25 November 2020

FNV in Beweging: Meer Koopkracht, echte banen, bezuinigen is geen werk

Duizend vakbondskaderleden kwamen op woensdag 23 oktober in Utrecht bijeen ter voorbereiding van de FNV campagne voor meer koopkracht en echte banen. ‘FNV in beweging’ lijkt werkelijkheid te worden.

De aanwezige kaderleden in Utrecht lieten hun ongenoegen en boosheid over de bezuinigingen duidelijk blijken en zijn gedreven en enthousiast om in beweging te komen. De FNV ziet de achteruitgang van de positie van erg veel mensen; werkonzekerheid, werkeloosheid, verslechterende arbeidsomstandigheden, verdringingen op de arbeidsmarkt, discriminatie, achteruitgang van pensioenen en veel onzekerheid in de leef- en woonomstandigheden. We zien dat het beleid van de regering Rutte de zaken alleen maar erger maakt. Beweging is nodig om zelf het heft in handen te nemen en als vakbonden gezamenlijk op te komen voor een andere koers.

Campagne
Ton Heerts benadrukt dat het een campagne is, waarvoor het startschot op 30 november gegeven wordt. De leuzen zijn: Meer koopkracht, echte banen en bezuinigen is geen werk. De benadering om er een campagne van te maken is goed omdat het duidelijk is dat het een langdurige en harde strijd gaat worden om de omslag in het denken over oplossingen voor de crises te realiseren. De vakbeweging zelf moet ook een verandering ondergaan. De bakens moeten worden verzet omdat het duidelijk is dat het front van de Paarse regering en grote werkgevers, ondersteund door een rechtse politieke wind in Nederland, niet eenvoudig gebroken zal worden.

Lang heeft de vakbeweging zich gericht op het polderen, duidelijk is nu dat dat niets oplevert en dat het de bond veel goodwill en leden gekost heeft. De FNV kan nu echter snel het vertrouwen van veel mensen winnen, de activiteiten van de laatste tijd tonen dat aan. De schoonmakers, de distributiewerkers, de metaalwerkers, de thuiswerkers, allemaal laten ze zien dat strijd helpt, dat het resultaten oplevert. Het vertrouwen in de politiek is erg laag. De keuze voor het campagnematig oppakken van het verzet is goed. Het formuleren van goede alternatieven voor het oplossen van de crisis en het versterken van de vakbond kan door een FNV in beweging hand in hand gaan. Het was een unicum dat zoveel kaderleden van zoveel verschillende bonden elkaar vonden in de voorbereiding van een gezamenlijke campagne.

De redding komt van de vakbeweging
Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, sprak de kaderleden toe. Hij gooide manhaftig enkele knuppels in het polderende hoenderhok. “De redding van Nederland moet van jullie, van de vakbeweging komen”, hield hij de enthousiaste zaal voor. Het kernprobleem van de Nederlandse crisis is in zijn ogen de hoge private schuld. Loonsverhogingen kunnen de binnenlandse bestedingen aanjagen waardoor die private schulden omlaag gaan. Het bezuinigen door de overheid werkt juist contraproductief. De rentelast voor de overheid is slechts 1%, die voor de hypotheekschulden nooit minder dan 4%. Saneren van de private schulden is aanzienlijk effectiever dan het op orde brengen van de overheidsschuld. Hij ontmaskerde de mythe van Nederland als export land. Slechts één derde van het Nederlandse BBP wordt geleverd door de export, de rest door binnenlandse bestedingen. De export gaat ons niet redden zei hij, dat leidt alleen maar tot grote spaaroverschotten van grote bedrijven, die niet investeren in werkgelegenheid. De enige investeringen die in die sector gedaan worden zijn arbeidsbesparende investeringen die de arbeidsproductiviteit alleen nog maar verder opschroeven.

Engelen omschreef de exportsector als een koekoeksjong, het gooit alle andere jonge vogels uit het nest. Looneisen stellen is zijn motto. Dat bracht groot enthousiasme teweeg onder de kaderleden, dat slechts met moeite getemperd kon worden door Ton Heerts. Percentages van 10% en meer klonken door de zaal, de ban lijkt gebroken na ruim 30 jaar loonmatigen.

Arbeidstijdverkorting
Een looneis stellen is een bijzonder goede zaak in deze crisis, er kleeft echter een solidariteitsprobleem aan. De werkloosheid is vooral structureel. Binnenlandse bestedingen als gevolg van gerealiseerde looneisen zullen maar ten dele de werkgelegenheid kunnen verbeteren. De arbeidsproductiviteitsverbetering door de jaren heen, op zichzelf overigens een goede zaak, maakt dat meer groei niet zal volstaan om het werkeloosheidsprobleem op te lossen. De groei van de economie eist daarnaast ook zijn tol, denk aan milieuproblemen, energietekorten, opwarming van de aarde. Bij weldenkende wetenschappers groeit het besef dat werk ook een solidariteitsprobleem is, iets dat wij als werkenden al veel langer voelen. De gedachte om het werk eerlijker te verdelen wint aan populariteit. Verkorting van de werkweek is een bijzonder goede aanvulling. Jammer dat dat niet doorklonk in het betoog van Engelen, noch in het verhaal van Ton Heerts.

Kaderleden aan het woord
De zaal kwam ook aan het woord. Een greep uit de reacties; er moet een speciale jongerencampagne komen, niet alleen de mensen met koopwoningen komen onder water te staan ook de huren reizen de pan uit, de participatiewet is niets anders dan onbetaald vrijwilligerswerk, de senioren komen ernstig in de knel, de wajongers worden onterecht gekort en kunnen geen kant uit, buitenlanders werken hier onder CAO lonen, de flexibilisering van de arbeid is volledig uit de hand gelopen, grote bedrijven ontwijken handig de belasting en sluizen veel geld weg naar belastingparadijzen, we moeten het geld halen waar het zit, er is een ernstige verdringing op de arbeidsmarkt waardoor de kwetsbaren het extra moeilijk krijgen en het zet de arbeidsvoorwaarden onder druk.

Het eerste hoogtepunt van de campagne voor koopkracht en echte banen wordt de manifestatie en demonstratie op 30 november in Utrecht, waarvoor FNV in beweging volop gaat mobiliseren. Terecht stelde Ton Heerts dat we mensen moeten verbinden op de thema’s die voor hun belangrijk zijn. Solidariteit is geboden in deze moeilijke tijden, eenheid in verscheidenheid. Oplossingen ten koste van andere mensen (buitenlanders, ouderen, jongeren, vrouwen) zijn schijnoplossingen en zullen als een boemerang op ons terugkomen. Eenheid in de strijd voor koopkracht, meer en echte banen en tegen onverstandige bezuinigingen. Op naar 30 november.

Tags: 
Dossier: 

Comments

Submitted by Alice in Zurgland (not verified) on

En daarom geeft de FNV de zwarte piet aan alle Wajonggerechtigden,ook diegene die ooit de AlgemeneArbeidsongeschiktheidsWet uit geflikkerd en de Wajong in geflikkerd zijn.....
"Herkeuring" waarbij de 'totaalopbrengst' al vaststaat,levenslang bijstand en/of slavenarbeid voor het minimumminimumloon IS GEEN LEVEN.
Jetta Klunsma sublimeert haar zelfhaat al jaren middels het afknijpen en stigmatiseren van gehandicapten, de FNV faciliteert dit!

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Reageren