Borderless

20 August 2019

Boeken

Redactie Grenzeloos - 20 juni 2017
De Russische Revolutie van 1917 is wellicht de belangrijkste en de meest controversiële gebeurtenis uit de geschiedenis van de socialistische beweging. Was het een staatsgreep waarmee een kleine minderheid van bolsjewieken gebruik maakte van de chaos om de macht te grijpen en een bloedige dictatuur te vestigen? Of was het juist een authentieke... lees meer
Russische revolutie -
Redactie Grenzeloos - 8 juni 2017
Henk Sneevliet speelde als revolutionair socialist niet alleen een belangrijke rol in de Nederlandse arbeidersbeweging, maar ook in Azië.  In zowel Indonesië als China was hij betrokken bij de vorming van de communistische partij. Hij was politiek activist, maar ook vakbondsleider. Nauw bevriend met socialiste en schrijfster Henriëtte Roland Holst... lees meer
Redactie Grenzeloos - 24 april 2017
Sinds het akkoord van Parijs in 2015 lijken sommige mensen te denken dat het klimaatprobleem wel zo’n beetje opgelost is of zal worden. Het tegendeel is het geval. Het akkoord van Parijs biedt geen enkele garantie voor het oplossen van het klimaatprobleem. De in het akkoord genoemde beperking van de temperatuurstijging tot 2 graden Celsius is... lees meer
Ecologie & klimaat -
Redactie Grenzeloos - 22 april 2017
Economie is voor heel veel mensen een ‘ver van mijn bed show’. We worden allemaal dagelijks geconfronteerd met de economische realiteit en de gevolgen van het economisch beleid, maar de discussie daarover wordt gevoerd in een voor de meeste mensen onbegrijpelijk jargon en de deskundigen die in het debat aan het woord komen – economen,... lees meer
Economie -
Rob Gerretsen - 28 maart 2017
In deze tijden van internationale economische, ecologische, sociale en financiële crisis, van neoliberalisme en globalisering, van oorlogen en stromen vluchtelingen, zijn er weer meer mensen geïnteresseerd in wat Marx te zeggen had over het kapitalisme. Wie echt de kritiek van Marx op het kapitalisme en op de politieke economie wil begrijpen, moet... lees meer

Pagina's

Abonneren op Boeken