Home » Featured, Headline, News

Isulong ang Armadong Pakigbisog isip kabahin sa Sosyalistang Rebolusyon ug Ipunting kini sa pagpahuyang ug pagbungkag sa tanang porma ug dagway sa pagpahimulos ug pagpangdaug-daug sa katawhan!

19 March 2018

Pamahayag sa Revolutionary Peoples’ Army (RPA) National Operational Command atol sa ika-24 nga tuig sa Pagkatukod sa RPA

Pagsaludo ug Pag-ila sa tanang kauban sa Revolutionary Peoples’ Army ug tanang rebolusyonaryong pwersang kauban labi na sa atong mga kaubang martyr sa rebolusyon!

Karong Marso 18 mao ang ika 24 nga tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Revolutionary Peoples’ Army (RPA). Laing tuig na usab alang sa pag-atubang sa mga hagit sa gimbuhaton isip hukbo sa Partido ug sa tulo ka katawhan (Moro, Lumad ug Mayoryang Pilipino).

Sukad sa iyang katukuran, kanunay kining nagasunod sa mga palisiya ug programa sa partido. Lig- on kining mibarug taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan gikan sa iyang pagbiya sa burukratikong ideolohiya sa Maoista ug Stalinistang Partido ug Hukbo. Natukod kini pinaagi sa usa ka kumperensyang militar nga gipahigayon sa bukirang bahin sa Lanao del Sur niadtong Marso 18, 1994. Dinhi usab nga kumperensya gipili sa mga delegado ang iyang unang National Operational Command (NOC). Mao kini ang unang komand nga pinili mismo sa iyang mga membro nga hukbo, sukwahi sa naandan sa karaan nga itudlo lang sa Partido ang mamahimong komand niini.

Mokapin sa duha ka dekada na nga pagserbisyo sa RPA ngadto sa mga kabus, mga mamumuo ug mga katawhan. Sa iyang pag-alagad ubay-ubay na usab ang iyang natampo aron makab-ot sa mga masa ang lain-laing mga kadaugan sa ilang mga pakigbisog.

Ang RPA padayon nga nagasubay  sa iyang Politiko-Militar nga oryentasyon ug kondukta sa paglihok ubos sa hugot nga pag-giya sa Partido ug base sa nagatunhay nga sitwasyon sa nasud. Padayon kining naga-organisa sa iyang reserba ug kaabag, pagpundar sa regular nga yunit gerilyang malihukon sa kabukiran ug regular nga yunit sa lokalidad ug ang padayon nga pagpundar sa mga yunit partisano sa kapatagan o sentrong kalungsuran ug kasyudaran. Samtang nagatabang usab kini og pagpabarug sa kaugalingong tradisyunal nga depensa ug hukbo sa katawhang Moro ug Lumad nga napailalom sa pagpamuno sa ilang konseho sa katigulangan o tradisyunal nga gobyerno. Samtang sa pikas bahin usab kanunay kining nagarespeto sa ubang rebolusyonaryong grupo nga anaa sa mga eryang gilihukan.

Taliwala sa mga nakab-ot nga mga kadaugan, nakasinati usab ang hukbo og mga kalisdanan diha sa inadlaw-adlaw niya nga pagpatuman sa gimbuhaton. Apan kining tanan iyang gipaningkamotan nga malagpasan o mapatigbabawan. Ang maong mga kasinatian gihimong leksyon ug dugang kalig-on sa mga kauban alang sa mas tiunay pa nga pag-alagad ngadto sa katawhan ug han-ay dinaugdaug ug pinahimuslan.

Human sa taas-taas nga proseso sa iyang reoryentasyon ug pagbalik- lantaw sa iyang mga politikanhong tahas, nakita nga balido pa gihapon ang paggunit sa iyang armas. Kini tungod kay klaro kaayo sa pagkakarong kahimtang ilawom sa rehimeng Duterte sama sa mga nanglabayng reaksyonarong pagdumala sa nasud dayag kining nag-alagad ug nagpatuman sa interes sa nagharing hut- ong ug sa global nga kapitalismo pinaagi sa bangis ug pasistang pamaagi. Dugang pa usab, ang armadong pakigbisog isip usa sa pinakahait nga porma sa pakigbisog integral na nga bahin sukad pa sa paglunsad og rebolusyon sa Pilipinas. Wala nato kini gisalikway nga porma tungod kay haum pa kini, gikinahanglan lang mao pagtino sa kung unsa ang iyang kinaiya ug kondukta sa pakiggubat sa pagkakarong kahimtang sa atong nasud.

