29 November 2020

Klimaat

Daniel Tanuro - 11 August 2015
Dit is de tekst van een lezing gehouden op 28 juli op het 32e Internationale Jongerenkamp van de Vierde Internationale, dat dit jaar in België georganiseerd werd. Ik dank  de mensen die een discussiebijdrage hebben geleverd en die me ertoe gebracht hebben de tekst op bepaalde punten te wijzigen en te preciseren. In april 2014 kwamen twee... lees meer
Ecologie & klimaat -
Daniel Tanuro - 17 November 2014
In de pers is uitgebreid aandacht besteed aan het akkoord tussen de VS en China waarin beide landen zich opleggen hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het akkoord komt enkele weken nadat de Europese Unie haar eigen doelstellingen voor de beperking van uitstoot bekend had gemaakt. En met... lees meer
Ecologie & klimaat -
 
Pele Kok - 25 January 2011
Nu het duidelijk is dat er in Barendrecht geen ondergrondse opslag van CO2 zal plaatsvinden zijn de pijlen gericht op Groningen. Ook hier schiet de lokale bevolking in verzet. Angst voor aardschokken, maar ook minder nobele redenen als verwachte dalende huizenprijzen zijn belangrijke redenen voor protest. Toch zijn er voor activisten die bezorgd... lees meer
 
Daniel Tanuro - 20 December 2010
Eerst beweerden de media dat er van Cancún niets viel te verwachten. Nu wordt in alle tonen rondgebazuind dat de top een succes was. De regeringen hebben eindelijk beslist actie te voeren om te vermijden dat de opwarming boven de twee of zelfs maar boven de 1,5 graden uitstijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdvak. Die theoretische... lees meer
 
René Spiegels - 11 November 2010
Steenkool is een van de fossiele brandstoffen die de meeste CO2uitstoot veroorzaakt. Daarom, willen we de gevolgen van klimaatverandering in de hand houden, moet we volgens James Hansen, hoofd klimaatonderzoek van NASA, in de westerse wereld voor 2020 stoppen met het gebruik van steenkolen.Wereldwijd moet het gebruik van steenkool in 2030 volledig... lees meer

Pages

Subscribe to Klimaat