15 April 2021

SP

 
Petra Schultz - 20 juli 2002
De SP heeft een nota geschreven over integratie: ‘van apart naar samen’. De pretentieuze ondertitel luidt ‘deltaplan voor de geïntegreerde samenleving’. In krap elf pagina’s geeft de Socialistische Partij haar visie op de multiculturele samenleving. De SP stelt dat door falend beleid van opeenvolgende regeringen de integratie van groepen... lees meer
SP -
 
Peter Drucker - 1 januari 2000
Jan Marijnissen deed z'n best Wim Kok te plagen: ‘Veren moet je niet afschudden, maar opschudden!’ De ideologische veren van de SP liggen toch sjofel na haar congres in Zwolle op 18 december. Hoewel de afgevaardigden blijk gaven van hun diepe afkeer van het neoliberalisme, is de SP's nieuwe beginselprogramma heel vaag over haar alternatief voor... lees meer
SP -
 
Ron Blom - 4 november 1999
'SP maakt zich stap voor stap los van haar oude ideologie' aldus het NRC-handelsblad van 25 september. Waar-schijnlijk is de wens de vader van de gedachte, en hopen de burgerlijke media dat na de val van de muur ook de succes-formule van de SP voorbij is. Hoe dan ook: de grondslagen van de SP die in het stuk Heel de mens worden voorgesteld, zijn... lees meer
SP -
 
Romeo Meertens, Saskia Mannessen - 3 mei 1999
Op de eerste mei hield de Socialistische Partij haar achtste congres. Rond de 700 afgevaardigden lieten zich op deze zonnige zaterdag verleiden om mee te praten over de organisatiestructuur van hun partij. Door de groeistuip van de laatste jaren - op het moment heeft ze 25.000 leden - barst de organisatie een beetje uit haar structuur. Drie weken... lees meer
SP -

Pagina's

Abonneren op SP