Sa karon nga yugto, ang armadong pakigbisog adunay dakung komplementaryong papel alang sa pagpakusog ug pagpasubson sa Rebolusyonaryong Kalihukang Masa (RKM). Ang iyang nag- unang tahas mao ang pagpanalipod sa mga nakab-ot nga kadaugan sa mga masa, pagsilot sa mga gikasilagan pag-ayo sa masa, pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa mga baseng masa sa kabukiran ug labaw sa tanan mao ang pag- organisa sa mga mamumuo, kabus sa kabanikanhan ug kasyudaran ug sa tanang dinadaug- daug nga sektor, hut-ong ug katawhan sa katilingban sa Mindanao ug sa nasud.

Gikan sa labihang mga kalapasan sa tawhanong katungod sa kampanya sa ginadiling droga sa administrasyon; ang dayag nga paghatag ug pabor sa mga dagkung drug lords ug lambigit sa ginadiling droga; ang deklarasayong Martial Law sa Mindanao sa tibuok tuig 2018 sa ngalan sa kampanya batok terorismo nga mas nagpunting na sa pagkakaron sa mga lider aktibista, Moro ug Lumad nga kusganong nagsaway sa mga polisiya ug proyekto niini ug sa mga rebolusyonaryong grupo; ang makaduhang higayon na nga wala pagrespeto sa katungod sa katawhang mopili sa ilang mga lider sa komunidad pinaagi sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Election aron nga mas ikonsolida ang pagkontrola niini hangtud sa kabaranggayan lakip na ang pagpangandam niini sa mga makinaryang pabor sa ilang partido alang sa umaabot nga tuig 2019 ug 2022 nga mga piniliay; ang pagpatuman sa mga polisiya nga batok sa katawhan ug pabor lamang sa mga adunahan sama sa reporma sa pamuwis (TRAIN Law) nga nagpatong ug dugang buluhisan sa mga papalaliton sama sa petrolyo nga direkta gayud nga mag-epekto sa presyo sa uban pang palaliton; ug ang pagbungkag sa kinaiyahan ug ang padayong pag-abli sa nasudnong kaugalingnan ug bahandi sa nasud ngadto sa mga local ug langyawng kapitalistang interes, pipila lamang sa mga mga balidong rason sa hugot pa nga pagpadayon sa armadong porma sa pakigbisog.

Ang planong pagbag-o a batakang balaod pinaagi sa kampanyang Pederalismo nga kuno mohatag ug dalan sa paghatag ug katumanan sa pangandoy sa mga Bangsamoro sa katungod sa Pagkinaugalingon, tataw nga sa likod niini mao man ang mapasulod ang kagustohan sa mga politiko nga walay termino ang ilang pagpangatungdanan, interes sa negosyo sa mga local ug pangkalibutang kapitalista hangtud sa pagbungkag na sa hingpit sa kinaiyahan ug ang paghugot pa sa control unya sa oligarkiyang politika ug negosyo.

Ang atong Rebolusyonaryong Armado sa mga Katawhan (RPA) padayong kauban sa masa ug katawhan sa hugot nga kampanya alang sa pagpanalipod ug pagpahiuli sa kinaiyahan. Suportado niini ang kampanya ug proyektong pagpalambo sa local nga ekonomiya ug paghatag ug igong kagahum sa masa ug naghagong hut-ong nga ipahuli ang pagkatabunok sa yuta ug pagkontrola sa produksyon sa pagkaon pinaagi sa malahutayon ug maki-kinaiyahang pagpanguma, pangisda, enerhiya ug produksyon..

Niining ika 24 nga tuig sa pagkatukod sa RPA, nanumpa pag-usab sa padayong pagserbisyo sa masang katawhan, hut-ong mamumuo ug sa tanang pinahimuslan bisan unsa pa mang mga kalisdanan ang iyang maagian.

Mabuhi ang Revolutionary Peoples’ Army!
Mabuhi ang Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Mindanao!

National Operational Command
Revolutionary Peoples’ Army (NOC-RPA)
Marso 17, 2018

www.rpm-m.org

Comments are closed.