29 November 2020

Opinie

Sjarrel - 18 december 2013
Foto Roel Wijnants
Een oplossing voor de alsmaar stijgende kosten voor zorg en sociale zekerheid is volgens de regering Rutte/Samsom de participatie van de burgers in de samenleving. Hopelijk wordt een verschil van opvatting over het begrip participatie een splijtzwam in het kabinet en ook in de samenleving. Het (a)sociale dilemma is als volgt te omschrijven. Rutte... lees meer
Rob Lubbersen - 15 december 2013
De PVV staat in de peilingen op dertig zetels. Het kan de grootste partij worden in Nederland. Het rechtse populisme gedijt. Geen wonder dat ook academici die ideologische richting inslaan. Er is een markt voor. Er valt wat te halen. Maar ... wat brengen ze? Een ronduit rechtse commentator met universitaire graad die de laatste tijd regelmatig van... lees meer
Anti-racisme/fascisme -
Piet van der Lende - 7 december 2013
Wie verplicht wordt te werken voor een uitkering krijgt geen salaris. In de eerste plaats  is er werken met behoud van uitkering voor werklozen die in principe wel kunnen werken. Dit systeem bestaat in bijna alle gemeenten allang. Per 1 juli gaat de tegenprestatie waarschijnlijk in alle gemeenten ingevoerd worden. Ook werklozen of... lees meer
Piet van der Lende - 17 oktober 2013
In de begrotingsstukken voor het jaar 2014 die in november en december in de gemeenteraad besproken worden staat een zinsnede, waaruit blijkt dat Van Es wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam de bijstand voor bepaalde groepen wil omzetten in een tijdelijke bijstand. Wanneer je bijstand aanvraagt, omdat je werkloos bent, of in een scheiding ligt of... lees meer
Herman Michiel - 5 oktober 2013
Van 7 tot 13 oktober 2013 loopt de tweede onderhandelingsronde voor het afsluiten van een vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten. Het is de ambitie van de Belgische EU-commissaris voor handel Karel De Gucht om in 2014 tot een alomvattend akkoord te komen. De superlatieven zijn dan ook niet van de... lees meer
TTIP, CETA en TiSA, Economie, Europa -

Pagina's

Abonneren op Opinie