Italiaanse toestanden met Balkenende

11.09.2006

Jammer genoeg was de val niet het gevolg van protesten maar van een ruzie tussen twee VVD'ers. Voor veel mensen was het niettemin een opluchting. Maar CDA en VVD hadden zoals gewoonlijk een verrassing in petto. Binnen een week werd het 'rompkabinet' Balkenende III gevormd. Een soort kabinet Balkenende 2-en-een-half. Zonder D66, maar wel met steen des aanstoots Verdonk, regeert dit kabinet door tot de verkiezingen van 22 november. Met wisselende steun van klein rechts en zelfs D66 wordt er doorgegaan. Nu regeert een minderheid die voor elk voorstel opnieuw steun moet verzamelen, waaronder die van de LPF, een partij die volgens peilingen tussen de nul en één zetel schommelt. Formeel kan het, maar met echte democratie heeft dit weinig te maken.
CDA en VVD hebben dit rompkabinet gevormd omdat het ze de kans geeft om voor de verkiezingen Sinterklaas te kunnen spelen. Dat zou een demissionair kabinet niet hebben kunnen doen. Na het zuur van alle bezuinigingen in de zorg, onderwijs, sociale uitkeringen etc. komt nu 'het zoet'. In zijn artikel over de 'spookeconomie' in deze Grenzeloos wijst Koen Haegens erop hoe de economische toestand door CDA en VVD op een cynische wijze gemanipuleerd is om nu stemmen te kunnen kopen.
De linkse oppositie in het parlement wees terecht op het weinig democratische gehalte van het optreden van CDA en VVD. Maar ook al werd eerst de eis van onmiddellijke verkiezingen gesteld, veel mensen legden zich er al snel bij neer dat we hier nog tot eind november op moeten wachten. De regering Balkenende II heeft gedurende haar hele regeringsperiode er weinig blijk van gegeven geïnteresseerd te zijn in de wensen van de Nederlandse bevolking. Dus waarom zou dat nu opeens veranderen? Deze neerslachtigheid is een belangrijke reden waarom er niet meer protest was tegen de vorming van Balkenende 2.1 Maar er speelt nog iets anders. De PvdA en de SP staan op winst in de peilingen terwijl CDA en VVD volgens deze op een afstraffing kunnen rekenen. Dat leidt ertoe dat mensen denken dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Maar daar zou links zich nog wel eens lelijk in kunnen vergissen. In recente peilingen wordt het verlies voor CDA en VVD weer steeds kleiner.
In Italië hebben we dit jaar kunnen zien waar het toe kan leiden als links een afwachtende houding aanneemt en op de onvrede over een impopulaire regering rekent om haar een verkiezingsoverwinning te bezorgen. Berlusconi maakte in de laatste paar maanden voor de verkiezingen een onverwachte comeback. En alhoewel rechts de verkiezingen verloor is zij duidelijk niet knock-out gegaan. Rechts speelt nog steeds een grote rol in het maatschappelijk debat en kan op een omvangrijke achterban rekenen. Italiaans rechts was tot deze comeback in staat door haar felle optreden in de verkiezingscampagne, doordat ze haar achterban mobiliseerde en mensen opnieuw van haar ideologie kon overtuigen. Een optreden dat scherp afstak tegen de afwachtende houding van centrumlinks.
Wat links nu moet benadrukken is dat zij een alternatief heeft dat meer is dan het repareren van de schade van twee kabinetten Balkenende. Jammer genoeg blinken de campagnes tot nu toe vooral uit in matheid. Uitspraken van Jan Marijnissen dat hij samen met het CDA zou willen regeren zijn al helemaal een stap in de verkeerde richting. En juist nu de NAVO hoofdzakelijk actief is in een impopulaire interventie in Afghanistan kiest de SP ervoor om verwarring te zaaien over haar standpunt over de Alliantie! Dit is des te kwalijker omdat juist de SP zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet tegen de sociale afbraak en mensen voor zich heeft gewonnen die veranderingen willen zien.
De hervormingen van Balkenende II kwamen maar een kleine minderheid ten goede maar dit is wel een zeer invloedrijke minderheid. Een scenario waarbij rechts plotseling vooruitgaat in de peilingen behoort zeker tot de mogelijkheden. CDA en VVD hebben er blijk van gegeven vastbesloten te zijn om de agenda van deze groep uit te voeren. En deze agenda is nog steeds niet helemaal afgewerkt. Als rechts er in slaagt haar achterban te mobiliseren terwijl links vroegtijdig op haar lauweren rust kunnen we ook in Nederland wel eens voor heel nare verrassingen komen te staan.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.