1 October 2020

Europa

 
Damien Millet, Eric Toussaint - 1 juni 2009
De bijeenkomst van de G20 – de negentien grootste economieën ter wereld plus de Europese Unie - in Londen in april 2009 was haastig bijeen geroepen in november 2008 om de gaten die in het kapitalistische systeem waren geslagen te dichten. Maar al lang voor het einde van de bijeenkomst was al duidelijk dat dit niet zou gaan gebeuren.De publieke... lees meer
 
Rob Lubbersen - 24 mei 2009
Donderdag 4 juni. Europese verkiezingen. Niet stemmen is voor mij geen optie. Het is een gelegenheid waarbij je kunt aangeven wat je vindt. Actievoeren telt wellicht zwaarder. Oké. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Bovendien is elke verkiezings- uitslag van invloed op het totale politieke klimaat. Dus: stemmen. Maar waarop?... lees meer
 
Saskia Mannessen - 27 maart 2009
Als we kijken naar de prestaties van het Europees Vakverbond dan lijkt het nog mee te vallen: de Havenrichtlijn is gekelderd door protest van de vakbonden, de Bolkensteinrichtlijn werd aangepast en als gevolg van het gezichtverlies loopt de Europese Commissie op eieren in de lopende discussie over het ontwerp van de gezondheidsrichtlijn. Afgelopen... lees meer
 
Eric Toussaint - 8 maart 2009
Tien jaar lang werd Ierland door de vurige aanhangers van het neoliberale kapitalisme geprezen en tot voorbeeld gesteld. De “Keltische tijger” kende een hoger groeiritme dan het Europees gemiddelde. Bedrijfsbelastingen werden verlaagd tot 12,5 procent en vele transnationale ondernemingen die Ierland als vestiging hadden gekozen, betaalden in... lees meer
 
Willem Bos - 8 maart 2009
De Ierse bevolking zal zich in oktober voor de tweede keer mogen uitspreken over het Verdrag van Lissabon, de opvolger van de Europese grondwet. In de hoop dit keer wel het ja- woord van de Ierse kiezers te krijgen, hebben de Europese regeringsleiders een speciaal protocol toegezegd, zonder dat er aan het verdrag zelf een letter wordt gewijzigd.... lees meer

Pagina's

Abonneren op Europa