Actueel

Achtergrond

 
Ernest Mandel - 8 juni 2022

Het onderstaande is een uittreksel uit een lezing die Ernest Mandel in 1976 in Londen hield op een seminar van de International Marxist Group, destijds [de naam van] de Britse afdeling van de Vierde Internationale. Aan de hand van het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog, laat hij zien hoe één oorlog verschillende soorten oorlogen kan bevatten.