee bedrijven die Swedegas bezitten, zijn Fluxys en Enagas, die beide belangrijke spelers zijn bij de uitbreiding van aardgas elders in Europa.

De lokale actiegroep tegen GO4LNG, die sterke banden heeft met andere groepen in Europa die zich verzetten tegen gasprojecten, vergroot het verzet tegen dit project. Het is cruciaal dat de terminal wordt vertraagd en stopgezet, omdat dit de rest van de nationale LNG-uitbreiding in Zweden zal beïnvloeden en de gasindustrie zal destabiliseren. Niet hier, nergens! # NO2LNG 

Het stoppen van steenkool in zijn laatste bolwerken 

De productie van kolen in Europa neemt af omdat steenkool steeds moeilijker kan concurreren met andere energiebronnen en er regels tegen vervuiling van kracht worden. In de afgelopen vijf jaar is de steenkolenproductie met 25% gedaald en steeds meer landen zetten zich in voor een geleidelijke afbouw. 

Steenkool blijft echter een belangrijke bron van broeikas en luchtvervuiling in de EU. Duitsland en Polen nemen meer dan de helft van de resterende koolcapaciteit van de EU voor hun rekening, gevolgd door Tsjechië. 

Steenkool in Polen 

Polen, de gastheer van de VN-klimaatconferentie van dit jaar, is een van de laatste bolwerken van de kolenindustrie in Europa. Het land haalt ongeveer 80 procent van zijn elektriciteit uit kolen en de regering is nog steeds van plan nieuwe kolencentrales te bouwen, ook al verstikt de luchtvervuiling door verbranding van kolen de Poolse steden. Er zijn dagen dat de luchtvervuiling in Warschau erger is dan waar ook in China. Tijdens een periode van intensieve smog in januari vorig jaar meldde een van de ziekenhuizen van Warschau een stijging van 50% van het aantal patiënten, en kregen medewerkers anti-smogmaskers.

Van 18 tot 22 juli organiseert de Poolse klimaatbeweging het eerste klimaatkamp in het land. Het kamp zal het groeiende lokale verzet in de bruinkoolregio rond de stad Konin ondersteunen. De lokale gemeenschap wordt getroffen door de zware luchtvervuiling van de kolencentrales en de toegenomen waterschaarste, omdat de enorme open mijnen geleid hebben tot een dramatische daling van het grondwaterpeil. Als gevolg hiervan hebben boeren hun oogsten zien teruglopen en is een 30 kilometer lang stuk van rivier de Noteć drooggevallen. 

Steenkool in Tsjechië 

Tsjechië staat op een tweesprong. In de komende jaren zullen de oude steenkoolcentrales van het land moeten worden aangepast of worden gesloten. 

De basisbeweging Limity jsme my ('wij zijn de grenzen') heeft gemobiliseerd voor een klimaatkamp en massale actie gericht tegen kolenproductie van 27 juni tot 1 juli. Ze organiseren het samen met groepen die zich organiseren rond lokale luchtvervuiling.

Vorig jaar organiseerde de groep het eerste klimaatkamp in het land en met meer dan honderd mensen sloot het met succes een dag de grootste kolenmijn van het land, de bruinkoolmijn van Bílina in Noord-Bohemen. 

Steenkool in Duitsland 

Ondanks de, vanuit de basis gestimuleerde, massale toename van hernieuwbare energiebronnen, zal Duitsland zijn klimaatdoelstellingen niet halen door de vuile kolenmijnen en elektriciteitscentrales. Zeven van de tien grootste vervuilers van Europa zijn Duitse kolencentrales. De kolenactiviteiten van RWE in het Rijnland zijn de grootste bron van CO2-uitstoot in Europa.

Het Rijnland is ook een centraal punt geworden voor de Europese beweging voor klimaatrechtvaardigheid. In solidariteit met mensen die getroffen zijn door klimaatverandering over de hele wereld, en de gemeenschappen en lokale basisbewegingen die zich verzetten tegen de vernietiging van het land en de sloop van hele dorpen, heeft de coalitie voor klimaatrechtvaardigheid Ende Gelände('hier en niet verder') massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseerd waarbij duizenden mensen mijnactiviteiten hebben verstoord. Voor 25-29 oktober heeft Ende Gelände hun volgende massale actie aangekondigd om een einde te maken aan de mijnbouw en om het oerbos Hambach, dat wordt geruimd om plaats te maken voor uitbreiding van de mijn, te beschermen. 

De laatste stelling van de fracking-industrie aanpakken 

Veel landen hebben fracking - de methode voor gaswinning waarbij hoge waterdruk en chemicaliën wordt gebruikt om gesteente te kraken - verbannen en teruggedrongen. Engeland is een van de laatste mogelijkheden voor de fracking industrie. 

Fracking in het Verenigd Koninkrijk 

De Britse regering heeft onlangs een voorstel ingediend dat hen in staat zou stellen de ontwikkeling van fracking door te drukken als een kwestie van 'nationaal belang' waarvoor geen vergunning van lokale overheden meer nodig is.

De fracking-industrie stuit echter op hardnekkig verzet van lokale groepen op proef boringlocaties in het hele land. Na jaren van vertragingen staat de eerste commerciële fracking sinds 2011 in het VK op het punt om dit jaar te beginnen bij Preston New Road in Lancashire, waar het lokaal bestuur werd overruled door de centrale overheid om ruimte te maken voor de frackingplannen van Cuadrilla.

Het basisnetwerk Reclaim the Power  heeft aangekondigd dat het deze zomer alles in het werk zal stellen om samen met  de lokale gemeenschappen zich te verzetten tegen fracking. Op 28 juni organiseerden ze een 54-uurs durend massaprotest op de fracking-locatie van Cuadrilla aan Preston New Road. 

Het grootste gasveld in Europa sluiten

Shell en Exxon exploiteren al 55 jaar met steun van de Nederlandse overheid in Groningen het grootste gasveld van Europa. De boringen hebben meer dan duizend aardbevingen veroorzaakt, die tienduizenden huizen in het gebied hebben beschadigd en sommigen onbewoonbaar gemaakt.

De Groningers strijden al decennialang voor stopzetting van de boringen en compensatie voor de schade die Shell en Exxon hebben veroorzaakt in hun winstbejag. Hun protesten en de steeds erger wordende aardbevingen hebben de Nederlandse regering ertoe gebracht de productie te verlagen en een geleidelijke uitfasering tegen 2030 aan te kondigen.

Dat is echter geen reden voor voldaanheid voor het klimaatnetwerk Code Rood,dat mobiliseert voor een massale actie en een actiekamp in augustus. Ze eisen onmiddellijke actie op de schaal die de klimaatcrisis vereist in plaats van beloftes voor de verre toekomst, en eisen dat Shell en Exxon aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze hebben aangericht.

Nederlandse vertaling vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren