Voor een ander Europa

25.09.1992

Geld, ekonomiese belangen, het streven naar maximale winst, grotere markten met minder regels en afgeschermde invloedssferen staan in dit Europa voorop. Sociale ongelijkheid, verdeeldheid en konkurrentie worden erdoor verscherpt, zowel binnen de EG als ten opzichte van de mensen en volkeren die niet mee mogen doen. Een paar toevoegingen of wijzigingen van het Verdrag van Maastricht zullen daar weinig aan veranderen. Daarom stellen we tegenover Maastricht een ander Europa. Een Europa dat antwoord kan geven op fundamentele sociale behoeftes, dat de aanzienlijke ekologiese schade kan repareren, dat strijdt tegen vooroordelen en onderdrukking.

Tegenover het gelijktrekken van sociale, ekologiese en gezondheidsnormen tot op het slechtste nivo binnen de EG stellen we dat het beste maatstaf moet worden binnen Europa. Dat deden bijvoorbeeld ook de Britse gepensioneerden die voor een betere oudedagsvoorziening demonstreerden met leuzen als "Wij willen geen Engelse pensioenen maar Duitse of Belgiese". Niet wat efficiënt of het goedkoopst is op het nivo van één bedrijf moet bepalend zijn bij keuzes voor investeringen of prioriteiten, maar wat de totale maatschappelijke kosten zijn. Dat wil zeggen inklusief nu buiten schot blijvende sociale en ekologiese kosten.

* Het alternatief voor Maastricht is een sociaal Europa, waarin sociale rechten niet door de wetten van de marktekonomie vertrapt worden. Een Europa waarin nacht- en ploegenarbeid zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, met om te beginnen een veralgemeende 35-urige werkweek en voor iedereen een gegarandeerd minimuminkomen van 1000 ECU.

* Het alternatief voor Maastricht is een demokraties Europa, waarin de burgers meester(es) zijn over hun eigen lot, kontrole uitoefenen op beslissingen en meebeslissen over de belangrijke zaken die hun toekomst raken - dus niet nog meer kommissies en ondoorzichtige strukturen die over mensen beslissen.

* Het alternatief voor Maastricht is een Europa met gelijke politieke en sociale rechten, te beginnen met stemrecht voor aldiegenen die verblijven en werken in Europa ongeacht hun afkomst.
* Het alternatief voor Maastricht is de vrije en omkeerbare vereniging van volkeren, de erkenning van het recht op zelfbeschikking en afscheiding voor alle nationaliteiten die dat willen, met de volledige waarborging van alle rechten voor nationale minderheden.

* Het alternatief voor Maastricht is een ekologies Europa, waarin overal de beste milieuwetgeving wordt ingevoerd, waarin hoge (kwaliteits)eisen worden gesteld aan produkt en produktieproces, waarin kollektief gebruik van middelen wordt gestimuleerd. Een Europa waarin onnodige transportkosten en uitbuiting van de Derde Wereld worden teruggedrongen door vormen van regionale zelfvoorzienendheid op vele nivo's: van ekologiese landbouw tot rekreatie, van konsumptie-artikelen tot energie.

* Het alternatief voor Maastricht is een Europa van de vrede, dat wil zeggen: eenzijdige ontwapening, ontbinding van de NAVO en geen Europees (interventie)leger.

* Het alternatief voor Maastricht is een solidair Europa, dat zonder beperkingen openstaat voor nieuwe landen die mee willen doen en willen toetreden. Met aktieve samenwerking met andere landen of samenwerkingsverbanden. Dit ander Europa zou de schulden van Derde Wereld-landen kwijtschelden, het akkoord van Schengen annuleren en de grenzen niet sluiten voor "vreemdelingen".

Zo'n ander Europa komt er natuurlijk niet vanzelf en is op dit moment erg ver weg. Maar er zijn aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. In alle EG-landen en elders in Europa worstelen vakbonden, sociale bewegingen en partijen met Maastricht. Geleidelijkaan ontstaan in veel landen kampanjes en strukturen tegen Maastricht en voor een ander Europa. Daarnaast wordt al heel veel aktie ondernomen tegen de gevolgen van Maastricht: regionale akties, demonstraties van gepensioneerden en een algemene staking in Italië, waaraan tien miljoen mensen meededen; een nationale aktiedag van de vakbeweging op 6 oktober j.l. in Zweden; een landelijke staking in Spanje; een algemene staking in Griekenland; akties van milieuorganisaties tegen het verkeersbeleid van de EG.

Een ander Europa zal er alleen komen als we zelf aan de slag gaan: met de geduldige opbouw van internationale samenwerking aan de basis: met nieuwe vormen van solidariteit; met de ontwikkeling van praktiese demokratie op het nivo van vakbonden, sociale bewegingen en politieke partijen; met de verveelvoudiging van internationale uitwisselingen, diskussies en samenwerkingsverbanden; met gezamenlijke kampanjes en aktiviteiten in heel Europa (dus niet alleen binnen de huidige EG) vóór ontwapening, tegen armoede, voor gelijke rechten voor vrouwen en migranten, tegen de aantasting van het milieu, voor arbeidstijdverkorting. Er is dus veel werk te doen: gezamelijke akties opzetten, alternatieven uitwerken, koördinaties opbouwen...... Maar er is geen alternatief. Want als we het aan Kohl, Mitterand, Lubbers en Major overlaten komt een sociaal, gastvrij, vredelievend en ecologies Europa er zeker niet.

Dossier
Soort artikel

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.