Vakbondsleden ontevreden over AOW aanpak FNV top

13.01.2010

Verklaring op de actievergadering van FNV leden in Rotterdam op 11-1-2010

Leden van FNV bonden hebben in hun actievergadering van 11 januari 2010 in Rotterdam vastgesteld, dat dit kabinet haar frontale aanval op AOW en pensioen doorzet en dat alleen met harde acties de politiek kan worden bewogen om het kabinetsplan, om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen, af te wijzen. Met nog 35 miljard bezuinigingen in de planning is dit kabinetsplan een voorbode van verdere afbraak van rechten van werkende mensen.

Wij zijn het niet eens met de handelswijze van de FNV-top welke de organisatie en de mobilisatie van acties tegen de verhoging van de AOW-leeftijd tegen werkt. Wij eisen van de FNV-top een democratische werkwijze.

Wij leden van de FNV bijeen in Rotterdam willen dat landelijk de vakbondsmacht en vakbondskracht volledig worden ontplooid, tegen de verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. We accepteren geen verhoging van de AOW-leeftijd, ook geen verhoging afhankelijk van een inkomensgrens, zoals 35.000 Euro.

We eisen dat de FNV en de bonden alles in het werk te stellen om maximaal verzet te organiseren tegen dit AOW plan. Hieronder wordt verstaan een traject van werkonderbrekingen, stakingen en demonstraties. Deze moet uitmonden in een landelijk demonstratie met opening van de stakingskas kort vooraf aan de behandeling in de Tweede Kamer.

Hiertoe moeten in alle vakbondsafdelingen, regio’s, steden en bedrijven vergaderingen worden belegd om acties, werkonderbrekingen en stakingen voor te bereiden bij bedrijven en instellingen, te beginnen op 20 januari 2010. De werkorganisatie dient opdracht te krijgen absolute voorrang te geven aan dit traject en zich volledig in te zetten om dit AOW plan van tafel te krijgen.

Als alternatieve financiering voor het AOW plan dient beperking van de hypotheekrente aftrek, beperking van de renteaftrek voor bedrijven, verhoging van de Vennootschapsbelasting en een bankenheffing naar voren te worden gebracht.

Tegen de verplichte verhoging van de AOW-leeftijd
Voor algemene verlaging van de pensioenleeftijd om de belangen van de werkende mensen te beschermen en werkloosheid en armoede te bestrijden.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.