5 May 2021

Ecologie & klimaat

Michael Löwy - 27 april 2021
Over de hele wereld nemen het [neo]fascisme en de ecologische crisis toe. Ecosocialistisch denker en activist Michael Löwy wijst erop hoe samenvallende strijd binnen het anti-kapitalistische kamp de kracht kan opbouwen die nodig is om de uitdagingen die voor ons liggen te overwinnen. [leestijd 20 minuten] De coronapandemie is een mondiale... lees meer
Ecologie & klimaat -
Koen Bogaert - 22 april 2021
Dekolonisering is vandaag alom tegenwoordig in het publieke debat. Steeds meer organisaties en publieke instellingen voelen een toenemende druk van onderuit om te ‘dekoloniseren’. Musea, universiteiten, scholen en zelfs steden springen allemaal op de kar. [leestijd 10 minuten] Tezelfdertijd zien we ook een tegenreactie ontstaan, niet in het minst... lees meer
Anti-racisme/fascisme, Ecologie & klimaat -
Ian Angus - 28 maart 2021
Deel een besprak de ontwikkeling van vis als massaal voedselproduct en het Nederlandse gebruik van fabrieksschepen in de Noordzee in de 16e eeuw. Deel twee gaat in op de opkomst van een nog grotere kapitalistische visserij aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. [leestijd 12 minuten] 'In de zestiende en deels nog in de zeventiende eeuw... lees meer
Ecologie & klimaat -
Ian Angus - 25 maart 2021
Vissen is zo oud als de mensheid zelf. Sterker nog, het is ouder – paleontologen hebben bewijs gevonden dat onze voorouders Homo habilis en Homo erectus een miljoen jaar geleden vis vingen in meren en rivieren in Oost-Afrika. Uit grote schelpafzettingen blijkt dat onze Neanderthalerneven in het huidige Portugal meer dan honderdduizend jaar geleden... lees meer
Ecologie & klimaat -
Vierde Internationale - 16 maart 2021
Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet het hele transportsysteem worden omgegooid en opnieuw worden opgebouwd, aangezien het momenteel verantwoordelijk is voor een vijfde (in sommige landen zelfs een kwart) van de productie van broeikasgassen. [leestijd 20 minuten] Van 1970 tot 2004 is de CO2-uitstoot van de op olie gebaseerde... lees meer
Economie, Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Ecologie & klimaat