14 June 2021

Economie

Eric Toussaint, Roberto González Amador - 30 mei 2021
'De eerste economische reactie op de crisis als gevolg van de covid-19 pandemie, een reactie die bijna overal de overhand had, was het injecteren van liquiditeit in de financiële markten en het aangaan van meer overheidsschuld. Dit komt uiteindelijk ten goede aan het grootkapitaal, de grote aandeelhouders van grote ondernemingen en de... lees meer
Corona crisis, Economie -
Michael Roberts - 17 mei 2021
Leidt het einde van de pandemie, of althans het indammen ervan tot een herstel van de wereldeconomie? Op korte termijn zal er van een opleving sprake zijn, maar op langere termijn zal er van blijvende schade door de pandemie en stagnatie sprake zijn. Dat althans is de mening van de Marxistische econoom Michael Roberts. [leestijd 10 miniuten] Een... lees meer
Economie -
Vierde Internationale - 16 maart 2021
Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet het hele transportsysteem worden omgegooid en opnieuw worden opgebouwd, aangezien het momenteel verantwoordelijk is voor een vijfde (in sommige landen zelfs een kwart) van de productie van broeikasgassen. [leestijd 20 minuten] Van 1970 tot 2004 is de CO2-uitstoot van de op olie gebaseerde... lees meer
Economie, Ecologie & klimaat -
Eric Toussaint - 15 maart 2021
In zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw [1] heeft Thomas Piketty zijn gegevens nauwgezet verzameld en een nuttige analyse gegeven van de ongelijke verdeling van rijkdom en inkomen, maar sommige van zijn definities zijn enigszins verwarrend en zelfs twijfelachtig. [leestijd 10 minuten] Neem bijvoorbeeld zijn definitie van kapitaal: 'In alle... lees meer
Economie -
Herman Michiel - Ander Europa - 9 maart 2021
Al kent vrouwendiscriminatie vele vormen, die op het gebied van het loon blijft maar overeind. Maar de “gender pay gap” wordt  kleiner, zeggen personeelsdirecteurs en andere patronale woordvoerders. Het Europees Vakverbond berekende echter dat het in het huidig tempo tot 2104 zal duren eer de kloof gevuld is, gemiddeld gesproken welteverstaan.... lees meer
Economie, Feminisme & gender -

Pagina's

Abonneren op Economie