De pyromanen verwelkomen het brandbeveiligingsplan van de eurozone

25.07.2011
Verklaring van Attac Frankrijk over het nieuwe Europese ”reddingsplan” De top van de eurozone, bijeen op 21 juli in Brussel, heeft een zoveelste nieuw “reddingsplan” opgesteld voor Griekenland. Behalve het op korte termijn vrijmaken van nieuwe leningen voor Griekenland, bevat dit plan een belangrijke vernieuwing: het Europees Stabiliteitsfonds (European Financial Stability Facility, EFSF) krijgt toestemming om op de secundaire markt (1) staatsobligaties van Griekenland, Ierland en Portugal te kopen. Om het klaar en duidelijk te zeggen: de staten, en dus de Europese belastingsbetalers, mogen de banken en de investeringsfondsen ontdoen van deze waardepapieren die als ‘rommel’ worden beschouwde, aangezien het er niet naar uitziet dat de betreffende landen hun schulden op de vervaldata zullen kunnen terugbetalen. De Europese Centrale Bank, die totnogtoe de enige was die de banken van deze dubieuze kredieten kon ontlasten, eiste dat de Europese Unie ze zou overnemen, en ze kreeg haar zin. Er is dus een nieuwe etappe ingezet in de socialisatie van de verliezen die de Europese banken theoretisch gezien op zich hadden moeten nemen, aangezien zij het waren die lichtzinnig leningen hadden toegestaan aan landen met al te zware schulden. In tegenstelling tot die van 2008-2009 loopt deze socialisatie op de feiten vooruit, want nu ontlasten de staten de banken van verliezen zelfs al voor ze geleden werden: de banken hebben de lessen getrokken uit de financiële crisis! Het is juist dat het Europees akkoord voorziet in een ‘vrijwillige bijdrage’ van de privébanken, in de vorm van een vernieuwing van de leningen, een herschikking (verlenging van de terugbetalingstermijn) of een consolidatie. Maar de speculanten weten waarover het gaat: dergelijk selectief en overeengekomen schuldverzuim zal de banken niet veel kosten, met als gevolg dat hun aandelen donderdag 21 juli spectaculair stegen in Parijs, Londen, Milaan en Frankfurt. Dat is de manier waarop de pyromanen het brandbeveiligingsplan van de eurozone verwelkomen. Het akkoord betekent ook een zekere verlichting van de schuldenlast van de landen die door de financiële markten aangevallen worden, via een verlenging van de looptijd (tot minstens 15 jaar) en een vermindering met één punt (van 4,5% naar 3,5%) van de rentevoet die door het EFSF toegestaan werd aan Ierland, Portugal en Griekenland. Het betreft een ‘selectief schuldverzuim’ dat alleen aan de Europese belastingsbetalers iets zal kosten. De Europese leiders nemen dus akte van de mislukking van de harde lijn die erin bestond landen in moeilijkheden te bestraffen met draconische leenvoorwaarden. Griekenland in het bijzonder was aan het wegzinken in een crisis zonder uitweg, en men moest de shock-behandeling wel een beetje verlichten. Toch herbevestigen de Europese staats- en regeringsleiders hun voornemen voor een onverkorte bezuinigingspolitiek: ze roepen het Europees parlement op het Europlus-pact snel goed te keuren en eisen expliciet de ‘terugkeer van de begrotingstekorten onder de 3% van het BBP vanaf 2013’. Dat impliceert een draconische beperking voor de staatsfinanciën overal in Europa, en speciaal in Frankrijk, waar het tekort nog steeds meer dan 6% bedraagt. De top van de eurozone heeft dus de politieke keuze van de Europese leiders herbevestigd : de Europese belastingbetalers en volkeren moeten opdraaien voor de crisis via het EFSF en de extreme bezuinigingsplannen. Wij eisen daarentegen dat er een einde wordt gesteld aan het dictaat van de banken en de financiële markten. Een echte oplossing voor de eurocrisis vereist het stopzetten van de bezuinigingsplannen, een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden, belastingshervormingen die een einde maken aan de cadeaus die sinds twintig jaar aan bedrijven en rijken uitgedeeld worden, de mogelijkheid voor de Europese Centrale Bank om direct te lenen aan de lidstaten en een strikte regulering van de financiële markten, die ook financieel moeten bijdragen. Attac-Frankrijk stelt aan alle sociale krachten voor een voorbeeld te nemen aan de initiatieven van de “indignados” (2) om de democratie op de agenda te zetten. Wij willen samen beslissen over Europa, over ons leven. Attac stelt de oprichting voor van een burgercomité voor de doorlichting van de openbare schuld, om de oorsprong van die schuld ter discussie te stellen, om alternatieven voor de bezuinigingspolitiek uit te werken, om na te gaan wie moet betalen voor deze schulden en in welke mate het legitieme schulden betreft. Wij weigeren het afwentelen van de schulden van banken en investeringsfondsen op de samenleving; het zijn hun aandeelhouders die volledig op moeten draaien voor de noodzakelijke herstructurering en kwijtschelding van de openbare schuld in Europa. Attac Frankrijk, Parijs, 22 juli 2011   (1) Secundaire markt, waarop privébanken obligaties (staatschuldpapieren) verkopen. De privébanken lenen goedkoop van de Europese Centrale Bank (ECB), kopen daarmee obligaties waar staten hoge rentes voor betalen, en … verkopen de risicopapieren aan het EFSF. [Noot van de vertaler] (2) ‘indignados’ (‘beweging van de 15e mei’): massale protestbeweging ontstaan in Spanje, voor meer democratie en tegen de bezuinigingspolitiek. [Noot van de vertaler]
Tags
Dossier

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.