Borderless

18 February 2020

Analyse

Frank Slegers - 25 november 2016
Volgend jaar op 15 maart gaat Nederland naar de stembus. In het ontwerp-verkiezingsprogramma van de SP vind je het volgende voorstel: de invoering van (tijdelijke) werkvergunningen voor werknemers uit het buitenland, ook uit lidstaten van de Europese Unie. Met die werkvergunningen hoopt de SP de strijd aan te gaan tegen sociale dumping. Een... lees meer
SP, Europa -
Lucas Koerner - 12 november 2016
Westerse journalisten kunnen niet toegeven dat de Venezolaanse oppositie democratisch noch vreedzaam is. Voor de rechtse pers lijken de levens van politiemensen op veel plekken heel wat te betekenen. Maar niet in Venezuela.Op woensdag 26 oktober riep de Venezolaanse oppositie landelijke demonstraties uit tegen de regering van president Nicolas... lees meer
Daniel Tanuro - 31 oktober 2016
Op 4 oktober hebben vierenzeventig landen die 55% van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen, het akkoord van Parijs goedgekeurd. Het verdrag zal dus geldig zijn vanaf 4 november, net voor de COP 22 die van 7 tot 18 november gehouden wordt in Marrakesh (Marokko). Geruststellende verklaringen Dit akkoord wordt aangevuld met een ander... lees meer
Ecologie & klimaat -
Alan Thornet - 31 oktober 2016
We staan op een kruispunt in termen van de invloed die onze soort op de planeet heeft. De activiteiten  van de moderne mens, 'Homo sapiens' - wij dus - zijn bepalend om in de loop van de 21ste eeuw vast te kunnen stellen of de planeet waarop we samen met miljoenen andere soorten leven, bewoonbaar zal blijven of niet. De opwarming van de aarde,... lees meer
Ecologie & klimaat -
Enzo Traverso - 17 oktober 2016
De Europese eenmaking maakt een diepe crisis mee, de ergste sinds haar geboorte in het begin van de jaren 1950. In minder dan één jaar tijd, eerst met de Griekse crisis en dan met die van de vluchtelingen, heeft de Unie haar sluier afgedaan: het gelaat van deze Medusa is zo schrikwekkend dat het je doet verstenen gewoon door er naar te kijken.... lees meer
Europa -

Pagina's

Abonneren op Analyse