Borderless

24 April 2019

Vakbeweging

DGB, Ander Europa - 17 mei 2018
DGB, de koepel van Duitse vakbonden die zowat 6 miljoen leden vertegenwoordigt, hield van 13 tot 17 mei zijn congres in Berlijn. Er werd onder andere een standpunt goedgekeurd dat overal in Europa navolging verdient: DGB spreekt zich uit tegen de NATO-eis voor verhoging van de militaire budgetten tot 2% van het BBP, en tegen de militarisering van... lees meer
Vakbeweging -
Sjarrel Massop - 3 mei 2018
De huidige inkomenszekerheid voor ouderen in Nederland staat Europees op een hoog niveau en is voornamelijk te danken aan ons pensioenstelsel. Maar de inzet van het huidige kabinet is om dat stelsel drastisch te veranderen. En dat doet pijn. Waarom niet behouden wat goed is, en het stelsel daar waar nodig verbeteren? De pensioenplannen van het... lees meer
Vakbeweging -
Bijstandsbond - 28 april 2018
Aanstaande dinsdag 1 mei worden overal in het land weer 1 mei vieringen gehouden. De Bijstandsbond doet mee aan het baanlozenblok in de demonstratie van de FNV in Den Haag. Ziehier voor meer informatie. 1 mei is de feestdag van de arbeidersbeweging over de gehele wereld. Een strijd dag voor een betere maatschappij, maar ook een dag van reflexie. ... lees meer
Vakbeweging -
Ernest Mandel - 27 april 2018
  Het idee van de Eerste Mei komt oorspronkelijk uit Amerika. In oktober 1884 besluit de toenmalige Amerikaanse federatie van vakbonden, de Federation of organised Trades en Labour Unions, in vergadering bijeen te Chicago, om het veroveren van achturen dag op de dagorde te plaatsen. Ze plannen een nationale stakingsdag voor 1 mei 1886. Tijdens... lees meer
Vakbeweging -
FNV Amsterdam - 5 maart 2018
Als FNV in Amsterdam hebben we al verscheidene verkiezingsdebatten met politici achter de rug over gemeentepolitiek en daarbij was discriminatie in onze stad een belangrijk onderwerp dat door ons aan de orde is gesteld. Wij hebben daarbij ook aangegeven dat er voor iedereen betaalbare huisvesting beschikbaar moet zijn en goede zorg. Dat vaste... lees meer
Anti-racisme/fascisme, Vakbeweging -

Pagina's

Abonneren op Vakbeweging