Wat is grenzeloos?

 

Grenzeloos wordt uitgegeven door de organisatie Socialistische Alternatieve Politiek (SAP). De SAP is aangesloten bij de Vierde Internationale, een netwerk van socialistische partijen en organisaties die wereldwijd opkomen voor een socialistisch alternatief.

Ons socialisme streeft ernaar een einde te maken aan ‘alle omstandigheden waarin de mens een onderworpen, geknecht en verminkt wezen is’ (Marx). Ons socialisme streeft naar een einde aan armoede en uitbuiting, aan vernietiging van het milieu, aan ondervoeding, aan uitsluiting en marginalisering, aan oorlog en onderdrukking, wereldwijd. De middelen daarvoor zijn er. Een andere wereld is mogelijk als we radicaal durven te breken met het kapitalisme, met het economisch systeem waarin winst belangrijker is dan mensen en het milieu. Kapitalisme heeft in menselijk en ecologisch opzicht gefaald, daarom spreken wij van ecosocialisme. Radicale alternatieven zijn nodig.

Wij hebben geen blauwdruk maar wel de wil om de wereld te begrijpen en te veranderen, en een aantal uitgangspunten als basis voor een andere, meer democratische en sociaal en ecologisch leefbare wereld. Voor SAP is ecosocialisme onlosmakelijk verbonden met radicale democratie en zelfbeheer. De SAP strijdt voor een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen op alle gebieden zo groot mogelijk zijn. Een wereld waarin mensen zelf beslissen, ook – juist – op de werkvloer, en niet hun bazen, niet een politieke elite of de ‘wetten van de vrije markt’.

De SAP is een feministische organisatie. Dat betekent dat we opkomen voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en tegen de vrijheid beperkende, dominante, paternalistische genderrollen. Discriminatie is onaanvaardbaar. Wij komen daarom consequent op voor de emancipatie en bevrijding van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgenders, queers en iedereen die zich niet kan vinden in de heteroseksuele norm. De SAP staat voor een samenleving waar diversiteit gekoesterd wordt. Racisme, islamofobie, antisemitisme moeten bestreden worden. Migranten hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving, volledige democratische en sociale rechten. Zij verdienen solidariteit als ze worden aangevallen door racisten en rechtspopulisten.

Een andere wereld komt er niet vanzelf. Daar moet voor gestreden worden. We moeten tegenbewegingen opbouwen, de straat op gaan, en serieus nadenken en discussiëren over progressieve alternatieven. Daar wil Grenzeloos een bijdrage aan leveren. Wilt u dat ook? Bezoek dan onze site, discussieer mee, lever een bijdrage. Artikelen van Grenzeloos mogen mits met bronvermelding over worden genomen. 

De redactie van Grenzeloos: Willem Bos, Peter Drucker, Alex de Jong, Patrick van Klink, Rob Marijnissen en William van den Heuvel . Grenzeloos wordt door onbetaalde vrijwilligers gemaakt en enige financiële steun die we krijgen is van leden en sympathisanten. Wil je ons financieel steunen dan kan je een bijdrage overmaken op rekening nummer NL 25 INGB 0005571638 t.n.v. Grenzeloos Haarlem. Heb je suggesties voor artikelen, wil je zelf iets bijdragen, of wil je lid worden van de SAP, of meer informatie over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op via redactie@grenzeloos.org Mocht u ons liever iets over de post willen sturen: Grenzeloos, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam. ANBI-gegevens >

 

Privacy statement Grenzeloos

Wij publiceren dit statement om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De enige persoonsgegevens die wij bijhouden zijn het e-mailadres van mensen die zelf aangegeven hebben onze Nieuwsbrief te willen ontvangen. Deze gegevens worden aan geen enkele andere instantie doorgegeven, en worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Identiteit Socialistische Alternatieve Politiek (de uitgever van Grenzeloos) is gevestigd op het adres Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam en is bereikbaar via het e-mailadres redactie[at]grenzeloos.org.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Grenzeloos kan alleen informatie van u ontvangen als u per e-mail of schriftelijk contact met ons opneemt, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief, of door een reactie te plaatsen onder een bericht. Grenzeloos maakt geen gebruik van cookies. en plaatst die dan ook niet op de pc’s van bezoekers. Wel legt de ISP (Internet Service Provider) Antenna informatie vast over url, ip adres etc... maar dat gaat via Apache (dus buiten Drupal om) in log-files op de webserver (dus niet de computer van de gebruiker). Deze info kan wel door Grenzeloos in “bezoekers-statistieken” bekeken worden, maar is niet te koppelen aan personen of aan andere persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  • Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van de Nieuwsbrief wordt alleen het e-mailadres bijgehouden. Andere informatie wordt daarbij niet gevraagd. Het e-mail adres van wie zich uitschrijft voor de Nieuwsbrief wordt uit het databestand verwijderd.
  • Van websitebezoekers wordt door programma’s van derden informatie over het gebruik van onze website bijgehouden, zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens, waardoor statistieken over het bezoek van de website kunnen opgemaakt worden.
  • De door u gekozen identificatie wanneer u een reactie plaatst onder een bericht.
     

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Grenzeloos gebruikt verkregen persoonsgegevens alleen om een Nieuwsbrief te sturen naar wie daarom verzocht heeft. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of van de afmeld functie op onze site. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Grenzeloos deelt de verkregen persoonsgegevens met geen enkele andere entiteit.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Grenzeloos bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens van abonnees op de Nieuwsbrief worden verwijderd vóór het verschijnen van de volgende Nieuwsbrief indien de gebruiker zich inmiddels uitschreef.  Reacties op berichten, inclusief de door u gekozen identificatie, blijven in principe op de website zichtbaar, tenzij u uitdrukkelijk om de verwijdering ervan vraagt.

Welke rechten hebt u ?

Via het e-mailadres info[at]grenzeloos.org kunt u bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Grenzeloos, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Grenzeloos zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Indien we het privacy beleid wijzigen, zullen we dit minstens veertien dagen vooraf aankondigen op de website Grenzeloos; deze melding zal ook minstens veertien dagen daarna zichtbaar blijven. De wijziging zal natuurlijk opgenomen worden in het privacy statement.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Grenzeloos omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u  per e-mail contact met ons opnemen via redactie[at]grenzeloos.org.

pagetoptoptop