Home » Archive

Articles in the Headline Category

Featured, Headline »

[24 Dec 2016 | Comments Off on MAGKATUWANG NATING KAMTIN ANG INGKLUSIBONG AT SUSTENABLENG KAPAYAPAAN | ]
MAGKATUWANG NATING KAMTIN ANG INGKLUSIBONG AT SUSTENABLENG KAPAYAPAAN

Ang Peace Panel at buong kasapian ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao (RPM-M) at Revolutionary Peoples’ Army (RPA) ay bumabati ng REBOLUSYONARYONG KAPAYAPAAN sa lahat na delegado ng ika-8 Mindanao Peoples’ Peace Summit.
Una sa lahat humihingi ng paumanhin ang ating Partido na hindi tayo nakapagpadala ng personal na kinatawan sa mahalagang pagtitipong ito.
Ganun pa man ay kinikilala ng Partido ang ating pagtitipon bilang mahalaga at makasaysayang hakbang sa paghubog ng ating kolektibong kinabukasan. Naniniwala ang Partido na sa lahat nang usapin at diskurso hinggil sa kapaayapaan ay …

Featured, Headline, National Analysis »

[9 Sep 2016 | No Comment | ]
Statement of the  Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao and the   Revolutionary Peoples’ Army on the Davao bombing and the war against illegal drug syndicates by the Duterte government

The Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao and the Revolutionary Peoples’ Army (RPM-M/RPA) expressed strong condemnation to the tragic Davao City bombing on September 2, 2016 that claimed 14 lives and injured 67 individuals. We profoundly condole with the bereaved families of all those killed and injured.
This inhuman and cowardice attack to civilians and public spaces is only to sow fear, terror and division among the population, and must be faced squarely and with firm resolve. As a response, the Philippine President put the country under the State of National …

Featured, Headline, News »

[16 Jun 2016 | Comments Off on Response to Jose Ma. Sison’s Call for Dialogue | ]
Response to Jose Ma. Sison’s Call for Dialogue

Revolutionary Greetings!
Our struggle for Socialism is always geared towards the victory of the masses and the working class. It is always anchored on the elimination of oppression and real empowerment of the people especially the working class. We owe this revolutionary struggle to the sufferings of the peoples and communities under the oppressive social, political and economic system and so they must be the reason of our persistence.
We have had antagonistic relationship (sacrificing lives on both sides) with you and the New Peoples’ Army (NPA) since you considered the Rebolusyonaryong …

Headline, National Analysis »

[21 Jan 2016 | Comments Off on Ang kalagayan ng inaaping masa at mamamayan at pagsusulong ng kanilang pakikibaka sa 2016 | ]
Ang kalagayan ng inaaping masa at mamamayan at pagsusulong ng kanilang pakikibaka sa 2016

Aabot sa 5.9% ang itinaas Gorss Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa ilalim ng pamunuang Aquino III noong 2015 na nagkaroon ito ng kaliwa’t-kanang papuri mula sa mga institusyong nagpapautang at kapitalistang namumuhunan. At mula pa man noon na pinaigting pa ngayon ay aktibo ang administrasyon ni Aquino III sa integrasyon ng mga ekonmiya sa Timog-Silangang Asya, Asya-Pasipiko at buong mundo. Ibig sabihin nito ay bubuksan ng lahat na mga bansa ang kani-kanilang ekonomiya para sa kalakalan at bubuksan para sa global na kalakalan – at hindi ito totoo …

Featured, Headline, Revolutionary Peoples Army »

[21 Jan 2016 | Comments Off on Ibayong Lakas sa Pagsulong ng Sosyalistang Rebolusyon | ]
Ibayong Lakas sa Pagsulong ng Sosyalistang Rebolusyon

Isang pagtitipon ng Revolutionary Peoples’ Army (RPA) – National at Regional Operational Commands ang ginanap nitong buwan ng Disyembre 2015. Ang pagtitipon ay nailunsad sa isa sa mga kampo ng RPA sa Timog-Gitnang Mindanao. Ipinatawag ng National Operational Command (NOC) ng RPA ang nasabing pulong upang kolektibong tingnan at aralin ang kalagayan ng Mindanao at Pilipinas lalo na nitong papalapit ang Halalang 2016 at sa konteksto ng pagkaantala ng panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL) at sa kabuuhan maanalisa ang naabot na antas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Pamahalaan ng …

Featured, Headline »

[11 Jan 2016 | No Comment | ]
Sulong Masa, Sulong Sosyalismo, November 2015 issue

Sulong Masa, Sulong Sosyalismo November 2015
 

Featured, Headline, National Analysis, Party organisations »

[27 Feb 2015 | No Comment | ]
RPM-M/RPA Statement on the IP Killings in Maguindanao, Mindanao

In their quest for the realization of the democratic rights over their ancestral domains, Indigenous Peoples inside the core area of the proposed Bangsamoro territory are faced with more than many tough challenges. As of January 2015, nine (9) lives of IP leaders and members have been assassinated within their ancestral territory.
The series of killings came after the tribes’ and its leaders in Maguindanao, Mindanao actively opposed the coming in of mining corporations and development aggression projects in their domains. Their active assertion for their rights over their ancestral …

Featured, Headline, National Analysis »

[24 Feb 2015 | No Comment | ]
Statement of the Rebolusyonaryong Partido ng mga Manggagawa Mindanao/Revolutionary Peoples’ Army (RPM-M/RPA) on the GPH-MILF Peace Process and the Mamasapano Incident

The Mamasapano bloody incident last January 25, 2015 is a clear manifestation of the fragility and complexity of the peace process and security situation in Mindanao. It clearly exposes the different players, real intentions and interests of the elites and oligarchs, and most importantly of a foreign powers’ intervention – specifically the United States of America (USA).
The Mamasapano debacle has caused the postponement of the Congress’ deliberations of the Bangsamoro Basic Law (BBL) and clearly manifests various questions on integrity and sincerity of both the Government of the Philippines and …

Featured, Headline, Party organisations, Women's Commission »

[10 Jul 2013 | No Comment | ]
First RPM-M Women Cadres Conference Held

RPM-M Women comrades held the First Women Cadres Conference at Camp Tommy of the RPA (Revolutionary Peoples Army) a few days ago. The conference decided to extend the party’s feminist work.

Featured, Headline, News, Party organisations, Revolutionary Peoples Army »

[18 Mar 2013 | No Comment | ]
Revolutionary Salute and Greetings to Revolutionary Peoples’ Army 18th Founding Anniversary

Revolutionary Salute and Greetings to comrades and cadres of the Revolutionary Peoples’ Army (RPA) and the whole command and ranks to celebrate its 18th founding anniversary of revolutionary service and existence on 18th of March 2013 in time also of the 45th commemoration of the 1968 Jabidah Massacre that triggered importantly the national liberation aspiration among Bangsamoro.