18 May 2021

Actueel

Michael Roberts - 17 mei 2021
Leidt het einde van de pandemie, of althans het indammen ervan tot een herstel van de wereldeconomie? Op korte termijn zal er van een opleving sprake zijn, maar op langere termijn zal er van blijvende schade door de pandemie en stagnatie sprake zijn. Dat althans is de mening van de Marxistische econoom Michael Roberts. [leestijd 10 miniuten] Een... lees meer
Dossier Economie -
Freg J. Stokes - 22 april 2021
De uitkomsten van klassenconflicten in de geschiedenis zijn beïnvloed door de manier waarop arbeiders en heersers op pandemieën reageren. Nu we deze pandemie te boven komen, is de strijd voor rechtvaardiger arbeidsregimes een dringende taak. [leestijd 12 minuten] Als we ons de vier ruiters van de Apocalyps voorstellen, denken we aan Oorlog,... lees meer
Dossier Corona crisis -
Koen Bogaert - 22 april 2021
Dekolonisering is vandaag alom tegenwoordig in het publieke debat. Steeds meer organisaties en publieke instellingen voelen een toenemende druk van onderuit om te ‘dekoloniseren’. Musea, universiteiten, scholen en zelfs steden springen allemaal op de kar. [leestijd 10 minuten] Tezelfdertijd zien we ook een tegenreactie ontstaan, niet in het minst... lees meer
Dossier Anti-racisme/fascisme, Ecologie & klimaat -
Herman Michiel - Ander Europa - 21 april 2021
Het partijbestuur van de Duitse Grünen wees eergisteren haar covoorzitster Annalena Baerbock aan als kandidaat-kanselier. De Bundestagverkiezingen van 26 september aanstaande zullen immers beslissend zijn voor wie huidig kanselier Angela Merkel opvolgt. De groene kandidatuur is helemaal niet zo symbolisch; volgens zowat alle polls zal het in... lees meer
Diverse organisaties - 20 april 2021
Op 15 mei zullen we samen met slachtoffers van het toeslagenschandaal in Amsterdam de straat op gaan om gerechtigheid en genoegdoening te eisen. Na hun jarenlange strijd is het tijd om de brede steun voor hun zaak zichtbaar te maken in de publieke ruimte en politieke druk uit te oefenen op het formatieproces. Het protest zal ook via livestream te... lees meer
1 mei Coalitie - 19 april 2021
Op 1 mei gaan we samen en in solidariteit met arbeiders wereldwijd de straat op. Vóór eerlijke arbeidsvoorwaarden zoals een minimum loon van 14 euro per uur en vaste contracten. Vóór goede sociale huisvesting. Vóór een écht klimaatbeleid dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Vóór een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag... lees meer

Pagina's