Borderless

17 February 2020

Analyse

Lot van Baaren - 15 mei 2017
Op 10 en 11 mei hield de FNV haar congres, het eerste congres na de fusie in 2014. Twee dagen lang praatten de afgevaardigden van verschillende sectoren in Papendal over het beleid voor de komende jaren en tot slot werd door het al eerder door de FNV-leden gekozen Ledenparlement (LP) het algemeen en het dagelijks bestuur gekozen. Grenzeloos sprak... lees meer
Vakbeweging -
Stop wapenhandel - 8 mei 2017
Komende woensdag bespreekt het Europees Parlement een plan om de Europese Investeringsbank (EIB) open te stellen voor leningen ten behoeve van wapenproductie. Dat zou een stap terug zijn op het gebied van ethisch bankieren. Van alle plannen voor meer Europese defensiesamenwerking die de Europese Commissie het afgelopen jaar heeft ontvouwd zijn de... lees meer
Europa -
Ilya Boudraitskis - 19 april 2017
Op 26 maart waren er betogingen in vrijwel alle grote steden van Rusland en in vele gevallen trad de politie hard op. De acties zijn de belangrijkste die door de oppositie werden ondernomen sinds 2011-2012 (toen als reactie op de vervalsingen bij de parlementsverkiezingen). De huidige beweging verschilt echter fors van de gebeurtenissen van vijf... lees meer
Ida Dequeecker - 6 april 2017
Dit is het derde en laatste deel van een serie over feminisme en neoliberalisme. Het eerste deel vind u hier, het tweede deel hier. Deze artikelen verschenen oorspronkelijk  op de site van FAKRA (Feministisch – Antikapitalistisch – Radikaal), een recent opgericht platform van antikapitalistische feministes. Ten behoeve van de noord-Nederlandse... lees meer
Feminisme & gender -
Joseph Daher - 3 april 2017
Op 16 april zal in Turkije het referendum over aanpassing van de grondwet, voorgesteld door de AKP, de partij van president Recep Tayyip Erdogan, plaatsvinden. Deze aanpassing vergroot de bevoegdheden van de president aanzienlijk, met name door hem toe te staan ministers aan te stellen of te ontslaan, in te grijpen in de rechtsspraak, decreten uit... lees meer

Pagina's

Abonneren op Analyse