Borderless

19 January 2020

Vakbeweging

 
Lot van Baaren, Wilma Berentsen - 26 juni 2012
Begin dit jaar vertrok een delegatie van de Palestina-werkgroep van de AbvaKabo voor een rondreis door Palestina. De kaderleden volgden een uitgebreid programma om zich op de hoogte te stellen van de leef- en werksituatie van hun Palestijnse collega’s. Er werd gesproken met Palestijnse vakbondsleden en er werd een bezoek gebracht aan de... lees meer
Vakbeweging -
Patrick van Klink, Lot van Baaren - 24 juni 2012
Al een aantal jaren was de FNV door interne tegenstellingen min of meer verlamd. Aan de ene kant was er de ontwikkeling naar meer collectieve strijd en activistisch vakbondswerk. Daarmee werd geprobeerd de slachtoffers van de ontsporende markteconomie te organiseren en de  dalende organisatiegraad te keren. Symbool hiervan zijn de schoonmakers die... lees meer
Vakbeweging -
Patrick van Klink, Lot van Baaren - 18 juni 2012
Op 1 Mei presenteerden de kwartiermakers hun voorstellen voor de De Nieuwe Vakbeweging (DNV). Deze plannen hebben nog lang geen einde gemaakt aan de strijd binnen de vakbeweging over wat de koers moet zijn. Willen we een bond die opkomt voor zijn leden of die een partner is in een verlamd poldermodel? Een die mensen mobiliseert om op te komen voor... lees meer
Vakbeweging -
Steuncomite Sociale Strijd - 9 juni 2012
Steun de acties van de zorgwerkers Kwalitatief goede zorg is belangrijk voor iedereen. Dat geldt nog meer als mensen in onze omgeving niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dan worden we ons nóg meer bewust hoe belangrijk goede thuiszorg en een goed verpleeg- of verzorgingstehuis is. Goede zorg is mensenwerk. De mensen die werken in de zorg hebben... lees meer
Vakbeweging -
Patrick - 6 mei 2012
In 2010 kwamen de schoonmakers voor het eerst in opstand. Zeker 1500 mensen maakten tijdens een lange staking van negen weken zichtbaar dat er ook in Nederland nog misstanden bestaan, dat er tegen gevochten wordt en dat er resultaten behaald kunnen worden. Hun opstand was het begin.In 2010 kwamen de schoonmakers voor het eerst in opstand. Zeker... lees meer
Vakbeweging -

Pagina's

Abonneren op Vakbeweging