Een radicaal anti-imperialistisch standpunt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne

De Russische invasie in Oekraïne is het tweede bepalende moment van de Nieuwe Koude Oorlog waarin de wereld sinds de eeuwwisseling is ondergedompeld als gevolg van het besluit van de VS om de NAVO uit te breiden.

Het eerste beslissende moment was de door de VS geleide invasie van Irak in 2003. Deze mislukte volledig in het bereiken van de imperialistische doelstellingen van de VS. De prijs die Irak heeft betaald – en samen met de buurlanden nog steeds betaalt – is enorm, maar de neiging van het VS-imperialisme om andere landen binnen te vallen is sterk beknot, zoals wordt bevestigd door de recente terugtrekking van de VS uit Afghanistan.

Het lot van de Russische invasie in Oekraïne zal bepalend zijn voor de neiging van alle andere landen tot agressie. Als ze mislukt, zal het effect op alle wereld- en regionale machten er een van krachtige afschrikking zijn. Als de invasie slaagt, dat wil zeggen als Rusland erin slaagt Oekraïne onder Russische laarzen te 'pacificeren', zal het effect zijn dat de situatie in de wereld afglijdt naar een ongebreidelde wet van de jungle, waardoor het VS-imperialisme zelf en zijn bondgenoten aangemoedigd worden hun eigen agressieve houding te hervatten.

Voorlopig heeft het heldhaftige verzet van het Oekraïense volk het hele spectrum van reactionaire bewonderaars van Vladimir Poetin, van mondiaal hard- en extreem-rechts tot pseudo-linkse aanhangers van het Russische imperialisme, in verwarring gebracht. Een overwinning van Poetin in Oekraïne zou dit spectrum van reactionaire politiek enorm versterken.

Naast de algemene veroordeling van de Russische invasie is er ook enige verwarring ontstaan in de gelederen van de echte anti-imperialisten over het specifieke standpunt dat ze moeten innemen over kwesties die verband houden met de voortdurende oorlog. Het is belangrijk deze kwesties te verduidelijken.

1. Het is niet voldoende om Rusland op te roepen zijn aanvallen te staken en op te roepen tot 'een onmiddellijk staakt-het-vuren en een terugkeer naar de onderhandelingstafel'. Wij gebruikten dergelijke VN-achtige taal niet toen de Verenigde Staten Irak binnenvielen, maar eisten de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de agressors, zoals we bij elke invasie van een land door een ander land hebben gedaan. Ook zouden we niet alleen de beëindiging van de agressie moeten eisen, maar ook de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne.

2. De eis van Russische terugtrekking geldt voor elke centimeter van het grondgebied van Oekraïne – ook voor het grondgebied dat Rusland in 2014 is binnengevallen. Als er een geschil is over welk grondgebied dan ook waar ook ter wereld – zoals in dit geval de Krim of provincies in Oost-Oekraïne – accepteren we nooit dat het wordt opgelost door bot geweld en het recht van de sterkste, maar altijd alleen door de vrije uitoefening van het recht op democratische zelfbeschikking door het betrokken volk.

3. We zijn tegen oproepen tot rechtstreekse militaire interventie van een imperiale macht tegen een andere, hetzij met laarzen op de grond, hetzij door het opleggen van een vliegverbod op afstand. In beginsel zijn we tegen rechtstreekse militaire interventie door welke imperialistische macht dan ook, waar dan ook. Vragen om een confrontatie van een van hen met een andere, staat gelijk met het wensen van een wereldoorlog tussen kernmachten. Bovendien kan een dergelijke interventie op geen enkele manier binnen de grenzen van het internationaal recht worden uitgevoerd, aangezien de meeste grote imperialistische mogendheden een vetorecht hebben in de Veiligheidsraad van de VN. Ook al kan men gemakkelijk begrijpen dat de Oekraïense slachtoffers van de agressie dergelijke oproepen uit wanhoop doen, toch zijn het onverantwoordelijke eisen.

4. We zijn voorstander van de levering van defensieve wapens aan de slachtoffers van agressie zonder voorwaarden – in dit geval aan de Oekraïense staat die vecht tegen de Russische invasie op zijn grondgebied. Geen enkele verantwoordelijke anti-imperialist heeft de USSR of China opgeroepen om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam tegen de invasie van de VS, maar alle radicale anti-imperialisten waren voorstander van meer wapenleveranties door Moskou en Peking aan het Vietnamese verzet. Degenen die een rechtvaardige oorlog voeren de middelen geven om te vechten tegen een veel machtigere agressor, is een elementaire internationalistische plicht. Het zonder meer afwijzen van dergelijke leveranties is in tegenspraak met elementaire solidariteit met de slachtoffers.

5. We hebben in beginsel geen algemeen standpunt over sancties. We waren voor sancties tegen de Zuid-Afrikaanse apartheidsstaat en we zijn voor sancties tegen de koloniale bezetting door de Israëlische kolonisten. We waren tegen de sancties die aan de Iraakse staat werden opgelegd nadat die in 1991 door oorlog was verwoest, want het waren moorddadige sancties die geen rechtvaardig doel dienden, maar slechts de onderwerping van een staat aan het VS-imperialisme, tegen een bijna genocidale prijs voor zijn bevolking. De westerse mogendheden hebben besloten tot een hele reeks nieuwe sancties tegen de Russische staat wegens zijn invasie in Oekraïne. Sommige daarvan kunnen het vermogen van het autocratische regime van Poetin om zijn oorlogsmachine te financieren inderdaad beperken, andere kunnen schadelijk zijn voor de Russische bevolking zonder dat het regime of zijn oligarchische trawanten er veel hinder van ondervinden. Ons verzet tegen de Russische agressie, gecombineerd met ons wantrouwen jegens de imperialistische regeringen van het Westen, betekent dat we de sancties van het Westen niet moeten steunen, noch moeten eisen dat ze worden opgeheven.

6. Tenslotte, de meest voor de hand liggende en vanuit progressief standpunt eenvoudigste kwestie van allemaal is de eis dat alle grenzen worden opengesteld voor de Oekraïense vluchtelingen, zoals dat zou moeten gelden voor alle vluchtelingen die oorlog en vervolging ontvluchten, uit welk deel van de wereld ze ook komen. De plicht om vluchtelingen op te vangen en te huisvesten en de kosten daarvan, moeten billijk worden gedeeld door alle rijke landen. Ook moet dringend humanitaire hulp worden verleend aan de binnenlandse ontheemden binnen de grenzen van Oekraïne.

Solidariteit met het Oekraïense volk!

Dit artikel stond op Europe Solidaire Sans Frontières. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Dossier
Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop