5 December 2020

Keer het Tij!

Het was de laatste zaterdag van juni en de eerste van de vakantieperiode. Toch waren er ruim tweehonderd mensen verzameld in de Rode Hoed in Amsterdam. Het platform Keer het Tij, bestaande uit een dertigtal maatschappelijke organisaties en partijen, had uit haar midden en daarbuiten een aantal vertegenwoordig(st)ers gevraagd het kersverse regeerakkoord onder de loep en op de schop te nemen.

In een vijftal korte debatten onder leiding van Karel Glastra van Loon en Lorette Anders, gaven gasten en mensen in de zaal hun mening over de rechtse plannen.

Snel handelen
Op het gebied van milieu ging het onder andere om de hernieuwde kernenergie-lobby. Er moet weer ouderwets uitgelegd en voorgelicht gaan worden, stelde Peer de Rijk, coördinator van World Information Service on Energy (WISE). In het debat rond oorlog en vrede hield Jasper Fast (voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA) het publiek voor dat weliswaar besloten is tot investeren in de JSF, maar dat het definitieve besluit tot aankoop pas over een paar jaar genomen wordt. En die tijd moet vooral gebruikt worden voor het mobiliseren van de publieke opinie tegen die aanschaf. Bij het onderwerp globalisering gaf Jan Bouke Wijbrandi, directeur Campagnes van de NOVIB, ondubbelzinnig aan dat naast de lobby van de ngo’s ook mobilisaties niet meer geschuwd moeten worden. Waar illegaliteit en uitsluiting aan de orde waren, was het vooral dominee Hans Visser van de Pauluskerk die de regeringspartijen onder de neus wreef dat ze niet humaan waren. En dat de praktijk van uitzettingen vaak weerbarstiger is dan de theorie, waardoor je vaak gemeenten en amtenaren als bondgenoot tegenkomt, omdat die niet mee willen werken aan huisuitzetting of koppelingswet. Jenneke van Pijpen, vice-voozitter van de AbvaKabo FNV kwam onder vuur te liggen waar het ging om het standpunt over de WAO en de weinig mobiliserende en strijdbare opstelling van de bond in het algemeen. Hoewel ze ook aangaf dat het congres van de bond in mei had besloten dat de AbvaKabo FNV zich inzet tegen verdere liberalisering, privatisering en schaalvergroting van de publieke dienstverlening. Myriam van der Stichele van Stichting Onderzoek naar Multinationale Ondernemingen (SOMO) gaf aan dat er snel gehandeld moet worden. Anders zijn we straks met handen en voeten gebonden aan de GATS, de internationale akkoorden met betrekking tot dienstverlening die binnenkort definitief gesloten worden.

Nieuw elan
Al met al was het een redelijk levendig debat, een middag waar in razendsnel tempo allerlei onderdelen van het regeerakkoord aan de orde kwamen. Het was goed na de eerste apathie die volgde op de verkiezingsuitslag de koppen weer eens bij elkaar te steken.
Toch zal er meer nodig zijn voordat links weer kan spreken van een nieuw elan en een stevige basis. Weliswaar waren de aanzetten tot diskussie daar, maar er zal nog veel, heel veel gepraat moeten worden, voordat we op alle vragen van deze tijd de antwoorden duidelijk en voor iedereen inzichtelijk hebben. En het alternatief bovendien overtuigend kunnen beargumenteren.
Want een standpunt tegen kernenergie is één – we hebben ons er al eerder in verdiept, de argumenten en alternatieven zijn er nog. Maar als het om integratie gaat of om het asielbeleid, dan ben je er niet met een appèl op een solidaire en humane houding alleen. Dan gaat het er ook om hoe je met de multiculturele samenleving als gegeven aan de rest van Nederland duidelijk maakt dat het juist de migranten zijn die het slachtoffer van Paars zijn geworden. In plaats van als zondebokken moeten zij gezien worden als bondgenoten in de strijd tegen een verdere tweedeling. En in dat debat zit links nog lang niet op een lijn. Het zelfde geldt voor het debat over zoiets vaags als het ‘gevoel van onveiligheid’. Als het daar over gaat, beginnen veel mensen al te steigeren: onveiligheid wordt ons aangepraat. Wat mij betreft: dat kan wel zo zijn, maar wij ontkomen er niet aan dat mensen ook van links verwachten dat we met iets komen dat recht doet aan dat gevoel. En dan zitten we gelijk midden in een discussie over drugsbeleid, prostititutie, wapenhandel, strafmaat. Kortom, er is veel stof voor discussie – voor heel veel zaterdagen.

Wat dat betreft is het goed om te zien dat het platform Keer het Tij besloten heeft om niet alleen de pijlen te richten op een zichtbaar tegengeluid op straat, zoals komende Prinsjesdag de bedoeling is. Maar ook middels verder debat te werken aan inhoudelijke verbreding en verdieping. Want kwaliteit en kwantiteit zijn voor wat betreft het gedachtengoed van links onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Reageren