Negenhonderd euro voor een mensenleven

05.10.2020
Op woensdag 30 september vond de civiele rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat schuldig  aan de onthoofding van de Indonesische verzetsstrijder Andi Abubakar Lambogo door het KNIL. Zijn zoon Malik Abubakar krijgt €874,80 aan schadevergoeding.  In 2016 had deze met hulp van het Comité Nederlandse Ereschulden (Stichting K.U.K.B.) een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Na vier jaar procederen is Malik nu door de rechtbank in het gelijk gesteld. Tegen het NRC zei hij destijds dat hij vond dat de Nederlandse regering excuses moest aanbieden aan het Indonesische volk: 'Ik wil dat zij verantwoording afleggen voor daden begaan tijdens de koloniale periode die in strijd waren met de Conventie van Genève'. Daarnaast wilde hij ook specifiek excuses voor de onthoofding van zijn vader.  Op 13 maart 1947 liepen Andi Abubakar Lambogo en zijn mannen in een hinderlaag van het KNIL. Lambogo is vervolgens onthoofd. Het vonnis spreekt over 'lijkschennis', maar het is onduidelijk of Lambogo al dood was toen een KNIL-soldaat hem onthoofdde. Zeker is dat zijn hoofd nadien op een bajonet is gespietst en tentoon werd gesteld. De gevangen genomen Indonesiërs werden gedwongen om één voor één het afgehakte hoofd van hun leider te kussen. De hele bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, moesten toekijken. Twee van hen traden op als getuige in de rechtszaak.  Ook al heeft Malik de zaak gewonnen, zowel de rechtbank als de Nederlandse Staat wijzen zijn vraag om 30.000 euro immateriële schadevergoeding af. Hij ontvangt slechts €874,80 aan materiële schadevergoeding. Dit bedrag gaat over gederfd levensonderhoud van Lambogo. Dit vanuit de gedachte dat Malik, als zijn vader niet vermoord was, tot zijn eenentwintigste levensjaar door hem zou zijn verzorgd. De rechtbank geeft toe dat de schadevergoedingen opvallend laag zijn. Het hof acht dit rechtvaardig omdat het volgens hen gaat om gederfd levensonderhoud van 70 tot 40 jaar geleden in Zuid-Sulawesi. De rechters redeneren dat de meeste Indonesische mannen daar als boer werkten en in 1947 slechts 100 euro per jaar verdienden. Het tot nu toe laagst toegekende bedrag voor een nabestaande is €123,48.  K.U.K.B. voorzitter Jeffry Pondaag is blij dat Malik in zijn gelijk is gesteld maar vindt de uitgangspunten van de rechtbank uiterst koloniaal: 'Zowel de Staat als de rechtbank stellen zich op het standpunt dat Indonesiërs geen Indonesische staatsburgers waren tussen 1945 en 1949. Men houdt nog steeds vast aan de datum van de soevereiniteitsoverdracht als dé datum dat Indonesië onafhankelijk werd. De legitimiteit van 1945 wordt niet erkend en daarom wordt een nabestaande als Malik behandeld alsof hij een Nederlands onderdaan was toen zijn vader werd onthoofd.' Pondaag vindt het kwalijk dat de rechtbank, in lijn met de Staat, weigert om de immateriële schade te vergoeden. Hij benadrukt: 'sterker nog, zelfs al zouden hogere bedragen worden uitgekeerd, de Indonesiërs hebben ook nog eens voor hun eigen schadevergoedingen betaald. Voor ons is het een sigaar uit eigen doos.'  Pondaag verwijst naar een artikel dat afgelopen augustus door De Groene Amsterdammer werd gepubliceerd over de enorme geldstromen die nog na 1949 naar Nederland vloeiden. Volgens de auteurs van dit artikel komen die neer op minimaal 103 miljard euro. Pondaag: 'Nederlanders denken altijd dat hun welvaart zomaar is aan komen waaien. De rechtbank houdt er geen rekening mee dat boeren in Zuid-Sulawesi aanzienlijk minder verdienen vanwege die eeuwenlange uitbuiting. De erfenis is nog steeds voelbaar. Bovendien, dat vrijheidsstrijders als Lambogo werden vermoord was omdat het Nederland ging om de enorme koloniale en financiële belangen in Indonesië. Hij streed immers voor een onafhankelijk Indonesië waar geldstromen niet langer naar de Nederlandse staatskas zouden vloeien. Zonder rekening te houden met de honderden miljarden euro's door afpersing verkregen, concludeert de rechtbank nu doodleuk dat het rechtvaardig is dat nabestaanden een paar honderd euro krijgen voor de moord op hun vaders. Het is zo koloniaal!'  Ondertussen heeft de familie van Andi Abubakar Lambogo verklaard het geld niet aan te nemen. De familie wil excuses – iets waar het vonnis met geen woord over rept. Dit artikel is een bewerking van een persbericht van Stichting Comité Nederlandse Ereschulden (yayasan K.U.K.B.)  
Soort artikel

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.