30 October 2020

Commentaar

Herman Michiel - Ander Europa - 25 oktober 2020
Vijfenzeventig jaar geleden werden voor het eerst kernwapens ingezet in een oorlog; vijfenzeventig jaar lang ijveren mensen en organisaties wereldwijd om het afschuwelijkste wapen  ooit geproduceerd totaal en voor altijd te bannen. Als er hierover wereldwijd een democratische stemming kon gehouden worden, zou dit ook al lang gebeurd zijn. Helaas,... lees meer
Claudia Korol - 24 oktober 2020
De overwinning van het Boliviaanse volk op de coupplegers en rechts bij de verkiezingen van 18 oktober, de overmacht in de uitslag en de mogelijkheid om verder te gaan met de verdieping van een veranderingsproces dat gekenmerkt wordt door de dekolonisatie van de plurinationale staat, zijn een grote aanmoediging voor de volkeren van het hele... lees meer
Latijns-Amerika -
Ludo De Brabander - 22 oktober 2020
De NAVO heeft een nieuw rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de militaire uitgaven van de Europese lidstaten + Canada dit jaar met 4,3 procent zijn gestegen. Op de NAVO-top in Wales (2014) beslisten de staats-en regeringsleiders dat de lidstaten er moeten naar streven om tegen 2024 de militaire uitgaven te laten stijgen tot 2% van het bruto... lees meer
Corona crisis -
Herman Michiel - Ander Europa - 22 oktober 2020
Als we een epidemie met een overstroming zouden vergelijken, zouden we moeten zeggen dat de Europese Unie pas nattigheid voelde toen het water tot aan de knieën stond. China lichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 31 december 2019 in over een longaandoening van onbekende oorsprong, en in januari 2020 was de wereld getuige van het in... lees meer
Corona crisis, Europa -
Herman Michiel - Ander Europa - 16 oktober 2020
Niemand kan beweren dat de Europese Unie (EU) niet bezig is met het klimaat, en er is geen andere wereldspeler die zich duidelijker uitspreekt voor een vlugge afbouw van de fossiele energiesector en voor een transitie naar duurzame energie. Maar handelt de EU ook consequent om haar ambities als ‘klimaatkampioen’ waar te maken? Talrijke voorbeelden... lees meer
Europa, Ecologie & klimaat -

Pagina's

Abonneren op Commentaar