Borderless

23 February 2019

Vakbeweging

Ernest Mandel - 27 april 2018
  Het idee van de Eerste Mei komt oorspronkelijk uit Amerika. In oktober 1884 besluit de toenmalige Amerikaanse federatie van vakbonden, de Federation of organised Trades en Labour Unions, in vergadering bijeen te Chicago, om het veroveren van achturen dag op de dagorde te plaatsen. Ze plannen een nationale stakingsdag voor 1 mei 1886. Tijdens... lees meer
Vakbeweging -
FNV Amsterdam - 5 maart 2018
Als FNV in Amsterdam hebben we al verscheidene verkiezingsdebatten met politici achter de rug over gemeentepolitiek en daarbij was discriminatie in onze stad een belangrijk onderwerp dat door ons aan de orde is gesteld. Wij hebben daarbij ook aangegeven dat er voor iedereen betaalbare huisvesting beschikbaar moet zijn en goede zorg. Dat vaste... lees meer
Anti-racisme/fascisme, Vakbeweging -
Sjarrel Massop - 24 februari 2018
De noodzaak van het herstel van vakbondsmacht is een stelling die in de discussie over de verzwakking van de vakbeweging steeds naar voren komt. Als voorzitter Han Busker spreekt over een FNV offensief dat een '' fundamentele verandering'' beoogt, dan zal ook hij wensen dat de vakbeweging er weer toe doet. Aan de onderhandelingstafel en/of met aan... lees meer
Vakbeweging -
Jakob Schäfer - 11 februari 2018
Het op 6 februari bereikte akkoord voor een collectieve arbeidsovereenkomst in de Duitse metaalsector wordt ook buiten Duitsland met aandacht gevolgd. De jarenlange knip op de Duitse lonen betekent ook voor de werknemers elders in Europa een serieuze handicap in de loonstrijd. Strijdbare Duitse bonden zijn daarom goed nieuws voor de... lees meer
Europa, Vakbeweging -
Willem Bos - 6 januari 2018
Op 13 januari is de landelijke start van het FNV-offensief ‘tegen de race naar beneden’. De FNV wil ‘een beweging voor fundamentele verandering op gang brengen, zodat Nederland eerlijk wordt’. De bond gaat strijden voor ‘maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt. En maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en... lees meer
Vakbeweging -

Pagina's

Abonneren op Vakbeweging