Borderless

27 April 2018

Actueel

Freddy De Pauw - 26 april 2018
Mei 1978, ‘coucou nous revoila’, hier zijn we weer, zongen we op betogingen, feesten, fuiven. Mai 68 leefde voort, al was het toen al niet meer duidelijk wat “Mei 68” wel was geweest. Was dat die studentenrevolte in Parijs en omstreken waarvan de beelden wekenlang de wereld waren rondgegaan? Of was Mei 68 ook de stakingsgolf met bedrijfsbezetting... lees meer
Dossier Mei '68 -
Comite 21 maart - 26 april 2018
Het Comité 21 Maart roept de piloten van KLM op om – in navolging van hun collega’s in Duitsland en Israël – niet mee te werken aan het uitzetten van mensen tegen hun wil en met gevaar voor hun leven. Steeds meer piloten doen dit in onze buurlanden. Zij gaven onder andere aan dat ze niet mee wilden werken aan barbaarse praktijken en niet wilden... lees meer
Dossier Anti-racisme/fascisme -
Ernest Mandel - 23 april 2018
Dit artikel van Ernest Mandel werd oorspronkelijk in juli 1968 gepubliceerd in het tijdschrift Les Temps Modernes. Mandel analyseert de gebeurtenissen van mei 68 daarin als een direct gevolg van de tegenstellingen van wat toen bekend stond als het "neocapitalisme", hij benadrukt het belang ervan als een ontwikkeling die liet zien dat een revolutie... lees meer
Dossier Mei '68 -
We Are Here - 20 april 2018
Vluchtelingen van Wij Zijn Hier voeren al jaren actie tegen het onmenselijke asielbeleid in Nederland. Dit beleid is namelijk niet sluitend waardoor sommige mensen niet terug kunnen naar hun thuisland, maar in Nederland ook hun basisrechten worden ontzegd. Dit geldt ook voor velen van de Wij Zijn Hier groep, anderen uit de groep worden bedreigd... lees meer
Dossier Anti-racisme/fascisme -
Léon Crémieux - 17 april 2018
De SAP, de organisatie achter Grenzeloos, is aangesloten bij de Vierde Internationale, een internationaal netwerk van socialistische organisaties. In februari hield zij haar 17e wereldcongres. Wij vertaalden een verslag daarvan. De opening van het 17e Wereldcongres werd – vijftig jaar na 1968 - verricht door onze kameraad Alain Krivine. Hij... lees meer
Amsterdams VredesInitiatief - 17 april 2018
Onder de titel “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” presenteerde de regering eind maart een programma dat binnen zes jaar moet leiden tot een verdubbeling van het budget voor Defensie. Deze plannen vormen een enorm bewapeningsprogramma dat gepaard gaat met het aanjagen van een nieuwe Koude Oorlog.  Investeren in slagkracht is... lees meer

Pagina's