26 May 2020

Generaal Pardon, een nieuwe lente?

Na vele acties is hij er dan eindelijk gekomen: het generaal pardon. Dit generale pardon lijkt niet op zichzelf te staan. Op meerdere gebieden lijkt er sprake te zijn van een dooi in het immigratiebeleid. Het anti-buitenlanderbeleid dat eigenlijk al met Bolkenstein begon en door Verdonk keihard werd doorgevoerd lijkt nu op zijn retour.

Dat is ook niet verwonderlijk. Het migratiebeleid was zover doorgeslagen dat het een probleem begon te worden voor de grote ondernemingen. De expats begonnen Nederland te mijden en grote ondernemingen kregen problemen om hun vacatures op te vullen. Het duurde dan ook niet lang voordat VNO-NCW aandrong op het opengooien van grenzen voor arbeiders uit Oost-Europa en voor hoger-opgeleiden uit de rest van de wereld. Al onder Verdonk werd er een nieuw beleid opgezet. De titel van de nieuwe migratienota van Verdonk heette “Naar een modern migratiebeleid” maar had beter kunnen heten: “Open grenzen voor de rijken, de grens dicht voor de armen”. De IND heeft inmiddels met zo’n 2000 bedrijven contracten gesloten om versneld hoogopgeleide gastarbeiders uit landen buiten de EU te krijgen. Als je een salaris kunt krijgen van meer dan € 45.000,- word je zondermeer toegelaten. Er worden geen inburgeringseisen gesteld en de procedure duurt maar twee weken. Vijf procent van alle buitenlanders kon in 2006 op deze manier binnenkomen. Nederland heeft op immigratiegebied dus een vorm van klassieke klassenjustitie.

Aan de andere is aan de eis van VNO-NCW pas onlangs gehoor gegeven. Op 1 mei werd de arbeidsmarkt voor Oost-Europeanen vrijgegeven. Het was vrij ironisch om te zien dat de VNO-NCW opeens ging pleiten voor het recht op vrije arbeidsmigratie in Europa terwijl vakbonden en SP het openstellen van de grenzen zolang mogelijk probeerden tegen te houden. Deze strijd was grotendeels een achterhoedegevecht. Voor een heel aantal sectoren was in stilte de arbeidsmarkt in feite al opengesteld voor Oost-Europeanen. Formeel moest men wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen maar deze werd zonder meer afgegeven en niet meer inhoudelijk getoetst. Deze formaliteiten zijn nu afgeschaft. De grote toevloed die alom gevreesd werd is niet gekomen. Ook dat is niet verwonderlijk: de Oost-Europeanen waren er al.

De deur dicht
De rest mocht achteraan in de rij aansluiten. Deze groep bestaat voornamelijk uit huwelijksmigranten en asielzoekers. Verdonk heeft een aantal effectieve maatregelen genomen om op deze punten de grenzen te sluiten. Voor het tijdperk Verdonk werden nog maar heel weinig mensen erkend als “echte” vluchteling. De meeste asielzoekers kregen een tijdelijke vergunning op grond van de algemene situatie in het land van herkomst. Vele asielzoekers uit bijvoorbeeld Afghanistan en Irak en Somalië kregen een tijdelijke vergunning op basis van dit beleid. Verdonk schafte simpelweg dit beleid af en probeerde, zonder veel succes, deze groep uit te zetten. De belangrijkste reden daarvoor was dat de landen van herkomst niet meewerkten aan de gedwongen terugkeer van de afgewezen asielzoekers. In 2006 werden maar 900 ex-asielzoekers uitgezet. Het grootste deel verdween en iets meer dan 1500 personen vertrok vrijwillig. Maar Verdonk bereikte wel haar voornaamste doel: er worden nu veel minder asielvergunningen afgegeven.

Ook de huwelijksmigranten werden aangepakt. De laagstbetaalden in Nederland die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen kunnen geen gezin vormen met een buitenlandse partner, ook al hebben ze een vaste baan waarmee ze een gezin zouden kunnen onderhouden. Hier ook is sprake van pure klassenjustitie. Daarnaast moeten de buitenlandse partners al in het buitenland voldoen aan de inburgeringseis voordat hij of zij naar Nederland komt. Met de introductie van de inburgeringseis werd een echte apartheidswet ingevoerd. Alle niet-EU burgers worden onderworpen aan deze eis met uitzondering van de hoogopgeleide immigranten en de burgers van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Uit het lijstje valt wel af te leiden met wie Nederland zaken doet.

Tot slot werden de legeskosten enorm verhoogd. Als je een persoon naar Nederland wil laten komen dan ben je 350 euro kwijt voor het inburgeringsexamen, 850 euro voor het inreisvisum en nog eens 200 euro voor de verblijfsvergunning. Deze drempels werden vooral ingebouwd om de huwelijksmigranten uit Marokko en Turkije tegen te houden maar lijken nu vooral de autochtone Nederlander te treffen die nu niet langer zijn of haar buitenlandse partner naar Nederland kan halen.

Een nieuw begin?
Met het aantreden van Albayrak zijn op asielgebied meteen aan aantal maatregelen voelbaar. Irakezen krijgen weer een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de slechte veiligheidstoestand in Irak. Vorig jaar was 19 procent van alle asielzoekers die in 2006 in Nederland aankwamen Irakees. Zij zullen dus nu alsnog allemaal een verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast had Verdonk van een groot aantal Irakezen de vergunning ingetrokken. Dit zal dan nu weer ongedaan worden gemaakt. Daarnaast heeft Albayrak voor een aantal landen een uitzetstop afgekondigd.

