14 June 2021

Opinie

Russische Socialistische Beweging RSD - 16 april 2021
Deze dagen zou een hernieuwde oorlog in Donbass een beangstigende realiteit kunnen worden. Sinds begin maart zijn de botsingen toegenomen en informatie over de concentratie van Russische troepen aan de grens is al indirect bevestigd door Poetins perschef Dmitry Peskov. De diplomatieke instrumenten die vroeger een open confrontatie tegenhielden,... lees meer
Thomas Decreus - 10 juli 2020
De Harperbrief is de nieuwste frontlijn in een cultuuroorlog die reeds enkele decennia aan de gang is. Een lijst van prominente ondertekenaars schaart zich achter de oproep om het ‘vrije woord’ en ‘open debat’ te beschermen tegenover illiberale krachten en ‘het verzet’ dat dreigt te verharden tot ‘dogma of dwang’. Maar de inzet van een... lees meer
Lot van Baaren, Rob Marijnissen - 23 juni 2020
De uitwerking van het pensioencontract dat nu ter discussie voorligt aan het ledenparlement van de FNV dat hierover op 4 juli opnieuw vergadert, komt niet overeen met de oorspronkelijke inzet in 2019 van de FNV. In juni van dat jaar werd immers een Pensioenakkoord afgesloten, na een referendum waaraan ruim 370.000 leden hadden deelgenomen. Nooit... lees meer
Vakbeweging -
Sjarrel Massop - 22 juni 2020
Op een zelfgenoegzame manier is de leiding van de vakbeweging in haar eigen fuik gezwommen. Ondanks vele signalen van kaderleden die voor een goed pensioen vochten. Ondanks vele geluiden van onzekerheid in de samenleving. Ondanks aanhoudende kritiek van deskundigen buiten de vakbeweging. De FNV-leiding luisterde er niet naar. Een aanzienlijk deel... lees meer
Vakbeweging -
Diverse auteurs - 17 juni 2020
Een nieuwe solidariteitsbeweging rijst op. Van Los Angeles tot Sao Paolo, van Minneapolis tot London, “Black Lives Matter” is een kreet en een eis die gehoord wordt over heel de wereld. De boodschap van deze beweging is krachtig eenvoudig: stop met het doden van zwarten – in hun huizen, op de straten en terwijl ze de zee oversteken op zoek naar... lees meer
Anti-racisme/fascisme -

Pagina's

Abonneren op Opinie