1 October 2020

Europa

 
Ander Europa - 27 november 2012
Europa heeft steeds een bepalende rol gespeeld in wat doorgaans wordt aangeduid met ‘het conflict tussen Israel en de Palestijnen’. Nauwkeuriger omschreven gaat het hier om een ruim honderdjarig streven van zionistische joden om Palestina om te vormen in een Joodse staat. Dit streven van zionistische joden, later de staat Israel, is op verzet... lees meer
Europa -
Freddy De Pauw - 28 september 2012
De Franse president François Hollande deed als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in mei geen wilde beloften. Maar de snelheid waarmee hij zelfs de meest bescheiden verwachtingen niet inlost, is onthutsend. De beloofde politiek van economisch herstel wijkt voor de obsessie om het begrotingstekort terug te dringen. Minister van Binnenlandse... lees meer
Europa -
 
Josep Maria Antentas - 20 juni 2012
De Troika (IMF, EU en Wereldbank) slaakt een zucht van opluchting. Er komt dus in Griekenland opnieuw een regering die voor het Memorandum is. De zwakste schakel in de Euro-zone heeft het dus niet begeven. De oligarchen van het financiëel kapitaal hebben een paar moeilijke dagen moeten doorstaan, alsof een geest uit het verleden was teruggekomen... lees meer
Europa -
Ander Europa - 6 juni 2012
Brochure van Ander Europa en de Euromarsen "Na de Tweede Wereldoorlog werden er in West-Europa stelsels van sociale zekerheid opgebouwd. Werklozen, zieken, gehandicapten en ouderen werden door het recht op een uitkering beschermd tegen armoede. Het waren stelsels gebaseerd op solidariteit. Sinds de jaren tachtig wordt de ‘verzorgingsstaat’... lees meer
Europa -
Yorgos Mitralias - 21 mei 2012
De nachtmerrie voor ‘die van bovenaf’. De hoop voor ‘die van onderuit’. SYRIZA heeft op een verbrijzelende manier de politieke scène van een Europa in crisis bestormd. Op 6 mei verviervoudigde SYRIZA haar electorale aanhang en vandaag reeds heeft ze de ambitie om niet alleen de leidende politieke kracht van Griekenland te worden op 17 juni maar... lees meer
Europa -

Pagina's

Abonneren op Europa