9 May 2021

Een veilige wereld bereik je niet met dure oorlogspolitiek

De strijd om het grote geld is losgebarsten. Politieke partijen, ministeries en belangenorganisaties zijn al maanden bezig met lobbycampagnes om te zorgen voor een groter deel van de koek voor “hun” onderwerp. Zo ook de defensielobby.

Onlangs nog pleitte een viertal defensiehoofden voor een extra investering in Defensie van ten minste 4 miljard, en vlak voor de verkiezingen lanceerde een groep “bezorgde burgers” – dikwijls met militaire affiliatie – een petitie waarin zij pleitten voor “actie tegen de dramatische staat van Defensie”.

Tegelijkertijd bleek recent uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat Defensie de afgelopen tien jaar bijna vijftig procent (!) minder bezuinigde dan afgesproken. Er is onvoldoende zicht op de manier waarop geld wordt besteed bij Defensie, en investeringen zullen waarschijnlijk uitdraaien op verspilling. Het grootste probleem is dat Defensie vooral bezig lijkt met de verkeerde prioriteiten: de permanente ambitie om te opereren in het hoogste geweldsspectrum (lees: vechtmissies), voldoen aan het wensenlijstje van de NAVO (waaronder de 2 procent norm en de mislukte oorlog in Afghanistan) en de roep om meer raketten, straaljagers en onderzeeboten. Ondertussen ontbreekt een visie op de broodnodige verbetering van het personeelsbeleid. Tot slot lijkt Defensie te vergeten dat de coronacrisis ons noopt tot forse investeringen in bijvoorbeeld sociale zekerheid en veiligheid, die op de langere termijn overigens bijdragen aan de internationale veiligheid.

In plaats van het debat plat te slaan met roekeloze miljardeneisen, zou de centrale vraag moeten zijn: welke visie op defensie is juist en welke uitgaven passen daarbij? Een antwoord op deze vraag begint met een analyse van de feiten. En die feiten zijn ontluisterend.

Hogere defensie-uitgaven leidden in de afgelopen decennia niet tot meer veiligheid. Integendeel. Een voortdurende wapenwedloop betekent meer spanning en conflict. Ondertussen maken spierballentaal en acties de wereld van alle kanten onveiliger. De NAVO gedraagt zich als een agressieve interventiemacht, de spanningen tussen de EU en Rusland lopen op en in het Midden-Oosten woedt al 20 jaar een contraproductieve oorlog tegen terreur.

In naam van democratie en mensenrechten zijn na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de VS talrijke oorlogen gevoerd. Alleen al na de Koude Oorlog hebben we het over Irak (1991), Joegoslavië (1999), Afghanistan (vanaf 2001), opnieuw Irak (vanaf 2003), Libië (2011), weer Irak (vanaf 2014) en Syrië (vanaf 2014). Ook worden er nieuwe Koude Oorlogen gevoerd, tegen Rusland (vanaf 2014) en, recenter, tegen China.

Dit wordt defensiepolitiek genoemd, maar in werkelijkheid gaat het om permanente, agressieve oorlogspolitiek. Het gevolg is chaos, wanhoop en bittere ellende voor de bevolking ter plaatse. Deze ‘defensiepolitiek’ heeft geen problemen opgelost, maar juist in belangrijke mate bijgedragen aan dood en verderf, grote vluchtelingenstromen en veel meer onveiligheid. Ook Nederland is medeverantwoordelijk.

Bovendien is er geen partij te vinden die bovenop de extra miljarden van de afgelopen jaren nog meer wil investeren in bewapening. Nederlanders zijn ook niet zo happig op oorlogsvoering blijkt keer op keer.

Het is tijd om duidelijke keuzes te maken. Wij pleiten voor een defensievisie en een buitenlandbeleid gebaseerd op internationale samenwerking, de-escalatie en vredespolitiek. De volgende vijf pijlers zijn de inzet van onze bijdrage aan het debat:

  • Een nieuwe rol voor de krijgsmacht: Nederland streeft naar een compact leger ter verdediging en bijstand in crisissituaties
  • Een nieuwe veiligheidsstructuur: Er wordt gewerkt aan een alternatief voor de NAVO, met een grotere rol voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, gebaseerd op samenwerking, diplomatie, de-escalatie, conflictpreventie en ontspanning.
  • Anti-interventionisme: Nederland stopt per direct met deelname aan permanente oorlog door middel van deelname aan het wereldwijd staakt-het-vuren zoals de VN dat eerder heeft voorgesteld.
  • Een kernwapenvrij Europa: Nederland stuurt Amerikaanse kernwapens op eigen grondgebied terug naar de VS en neemt het initiatief voor een kernwapenvrij continent.
  • Mensenrechten boven wapenexporten: Wapenexporten naar landen waar oorlog en conflict is en de bevolking onderdrukt wordt, vinden niet langer plaats

Steun deze oproep op de website www.nietinmijnnaam.nl

Soort artikel: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren