6 April 2020

Als Bernie Sanders en zijn massabeweging 'de ergste nachtmerrie' wordt van hen die de wereld regeren...

Nu zelfs de meest sceptische en ongelovige mensen beginnen te beseffen dat Bernie Sanders een zeer serieuze kandidaat is voor het presidentschap van de Verenigde Staten, is het hoog tijd dat we kijken naar wat zijn kandidatuur zo romantisch, zo historisch en zo revolutionair maakt, in de ware zin van het woord. Kortom, wat maakt zijn tegenstanders aan alle kanten, van Trump tot het Democratisch establishment en de grote kapitalisten die de wereld regeren, zo bang voor de successen van Bernie. En waarom stellen ze alles in het werk om hem te 'neutraliseren'?

Dus, waar zijn al die betere kringen bang voor? Het antwoord is niet al te moeilijk: ze zijn niet bang voor het programma van Bernie Sanders, maar voor de enorme volksbeweging die Bernie Sanders in november 2018 lanceerde en die nog steeds in opbouw is! Een volksbeweging, ongekend in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ongekend in haar omvang, haar radicalisme en de vastberadenheid van haar jonge activisten om dit systeem en haar politieke vertegenwoordigers te bestrijden!

Zoals Noam Chomsky het onlangs zo goed verwoordde: 'Nog dreigender dan de voorstellen van Sanders om een New Deal-achtig beleid te voeren, is het feit dat het een volksbeweging inspireert die zich inzet voor politieke actie en direct activisme om de sociale orde te veranderen - een beweging van mensen, vooral jongeren, die de normen van de burgerlijke democratie nog niet hebben geïnternaliseerd. De normen dat mensen 'onwetende en onwelkome buitenstaanders' zijn die 'toeschouwers, geen actieve deelnemers' zouden moeten zijn, die om de vier jaar een knopje mogen indrukken om dan terug te keren naar hun tv-schermen en videospelletjes terwijl de 'verantwoordelijke mensen' zich met  de serieuze dingen bezig houden'. (1)

En het moet gezegd: de achterliggende oorzaak van de angst of zelfs de dreiging van deze miljoenen jonge activisten is dat ze zogenaamd 'gevaarlijke' ideeën omzetten in een materiële kracht en daarmee een nieuwe krachtsverhouding scheppen op zowel het sociale als het politieke niveau! Dit heeft verschillende gevolgen, want het waarborgen van de continuïteit van de massale volksbeweging maakt het repressiebeleid en de propaganda van de autoriteiten minder effectief of stelt het zelfs buiten werking. Waarom? Er is maar één kogel nodig om een persoon - zoals bijvoorbeeld Bernie Sanders - als hij te gevaarlijk wordt uit te schakelen, maar er is veel meer nodig om een radicale volksbeweging, die 'het leven en de wereld wil veranderen', te verslaan en uit te schakelen...

Natuurlijk willen we het grote belang van het programma van Bernie Sanders niet onderschatten, want het is dit programma - en ook zijn persoonlijke voorbeeld - dat deze miljoenen jongeren en ouderen inspireert en mobiliseert. De voorstellen, standpunten en eisen in dit programma hebben namelijk betrekking op alle gebieden van menselijke activiteit, waarbij antwoorden en oplossingen worden voorgesteld voor de ernstige existentiële problemen waarmee zowel de Noord-Amerikaanse samenleving als de mensheid worden geconfronteerd, waarbij  de kloof tussen de onmiddellijke behoeften van de overgrote meerderheid van de bevolking en de visie van een radicaal andere wereld wordt overbrugd.

Is het een 'revolutionair' programma of een reeks 'burgerlijke' eisen en maatregelen die van Bernie Sanders een politicus maken, bijna 'zoals elke andere'? Op het eerste gezicht kan geen van de belangrijkste maatregelen en beleidslijnen van het programma van Bernie Sanders, zoals 'ziektekostenverzekering voor iedereen', 'gratis onderwijs voor iedereen' of zelfs de afschaffing van particuliere gevangenissen en de volledige kwijtschelding van de studieschuld, als 'revolutionair' worden bestempeld. Bovendien wordt een aantal ervan - terecht - door Bernie zelf gepresenteerd als geïnspireerd op het historische voorbeeld van de New Deal van Roosevelt, waarvan hij openlijk zegt aanhanger te zijn. Maar wat was er 'revolutionair' aan het motto van de bolsjewieken 'Brood, Vrede en Land' dat de Russische bevolking in vuur en vlam zette en haar voldoende motiveerde om een revolutie als die van oktober 1917 te maken? Kortom, wat een eis revolutionair maakt zijn niet zozeer de intrinsieke kwaliteiten, maar veeleer de sociale en politieke dynamiek die hierdoor wordt vrijgemaakt en ontwikkeld in een bepaalde context en op een bepaald historisch moment. En het is duidelijk dat het programma van overgangseisen van Bernie Sanders momenteel zo'n subversieve dynamiek ontwikkelt... (2)

