4 April 2020

Europa

 
Willem Bos - 14 september 2007
Daags na de Europese top eind juni in Brussel verkeerde 'Eurofiel' Europa in een licht euforische stemming. De Grondwet was van tafel en de Grondwet was gered. Er was een uitweg gevonden uit de crisis die met het Franse en Nederlandse 'nee' tegen de Grondwet was ontstaan. Zelfde inhoud andere verpakking, was de formule waarmee Angela Merkel de... lees meer
 
Forum Sociaal Europa - 13 juli 2007
Het document "Op weg naar een nieuw Europees Sociaal Model" werd opgesteld en goedgekeurd door het "Forum Sociaal Europa". Dit Forum is een netwerk van linkse vakbondsleden van verschillende Europese landenInleiding Het document "Op weg naar een nieuw Europees Sociaal Model" werd opgesteld en goedgekeurd door het "Forum Sociaal Europa". Dit Forum... lees meer
 
Willem Bos - 25 juni 2007
‘Dit is een resultaat waarmee we recht doen aan het 'nee' van de Nederlandse burger,’ volgens Peter Balkenende. Is dat zo?En daar zit hem het probleem. Die mening wil de regering nu juist niet weten. Sterker nog, zij doet er alles aan om een referendum waar die burger zijn of haar mening kan geven te omzeilen. De hele procedure bij het tot stand... lees meer
 
Jan Willem Stutje - 11 mei 2007
Vijftig jaar samenwerking die Europa vorige maand vierde, werd geïnspireerd door een droom. Een droom over vrijheid en vrede, over eenheid en samenwerking en van ‘nooit meer oorlog’. ‘Dat nooit meer’ was de natuurlijke reactie op een wereldoorlog die op het oude continent was ontbrand en waarvan de afloop geen echte Europese winnaar kende. De... lees meer
 
Willem Bos - 29 januari 2007
Dit jaar zal de discussie over de toekomst van Europa een belangrijke plaats innemen op de politieke agenda. Nadat de Europese Grondwet in de referenda in Frankrijk en Nederland is verworpen - en na de bezinningsperiode die daar op volgde - zullen in 2007 weer knopen worden doorgehakt. Het op 1 januari begonnen Duitse voorzitterschap zal plannen... lees meer

Pagina's

Abonneren op Europa