Borderless

22 September 2019

Opinie

Willem Bos - 19 juni 2015
Op dinsdag 16 juni is in een verzorgingshuis in Leuven op 69 jarige leeftijd François Vercammen overleden. François was tientallen jaren een van de leidende figuren in de Belgische sectie van de Vierde Internationale en maakte lange tijd deel uit van de internationale leiding van onze beweging. We verliezen met hem niet alleen iemand die met hart... lees meer
Stathis Kouvelakis - 11 mei 2015
De beslissing van de SYRIZA-regering om alle beschikbare fondsen uit de publieke sector over te brengen naar de Bank van Griekenland [de Griekse centrale Bank] betekent een keerpunt. Dit risicovol initiatief maakt absoluut duidelijk in welke situatie we zijn beland na de tweeëneenhalve maand sinds het akkoord van 20 februari. Het argument dat toen... lees meer
Europa -
We Are Here - 23 april 2015
Het akkoord dat door VVD en PvdA is bereikt is een typisch product van partijen die de ogen sluiten voor de realiteit van de asielpraktijk. Veel afgewezen asielzoekers kúnnen niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat ambassades van de landen waar naar terug moeten, niet meewerken. Of omdat het oorlog is waarvoor asielzoekers zijn gevlucht, of omdat ze... lees meer
Rene Danen - 15 april 2015
René Danen was twee jaar voorzitter van het FNV ledenparlement. In de jaren negentig was hij actief in de studentenbeweging, onder andere als voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Hij werkte bij de milieubeweging (Greenpeace en Milieudefensie), zat zowel in Nijmegen als in Amsterdam in de gemeenteraad en werkte bij het instituut... lees meer
Vakbeweging -
Willem Bos - 31 maart 2015
Langzamerhand komt er ook in Nederland een publiek debat op gang over het TTIP verdrag en andere internationale handelsverdragen. In de media wordt er steeds meer over bericht, de FNV heeft zich bij monde van het ledenparlement duidelijk uitgesproken en her en der worden er discussies georganiseerd. Maar meer discussie betekent nog niet dat de... lees meer
TTIP, CETA en TiSA, Economie, Europa, Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Opinie