Is er bewijs? Ja, dat wordt gegeven door de verschillende reacties. Dat wil zeggen, door degenen van onderop en degenen van boven. Ieder kamp interpreteert het op zijn eigen manier en in zijn eigen belang, als een duidelijke aansporing om in opstand te komen tegen het systeem en zijn belangrijkste economische en politieke krachten. Voor mensen van onderop (arbeiders, minderheden, vrouwen, inheemse mensen, migranten en slachtoffers van alle onderdrukking) is dit programma een bron van inspiratie, een strijdwapen en ook een vlag die luid en duidelijk wordt gevoerd. En als zodanig heeft het zich al met ongekend succes bewezen. Maar voor de anderen, dat wil zeggen degenen die hierboven zijn genoemd (Trump, het Democratisch establishment, de grote media en vooral de grote kapitalistische belangen) is het gewoon de ergste existentiële dreiging of beter gezegd 'de ergste nachtmerrie', zoals Bernie zelf steeds in het openbaar herhaalt. Dan gebeurt er wat er moet gebeuren: de top verklaart een genadeloze oorlog aan Bernie en de volksbeweging die hem steunt. Het is logisch en het kan niet anders, zolang Bernie en zijn vrienden, jonge volksvertegenwoordigers met Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib en Pramila Jayapal in de hoofdrol, de (kapitalistische) vijanden met naam en toenaam durven aan te vallen en hun einde in het vooruitzicht stellen. En deze oorlog is - nu al - genadeloos: alle dagelijkse slagen  zijn toegestaan (3), totdat Bernie definitief 'geneutraliseerd' is en zijn beweging gebroken. Alle slagen - zelfs de meest extreme, weerzinwekkende en barbaarse - want de inzet van deze klassenstrijd tot aan de dood, is enorm en van historische omvang...

Noten

1. Interview door C.J. Polychroniou: https://truthout.org/articles/noam-chomsky-sanders-threatens-the-establishment-by-inspiring-popular-movements/

Dit interview met Noam Chomsky, evenals duizenden teksten, video's en beelden uit de Verenigde Staten over wat er bovenin en vooral onderin de Noord-Amerikaanse samenleving gebeurt, worden steeds gepost op de Facebook-pagina 'Europeans for Bernie's Mass Movement' die we 3,5 jaar geleden lanceerden en die we de linkse lezers sterk aanraden...

2. Het is op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig dat Europees links niet begrijpt dat wat de afgelopen vier jaar in de Verenigde Staten is gebeurd, van historisch belang is voor links en de arbeidersbeweging wereldwijd en dus ook voor henzelf. Toch zouden ze er zeer veel aan hebben om banden te smeden en actieve solidariteit te ontwikkelen met de Noord-Amerikaanse radicale massabeweging, nu deze zich in het epicentrum bevindt van een gigantische klassenconfrontatie met een zeer onzekere uitkomst. En dit alles ongeacht hun veel verwaarloosde internationalistische plicht...

3. Een van de laatste manifestaties van deze dagelijkse oorlog tegen Bernie was de publicatie van de resultaten van de emblematische voorverkeizingen in Iowa met een vertraging van meer dan 72 uur! Hierdoor kon het jonge veulen van het etablissement en het grootkapitaal, Pete Buttigieg, als triomfantelijke winnaar eindigen en hoefde Joe Biden de prijs voor zijn vernederende resultaat niet te betalen, terwijl Bernie niet kon profiteren van zijn overwinning, terwijl hij de volksstemming heel duidelijk had gewonnen. Het feit dat Shadow, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dit schandaal, in 2016 voor Hillary Clinton werkte en momenteel in dienst is van en betaald wordt door de campagnes van J. Biden en P. Buttigieg is duidelijk puur toeval...

Dit artikel verscheen eerder op Gauche Anticapitaliste. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Soort artikel: 

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Reageren