3 December 2020

China

Daniel Tanuro - 17 November 2014
In de pers is uitgebreid aandacht besteed aan het akkoord tussen de VS en China waarin beide landen zich opleggen hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het akkoord komt enkele weken nadat de Europese Unie haar eigen doelstellingen voor de beperking van uitstoot bekend had gemaakt. En met... lees meer
Ecologie & klimaat -
Rob Lubbersen - 15 September 2013
China ontwikkelt zich stormachtig. Ondanks allerlei crises blijft China groeien. De grote vraag is: houdt dit ooit op? En zo ja, wanneer dan? En waar is China dan beland in de rangorde aller landen? Op dit soort vragen probeert Jan van der Putten een antwoord te vinden in zijn nieuwste boek “China Wereldleider? – Drie toekomstscenario's”. De... lees meer
Alex de Jong - 24 July 2013
In een van de openingssalvo’s van de Chinese Culturele Revolutie verklaarde Mao Zedong dat ‘vertegenwoordigers van de bourgeoisie’ de communistische partij waren ‘binnengeslopen’. Als de tijd rijp was, zouden deze verraders een ‘dictatuur van de bourgeoisie’ vestigen. China’s Rise: Strenght and Fragility laat zien dat dit scenario uit is gekomen.... lees meer
Eli Friedman - 6 January 2013
In het neoliberale wereldbeeld heeft de Chinese arbeidersklasse een dubbelrol: enerzijds die van de winnaar in de wereldwijde concurrentiestrijd om werk, anderzijds die van betreurenswaardige slachtoffers van globalisering die zwoegen voor onze iPhones en door ons gered moeten worden met campagnes voor een humane behandeling. Chinese arbeiders... lees meer
 
Freddy De Pauw - 18 July 2011
De Chinese overheid treedt weer harder op tegen elke vorm van politieke dissidentie; ze tracht ook haar greep te verstevigen op de justitie. Ze is niet zozeer beducht voor de politieke dissidentie zelf, ze heeft vooral schrik van wat ze zelf "massa-incidenten" noemt. De jongste tijd kijkt ze inderdaad aan tegen een golf van woede-uitbarstingen,... lees meer

Pages

Subscribe to China