Borderless

25 April 2018

Wat is grenzeloos?

Grenzeloos is een linkse, radicale, ondogmatische website. Grenzeloos staat voor ecosocialisme, voor democratie, en feminisme. Grenzeloos wordt gemaakt door een club actieve socialisten . Mensen die actief zijn in vakbonden, de anti-oorlogsbeweging, de solidariteitsbeweging met Palestina, de feministische en queer bewegingen, en de strijd voor een Ander Europa. Velen van hen zijn ook actief binnen de SP en bouwen zo mee aan een brede, linkse, strijdbare beweging voor echte verandering.

Grenzeloos wordt uitgegeven door de organisatie Socialistische Alternatieve Politiek (SAP). De SAP is aangesloten bij de Vierde Internationale, een netwerk van socialistische partijen en organisaties die wereldwijd opkomen voor een socialistisch alternatief.

Ons socialisme streeft ernaar een einde te maken aan ‘alle omstandigheden waarin de mens een onderworpen, geknecht en verminkt wezen is’ (Marx). Ons socialisme streeft naar een einde aan armoede en uitbuiting, aan vernietiging van het milieu, aan ondervoeding, aan uitsluiting en marginalisering, aan oorlog en onderdrukking, wereldwijd. De middelen daarvoor zijn er. Een andere wereld is mogelijk als we radicaal durven te breken met het kapitalisme, met het economisch systeem waarin winst belangrijker is dan mensen en het milieu. Kapitalisme heeft in menselijk en ecologisch opzicht gefaald, daarom spreken wij van ecosocialisme. Radicale alternatieven zijn nodig.

Wij hebben geen blauwdruk maar wel de wil om de wereld te begrijpen en te veranderen, en een aantal uitgangspunten als basis voor een andere, meer democratische en sociaal en ecologisch leefbare wereld. Voor SAP is ecosocialisme onlosmakelijk verbonden met radicale democratie en zelfbeheer. De SAP strijdt voor een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen op alle gebieden zo groot mogelijk zijn. Een wereld waarin mensen zelf beslissen, ook – juist – op de werkvloer, en niet hun bazen, niet een politieke elite of de ‘wetten van de vrije markt’.

De SAP is een feministische organisatie. Dat betekent dat we opkomen voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en tegen de vrijheid beperkende, dominante, paternalistische genderrollen. Discriminatie is onaanvaardbaar. Wij komen daarom consequent op voor de emancipatie en bevrijding van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgenders, queers en iedereen die zich niet kan vinden in de heteroseksuele norm. De SAP staat voor een samenleving waar diversiteit gekoesterd wordt. Racisme, islamofobie, antisemitisme moeten bestreden worden. Migranten hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving, volledige democratische en sociale rechten. Zij verdienen solidariteit als ze worden aangevallen door racisten en rechtspopulisten.

Een andere wereld komt er niet vanzelf. Daar moet voor gestreden worden. We moeten tegenbewegingen opbouwen, de straat op gaan, en serieus nadenken en discussiëren over progressieve alternatieven. Daar wil Grenzeloos een bijdrage aan leveren. Wilt u dat ook? Bezoek dan onze site, discussieer mee, lever een bijdrage. Artikelen van Grenzeloos mogen mits met bronvermelding over worden genomen. 

De redactie van Grenzeloos: Willem Bos, Marijke Colle, Peter Drucker, Alex de Jong, Patrick van Klink, Rob Lubbersen, Rob Marijnissen en William van den Heuvel .

Grenzeloos wordt door onbetaalde vrijwilligers gemaakt en enige financiële steun die we krijgen is van leden en sympathisanten. Wil je ons financieel steunen dan kan je een bijdrage overmaken op rekening nummer NL 25 INGB 0005571638 t.n.v. Grenzeloos Haarlem. Heb je suggesties voor artikelen, wil je zelf iets bijdragen, of wil je lid worden van de SAP, of meer informatie over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op via redactie@grenzeloos.org Mocht u ons liever iets over de post willen sturen: Grenzeloos, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam. ANBI-gegevens >