19 October 2020

Actueel

Nemonte Nenquimo - 19 oktober 2020
Een vlammende brief van Nemonte Nenquimo, leidster van een van de inheemse groepen in Ecuador, gericht aan de presidenten van de negen landen die het Amazonegebied delen. En gericht aan alle andere wereldleiders. "Omdat het tijd wordt dat jullie naar ons luisteren". Beste presidenten van de negen Amazonelanden en aan alle wereldleiders die de... lees meer
Dossier Ecologie & klimaat -
Herman Michiel - Ander Europa - 16 oktober 2020
Niemand kan beweren dat de Europese Unie (EU) niet bezig is met het klimaat, en er is geen andere wereldspeler die zich duidelijker uitspreekt voor een vlugge afbouw van de fossiele energiesector en voor een transitie naar duurzame energie. Maar handelt de EU ook consequent om haar ambities als ‘klimaatkampioen’ waar te maken? Talrijke voorbeelden... lees meer
Dossier Europa, Ecologie & klimaat -
Pierre Rousset, Dominique Lerouge - 16 oktober 2020
Achter de nominale machtscontinuïteit in China (bekend als de Volksrepubliek), belichaamd door de Chinese Communistische Partij (CCP), gaan diepgaande transformaties schuil. De partijleiding staat nu onder de controle van zeer grote vermogens en de sociale ongelijkheidis  geëxplodeerd in een land dat een grote kapitalistische macht is geworden.... lees meer
Chris Slee - 16 oktober 2020
In China's Engine of Environmental Collapse bespreekt auteur Richard Smith de vervuiling van de lucht, het water en de bodem in China, de verspilling van hulpbronnen en de bijdrage aan de klimaatverandering. De Chinese economie is de afgelopen 40 jaar heel snel gegroeid. ‘In 1979 was de Chinese economie goed voor slechts 1,8% van het mondiale BBP... lees meer
Dossier Ecologie & klimaat -
Simon Butler - 15 oktober 2020
Er lijkt een groot verschil te bestaan tussen de collectieve reactie van kapitalistische regeringen op de covid-19 pandemie en hun reactie op de klimaatnoodtoestand. Covid heeft het functioneren van veel bedrijven en zelfs hele industrieën snel en draconisch veranderd. In het ene land na het andere zijn grote delen van de economie gesloten en is... lees meer
Dossier Corona crisis, Ecologie & klimaat -
Herman Michiel - Ander Europa - 15 oktober 2020
Denemarken is geen uitzondering op de neoliberale trend naar verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, en ook daar wordt het verantwoord met het demagogische argument van de ‘vergrijzing’. Onder de liberale premier Lars Rasmussen werden plannen gemaakt om de pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken tot 74 jaar in 2070. Maar Rasmussen kwam... lees meer

Pagina's