Inmiddels is ook het 'Generaal Pardon' afgekondigd voor personen die nog onder de oude Vreemdelingewet asiel hadden aangevraagd, dat wil zeggen voor 1 april 2001. Albayrak gaat een speciale reguliere vergunning geven aan alle personen die voldoen aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan zijn dat men sinds 2001 in Nederland is gebleven en een niet al te erg strafblad heeft. Sommigen moeten daarnaast met extra bewijs komen voor hun identiteit en nationaliteit. Alhoewel de IND formeel het besluit neemt zijn het in feite de burgemeesters die daadwerkelijk gaan beslissen. Deze regeling is geïnspireerd door het vorige algemene pardon voor de witte illegalen waar de burgemeesters ook al een grote rol hadden. Eerst zal de IND zijn eigen bestanden opschonen. Vele ex-asielzoekers zitten nog altijd in de opvang omdat ook Verdonk er niet in slaagde deze uit te zetten. Daarnaast werden er velen domweg buiten de poorten van de asielzoekerscentra gegooid waardoor gemeenten geconfronteerd werden met grote groepen asielzoekers die gingen zwerven. Veel gemeenten startten dan ook met nood-opvang om zo de gezinnen die dakloos waren geworden toch op te vangen. Voor deze grote groep moeten de burgemeesters van de gemeenten verklaren dat zij in 2006 waren opgevangen. Als dat het geval is komen ook zij voor een vergunning in aanmerking. Opmerkelijk in deze regeling is dat asielzoekers die inmiddels een gezin hebben gevormd ook hun gezin kunnen laten legaliseren. Deze gezinsleden hoeven zelf niet asielzoeker te zijn geweest om voor deze vergunning in aanmerking te komen. Voor een aantal illegalen die nog nooit hebben geprobeerd om aan een verblijfsvergunning te komen is dit een mogelijkheid om te worden gelegaliseerd. Albayrak verwacht dat er uiteindelijk een groep van zo’n 25.000 personen een verblijfsvergunning zal krijgen. Na de ijzige koude van Verdonk voelen deze maatregelen beslist weldadig aan.

Opmerkelijk is wel dat Albayrak nog niets heeft gedaan aan de maatregelen met betrekking tot de huwelijksmigranten. Sterker nog: de inburgeringseisen worden verscherpt omdat teveel mensen slagen voor het inburgeringsexamen op de ambassades. Blijkbaar moeten deze mensen toch buiten de deur gehouden worden.

De toekomst
Een werkelijk nieuw beleid, laat staan een oplossing, zal niet van Albayrak gaan komen. Tussen de grote partijen PvdA, CDA en VVD bestaat consensus over de immigratiepolitiek. Immigranten die geld opleveren zijn van harte welkom. Asielzoekers en de arme huwelijksmigranten kosten alleen maar geld en moeten zoveel mogelijk worden geweerd. Alleen als de druk te groot wordt, wordt het ventiel opengezet en weer een pardon afgekondigd. Dit is onmenselijk: mensen worden veroordeeld om jaren te wachten en hun leven zonder werk of studie moeten doorbrengen. Het eerste probleem dient zich nu al aan. Opnieuw is er een groep asielzoekers die langdurig in Nederland verblijft zonder uitzicht op een asielvergunning. Dat is de groep die vanaf 2 april 2001 asiel heeft gevraagd en nog altijd in Nederland is. Door de uitzetstops die nu zijn afgekondigd zal een groot deel nog langer in Nederland mogen blijven. We gaan dus opnieuw een groep asielzoekers krijgen die 5 jaar of langer in Nederland is en volledig ingeburgerd raakt. Het is dus niet verwonderlijk dat sommige gemeenten nu toch al hebben aangegeven dat nood-opvang voor afgewezen asielzoekers zal worden gehandhaafd. Dit probleem zal door het huidige kabinet wel weer naar het volgende kabinet worden doorgeschoven.

De muur om Europa moet steen voor steen worden afgebroken. Om te beginnen moet Nederland erkennen dat het een immigratieland is. Nederlanders zwermen over de wereld uit als toerist, als werknemer of in het kader van de vele internationale handelsbetrekkingen. De economie is bijna volledig geglobaliseerd. Het is volstrekt onrealistisch om te denken dat dat geen gevolgen heeft voor de immigratie. Nederlanders zijn ieder voor zich een reclamezuil voor de westerse leefstijl en het is logisch dat jonge mensen uit ontwikkelingslanden ook een dergelijk leven willen leiden. Bovendien, tijdens het werk en tijdens de vakantie komen mensen elkaar tegen en ontstaan er relaties. Het is logisch dat mensen bij elkaar willen gaan wonen. Het is dan ook onmogelijk om migratie te weren zoals de PVV en VVD dat willen.
Om te beginnen moeten de racistische inburgeringseis en de 120 procent-inkomensnorm die de laagstbetaalden benadelen onmiddellijk worden afgeschaft. Gelijke monniken, gelijke kappen. Verder moeten asielzoekers niet langer dan drie jaar hoeven wachten. Is de procedure dan nog niet afgelopen dan moeten zij automatisch een verblijfsvergunning krijgen. De inkomenseis van 45.000 euro moet omlaag en tot slot moet er een ‘green card’ systeem komen voor arbeidsmigranten in lagere inkomensklassen. We kunnen beter de immigratie reguleren dan elke keer vergeefs proberen de deur dicht te houden.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren