Borderless

6 December 2019

Het gaat goed met de economie!

Het gaat goed met Nederlandse economie, meldde het CBS op 14 mei jl. in zijn rapport over het eerste kwartaal van dit jaar.

Het bruto binnenlands product is in de eerste drie maanden van dit jaar  gestegen met 0,5 procent  in vergelijking met de drie maanden daarvoor. De werkloosheid neemt af en het aantal vacatures neem toe. Aldus het bureau.

Gaat het goed met de economie? Alvorens we verder gaan, eerst een paar andere cijfers, die niet in het kwartaalverslag van het CBS voorkwamen. Het zijn cijfers die de Nederlandse bank twee weken geleden publiceerde over de arbeidsinkomensquote (AIQ). Die geeft de verdeling aan van de jaarlijks geproduceerde toegevoegde waarde in de particuliere sector tussen de werknemers en ondernemers. Eind jaren zeventig ging nog 90% van die toegevoegde waarde naar de werknemers (factor arbeid). Tijdens de crisis zakte dat percentage tot 72% en de laatste jaren is het constant rond de 73% gebleven  als gevolg van de bezuinigingen en de gelijk blijvende of lagere lonen voor de werknemers, terwijl het aandeel van de ondernemers flink steeg.

Wat de afname van de werkloosheid betreft, waar het CBS in zijn  kwartaalrapport over schreef, nogmaals de Nederlandse Bank. We  citeren het maandblad van februari van dit jaar.

Het blad schreef 'Het gaat in werkelijkheid slechter met de arbeidsmarkt dan het cijfer van 600.000 werklozen doet vermoeden.'  Er wordt op gewezen dat er behalve de geregistreerde werklozen, zeker nog een half miljoen mensen is dat wil werken, zoals de zzp'ers en de partimers. Bovendienmoet niet worden vergeten,dat zeker 500.000 mensen, die niet officieël werkloos zijn, wel op zoek zijn naar werk.

Het CBS heeft evenmin in zijn verslag gewag gemaakt van het feit dat een op de vijf werknemers zzp'er is geworden, waardoor het cijfer van het aantal werklozen op papier is verminderd. Voor werknemers die gedwongen zzp'er of parttimer werden, is er geen sprake van verbetering van de economie. Zij zijn hun sociale rechten kwijt, hebben geen recht op vrije dagen, geen vakantierechten en geen recht op eventueel pensioen. Het CBS speelt het politieke spelletje van Rutte mee. Die juicht immers al maandenlang dat het goed gaat met de economie.

Een nieuw offensief van de ondernemers

Met hun TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership) zien de Amerikaanse ondernemers  een nieuwe mogelijkheid om hun greep op de wereldeconomie verder te versterken. In Amerika bestond daar tot voor kort geen verschil van mening over tussen de Repubikeinen en Democraten. Alle presidenten waren voorstander van internationale liberalisering van de handel.  Aan  de Marshallhulp die de VS na de Tweede Wereldoorlog aan de landen in Europa verleende, waren  tal van voorwaarden verbonden, economische, politieke en culturele. Een van de voorwaarden was, dat de Amerikaande filmindustrie ongehinderd in Europa toegang zou hebben, iets wat economisch en cultureel van geweldige betekenis was in het uitgehongerde Europa. In de films was de VS het voorbeeld voor het leven in elk opzicht. Alle presidenten van  zowel republikeinen als democraten waren er voorstander van, van John Kennedy tot en met B. Obama. Ook Hillary Clinton was dat toen ze minister van Buitenlandse zaken was. Pas nadat zowel Bernie Sanders als Donald Trump zich kort geleden tegenstanders van het TTIP hadden verklaard, veranderde Hillary van mening. Opmerkelijk is dat ook Trump tegenstander van het TTIP is. Maar niet alleen de Amerikanen hebben hun plannen, ook Europese kapitalisten zien wat in het TTIP. Dat geldt niet voor de Duitse en Belgische ondernemers. Ook president Hollande in Frankrijk heeft nu ernstige twijfel. (Le Monde diplomatique mei 2016). Het TTIP is in Frankrijk niet populair. Tegelijkertijd vallen de Franse ondernemers de werknemers frontaal aan met een nieuwe arbeidswet van de socialistische minister van de Arbeid Myriam El Khomri en premier Manuel Valls. Zij hebben gebruik gemaakt van een artikel in de Grondwet – een zogenaamd  artikel 49,3 – om het parlement te omzeilen. In het parlement was een sterke oppositie tegen het wetsontwerp (5000 amendementen).

Die nieuwe wet maakt het mogelijk werknemers gemakkelijk te ontslaan, ze te verplichten op zon- en feestdagen te werken en de wet op de vijfdaagse werkweek uit 1981 van een andere socialist, president François Mitterrand, af te schaffen. In de wet wordt voorkeur uitgesproken voor contracten tussen de werknemers van een bedrijf en de bedrijfsleiding in de plaats van collectieve contracten voor een sector. Een bestuuder van de vakcentrale CGT  uit het Noorden waar nu wordt gestaakt zei: `Binnenkort worden onderhandelingen vervangen door Wild West.'

De situatie in Frankrijk maakt nogmaals duidelijk dat van sociaal partnerschap tussen ondernemers en werknemers geen sprake is. Een les die geleerd moet worden overal waar dit idee gehanteerd wordt, vooral in Nederland binnen de vakbeweging. Werknemers zijn voor ondernemers alleen partners en dan alleen nog in het taalgebruik, als die laatsten aan hun werknemers kunnen verdienen, niet om ze zeggenschap te geven over de gang van zaken in hun bedrijven. `De economie groeit maar wie gaan er daardoor precies op vooruit ?' Harry Garretsen, hoogleraar te Groningen. Geciteerd in de Volkskrant 14 mei. 

De economie gaat niet goed voor de werknemers in Nederland en hij zal niet goed gaan zolang ze niets te zeggen hebben over de gang van zaken in de bedrijven en ondernemingen, over de opbrengst van de productie.

Dossier: 
Soort artikel: 

Reacties

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren