28 September 2020

Actueel

Ernest Mandel - 28 september 2020
Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat Ernest Mandel overleed. Mandel is vooral bekend als Marxistisch econoom. Maar in zijn denken als marxist zijn economie, filosofie en geschiedenis nauw verweven. In 1980 schreef hij een bijdrage in een bundel over de filosofie van Ernst Bloch. 1) Droom en fantasie spelen een essentiële rol in het... lees meer
Herman Michiel - 28 februari 2015
De meeste commentaren hebben het op een of andere manier over het ‘Grieks bakzeil’ in verband met het akkoord dat de regering Tsipras aan het afsluiten is met de Trojka, een term die deze regering nu liever vervangen ziet door ‘de instellingen’ (Europese Commissie/Eurogroep, ECB, IMF). De voorstellen die Griekenland op 23 februari voorlegde aan de... lees meer
Dossier Europa -
Alexander Beunder, Willem Bos, Jeremy Crowlesmith - 27 februari 2015
‘Onderwijsinstellingen zijn ´leerfabrieken´ geworden, productieplaatsen waar in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten gekwalificeerde arbeidskrachten gemaakt moeten worden. Er is een uitgebreid management dat er op toe ziet dat dit ´productieproces´ efficiënt verloopt volgens duidelijke normen en regels. Studenten zijn ‘... lees meer
Matthias van Rossum - 27 februari 2015
Waarom zouden we gaan staken aan de universiteit? Waarom zouden we aan de slag gaan met het opbouwen van een breed verzet tegen universiteitsbesturen, met het organiseren in vakbonden, met het steunen van de studentenbeweging of met het debatteren over hoe het anders moet? Acuut probleemIn een universitaire wereld die wordt beheerst door een acuut... lees meer
Dossier Vakbeweging -
FNV lokaal, Redactie Grenzeloos - 26 februari 2015
De vernieuwde FNV wil het vakbondswerk niet beperken tot belangenbehartiging op het vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden, maar ook andere zaken die van belang zijn voor de (potentiële) leden aanpakken. Bijvoorbeeld de afbraak van de zorg en welzijnsvoorzieningen en de huurexplosie. Om dat effectief te kunnen doen moeten er actieve lokale FNV-... lees meer
Dossier Vakbeweging -
Steuncomite Sociale Strijd - 26 februari 2015
Na de ontruiming van het Bungehuis is nu het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam bezet. Die bezetting volgde op een massale demonstratie waarbij geprotesteerd werd tegen de ontruiming van het Bungehuis en voor democratisering van de Universiteit.  Bij deze strijd gaat het natuurlijk om veel meer dan alleen de belangen van de (huidige)... lees meer

Pagina's