Borderless

24 July 2019

Ecologie & klimaat

Alan Thornet - 31 oktober 2016
We staan op een kruispunt in termen van de invloed die onze soort op de planeet heeft. De activiteiten  van de moderne mens, 'Homo sapiens' - wij dus - zijn bepalend om in de loop van de 21ste eeuw vast te kunnen stellen of de planeet waarop we samen met miljoenen andere soorten leven, bewoonbaar zal blijven of niet. De opwarming van de aarde,... lees meer
Ecologie & klimaat -
Daniel Tanuro - 24 juni 2016
Vanaf 22 april 2016 werd het klimaatakkoord van Parijs opengesteld voor ratificatie in de zetel van de VN in New York. Ik maak van die gebeurtenis gebruik om een kritische mening te geven over de rol van het IPCC (International Panel on Climate Change van de VN) in de uitwerking van strategieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De... lees meer
Ecologie & klimaat -
Daniel Tanuro - 17 februari 2016
In een artikel dat ik onmiddellijk na de klimaattop over het resultaat van COP21 heb geschreven, stelde ik mij vragen bij de volgende paradox. De gevaren van de klimaatverandering komen nog sneller op ons af dan de modellen hadden voorspeld. Echter, het jaar waarin, volgens de specialisten, de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld... lees meer
Ecologie & klimaat -
Michael Löwy - 16 februari 2016
De ‘ecologische encycliek’ van paus Franciscus is – of je er nu religieus, ethisch, sociaal of politiek naar kijkt – een gebeurtenis van zeer groot belang. Gezien de enorme wereldwijde invloed van de katholieke kerk, is dit een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van een kritisch ecologisch bewustzijn. De encycliek is met enthousiasme ontvangen... lees meer
Ecologie & klimaat -
Daniel Tanuro - 15 december 2015
Zoals verwacht heeft COP21 tot een akkoord geleid. Het zal vanaf 2020 in werking treden op voorwaarde dat 55 landen die het Klimaatverdrag (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) ondertekenden dit akkoord ratificeren en dat die 55 landen minstens 55% van de werelduitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen. Gezien de... lees meer
Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Ecologie & klimaat