Borderless

19 October 2019

Boeken

Rob Lubbersen - 15 juli 2017
Bij een biografie van Lenin verwacht je nou niet direct een swingend boek. Toch komt Victor Sebestyen heel dicht in de buurt. Als je ook maar een klein beetje interesse hebt in Lenin, zijn zwerftocht door Europa, zijn relaties, zijn rol in de Russische revolutie en zijn tijd, dan is van de 717 pagina's die Victor Sebestyen daaraan heeft gewijd, er... lees meer
Russische revolutie -
Redactie Grenzeloos - 26 juni 2017
In dit jaar van de honderdste verjaardag van de Russische Revolutie kunnen we niet heen om de vraag naar de relatie tussen de revolutie en de maatschappij die daar uit voortkwam. Volgens vele beschouwingen in de reguliere pers is die relatie simpel. De Oktoberrevolutie (die dan meestal als een staatsgreep wordt voorgesteld) leidde tot de... lees meer
Russische revolutie -
Redactie Grenzeloos - 20 juni 2017
De Russische Revolutie van 1917 is wellicht de belangrijkste en de meest controversiële gebeurtenis uit de geschiedenis van de socialistische beweging. Was het een staatsgreep waarmee een kleine minderheid van bolsjewieken gebruik maakte van de chaos om de macht te grijpen en een bloedige dictatuur te vestigen? Of was het juist een authentieke... lees meer
Russische revolutie -
Redactie Grenzeloos - 8 juni 2017
Henk Sneevliet speelde als revolutionair socialist niet alleen een belangrijke rol in de Nederlandse arbeidersbeweging, maar ook in Azië.  In zowel Indonesië als China was hij betrokken bij de vorming van de communistische partij. Hij was politiek activist, maar ook vakbondsleider. Nauw bevriend met socialiste en schrijfster Henriëtte Roland Holst... lees meer
Redactie Grenzeloos - 24 april 2017
Sinds het akkoord van Parijs in 2015 lijken sommige mensen te denken dat het klimaatprobleem wel zo’n beetje opgelost is of zal worden. Het tegendeel is het geval. Het akkoord van Parijs biedt geen enkele garantie voor het oplossen van het klimaatprobleem. De in het akkoord genoemde beperking van de temperatuurstijging tot 2 graden Celsius is... lees meer
Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Boeken