25 November 2020

Economie

William van den Heuvel - 20 juni 2012
In de meeste westerse landen wordt de politieke discussie beheerst door grote bezuinigingen die regeringen willen doorvoeren om de begrotingstekorten terug te dringen. Sinds Keynes zouden we moeten weten dat bezuinigen in tijden van recessie tot een zware terugslag van de economie kan leiden. In het ergste geval kan het zelfs een neergaande... lees meer
Economie -
William van den Heuvel - 20 juni 2012
Sinds de Lissabon agenda liggen de pensioenrechten van werknemers overal in Europa onder vuur. Naast verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en verlaging van de uitkeringen duiken er ook pleidooien op om het collectieve stelsel van pensioenfondsen te vervangen door individuele pensioenregelingen. Deze individuele regelingen vormen met hun... lees meer
Economie -
Willem Bos - 11 mei 2012
Lange tijd leek het alleen maar somberder te worden in Europa. De crisis zette door en ondanks het overduidelijke failliet van het neoliberale model was het antwoord van de machthebbers alleen maar meer neoliberalisme. Met een steeds autoritairder Europa werden met name de landen met grote schulden en een flink overheidstekort een anorexia regime... lees meer
Europa -
 
Carlos Alonso Bedoya - 10 april 2012
De trojka (de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie) voeren nu in Europa een beleid dat vergelijkbaar is met de aanpak van de schuldencrisis in Latijns-Amerika in de jaren tachtig en negentig. Nu, zoals toen, worden kosten afgewenteld op de gewone bevolking in het voordeel van de banken, beargumenteert... lees meer
Europa -
 
Willem Bos - 14 maart 2012
'De Grieken moeten bloeden', verklaarde minister Jan Kees de Jager meer dan eens. En hij heeft zijn zin gekregen. De Grieken bloeden en lijden. Steeds meer Grieken leven in bittere armoede, de gezondheidszorg wordt afgebroken, sociale voorzieningen verdwijnen, het land wordt uitverkocht aan de meest biedende. De Grieken bloeden, en als het aan de... lees meer
Europa -

Pagina's

Abonneren op Economie