Goed idee Patrick!

10.10.2014

Na FNV Sport, was Abvakabo met 94% al heel duidelijk, Bouw daarna met 99% voor-stemmers voor de fusie ook. Een opdracht vanuit het LP aan het bestuur van de FNV om alles uit de kast te trekken is terecht. Deze fusie kan toch niet stranden op zo'n klein aantal vertegenwoordigers (waarvan ik bij een aantal nog moet zien wie ze eigenlijk precies vertegenwoordigen). Ik heb het vandaag op mijn werk proberen uit te leggen aan de leden: geen beginnen aan. Ze hadden zelf al geconcludeerd dat eigen macht, eigen baantjes en ego's de boel hadden gefrustreerd en ik kon er weinig tegenin brengen.

Wat ik nog steeds erg jammer vind, is dat veel leden de conqequenties van een 'nee' niet scherp op het netvlies hadden. De meesten hadden (en hebben) nog steeds het idee dat we ondanks deze uitslag gewoon door kunnen. Alsof er alleen maar te winnen was en niets te verliezen. 

Ik hoor geluiden alsof Bondgenoten straks samen met Kiem in juli alsnog kan invaren. Maar zo werkt dat niet. Want dit besluit was met alle toeters en bellen én de goedkeuring ook van de leden van Bondgenoten, al een half jaar geleden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, zo hoort dat juridisch nu eenmaal. Een ander soort fusie straks, betekent dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus nieuwe documenten, die weer een half jaar tevoren gedeponeerd moeten worden, de hele mikmak moet weer over. Bovendien zijn er dan ook vast nieuwe toezeggingen aan de Nee-stemmers nodig, waardoor andere bonden natuurlijk ook wat minder water bij hun wijn willen. Kortom we houden elkaar weer aan de gang met nieuw getouwtrek: inclusief alle energie en tijd die dat onze beste kaders en bestuurders kost. 

Ik hoor anderen zeggen dat we gewoon verder kunnen gaan met samenwerken. Een fusie is niet nodig, 'het gaat toch goed zo'? Bij hen vraag ik me af of ze de voordelen van de fusie wel helder hadden. En dan heb ik het niet eens over een efficiëntere werkorganisatie. Maar wel over nieuwe CAO's waar mensen die nu hetzelfde werk doen of op eenzelfde locatie werken, maar bij verschillende bonden ingeschreven staan, voordeel bij hebben omdat ze niet meer uitgespeeld worden tegen elkaar, maar een front kunnen vormen.

En ik vraag me af of zij dan niet zien dat er ook een politiek antwoord zal komen op een mislukte fusie. Want de tijd is erg dichtbij dat de vraag wie de bonden nu eigenlijk vertegenwoordigen of waarom CAO's verbindend verklaard moeten worden, beantwoord wordt met een dubbel negatief.

En zien mensen niet het risico dat andere bonden, koepels of beroepsverenigingen hun kans schoon zien om zichzelf te profileren en versterken door andere FNV-bonden te verleiden uit de FNV te stappen en met hen verder samen te gaan?

Om nog maar even te zwijgen van alle leden die nu al zeggen: 'bij zo'n loser-club wil ik niet horen' en hun lidmaatschap opzeggen. Hoeveel hebben dat na woensdag al niet gedaan?

Het meest nog vraag ik me af of mensen stilstaan bij alle ellende die er niet alleen in Nederland op ons af komt, maar vooral ook internationaal.

Natuurlijk moet je er niet aan denken hoe vaak we aan de CAO tafel of bij onderhandelingen rond fusies en reorganisaties nu te maken krijgen met werkgevers die hun slag willen slaan en zich nog minder aantrekken van afspraken die al gemaakt zijn en juist nu hun zin willen doordouwen, met nog minder last van het aangeschoten wild dat FNV heet.

Maar de echte nachtmerrie vormen de nieuwe vrijhandelsverdragen, die sinds 2012 achter gesloten deuren (gesloten, ook voor Europarlementariërs, voor wie dat nog niet wist!) worden uitonderhandeld tussen de grote multinationals en de Europese Commissie.

Google eens op 'TTIP' Of 'TISA' en schrik je rot! Google, de multinational...daar begint de ongein al mee. In deze nieuwe verdragen is geen millimeter ruimte voor privacy. Alle data zijn handel. Onder het mom van het wegnemen van handelsbelemmeringen en vrij baan voor investeringen en groei, worden beschermende regels op het gebied van arbeid en veiligheid, maar ook voor het milieu en de privacy, als een beperking gezien. Bovendien schaden nieuwe regels op dit gebied mogelijk hun investeringen en winstverwachtingen. Het gaat zover dat een overheid die een minimum- of jeugdloon aanpast, kan rekenen op miljarden-claims vanwege tegenvallende winstverwachtingen. Daarvoor is zelfs een door het grootkapitaal in te richten 'onafhankelijk tribunaal' bedacht, om deze claims als 'gerechtvaardigd' te kunnen bestempelen. Ook lokaal verzet, bijvoorbeeld tegen schaliegas-boringen hier of tegen desastreuze houtkap aan de andere kant van de wereld, krijgt met die claims te maken.

Om de met deze akkoorden gepaard gaande aanvallen op veiligheid, privacy, arbeidsrechten, publieke rijkdom en milieu af te wenden hebben we iedereen nodig. Voor een NEE tegen deze geheime onderhandelingen moeten we samen sterk staan, al onze kracht gebruiken en met zoveel mogelijk gelijkgestemde organisaties samenwerken. We hebben geen tijd meer voor al het verlies aan energie en tijd gericht op de eigen en interne agenda die sommige mensen ons nu opdringen.

Wat we te verliezen hebben is veel, heel veel: van ons minimumloon tot onze veiligheidsvoorzieningen, van de publieke watervoorziening tot onze voedselveiligheid en van onze privacy tot invloed op zorg en onderwijs. Dát staat namelijk op het spel als we niet snel, heel snel, onze rangen alsnog weten te sluiten! Dàt is het grote gevaar van die precies 8 stemmen, van de honderden, die er te weinig waren voor de fusie.

Laten we proberen alsnog die fusie snel te realiseren in een uiterste krachtsinspanning. Met mensen die toch over hun eigen schaduw heen durven stappen, omdat ze zien wat we hebben gewonnen sinds 2011 en nu consolideren.

Daarna werken we verder aan de democratisering en bouwen we aan een actieve achterban en sterkere herkenbare sectoren. Dat is nodig en daar moeten we al onze energie in steken.

Snel 'samen sterk' tegen die boze buitenwereld met die vermaledijde vrijhandelsakkoorden TTIP, CETA en TISA, met Rutte's bezuinigingen en werkgeversaanvallen, waar bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden en we in de verte ook al de ronkende oorlogsretoriek horen.

Kom op: alle hens aan dek nu en handen ineen!

lotvanbaaren[at]grenzeloos.org

 

 

Dossier
Soort artikel
Reactie van:

Willem Bos

vr, 10/10/2014 - 18:20

Het FNV ledenparlement heeft zich vandaag met grote meerderheid van 97% van de stemmen uitgesproken voor de fusie en het Algemeen Bestuur van de FNV en het Hoofd Bestuur van FNV Bondgenoten opgedragen alles in het werk te stellen om de fusie toch te laten slagen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.