4 June 2020

De witte illegalen

Met de invoering van de Koppelingswet in 1998 ontstond een grote groep personen die weliswaar niet legaal in Nederland verbleef maar wel aan alle voorzieningen kon deelnemen: de Witte Illegalen. Omdat Nederland nog altijd een tekort aan arbeiders had die bereid waren vies, ongeschoold werk te doen kneep men een oogje dicht. Illegalen mochten sofi-nummers aanvragen, premies betalen en leven alsof ze legaal waren.

Door de verschillende wetswijzigingen waarbij het vreemdelingenrecht steeds strenger werd, kwam deze groep meer onder druk te staan. Een grote groep besloot in hongerstaking te gaan in de Agneskerk en kon zo afdwingen dat er een ‘Tijdelijke Regeling Witte Illegalen’ werd afgekondigd waarbij het dossier van illegalen aan een burgermeersterscomité werd voorgelegd voor een advies aan de Staatssecretaris van Justitie. De Immigratiedienst selecteerde de personen zelf aan de hand van zelfopgestelde criteria. Het komt er op neer dat je vanaf 1 januari 1992 moet hebben geleefd alsof je legaal was. Je moet de beschikking hebben over een sofi-nummer, je moet hier gewoond hebben en niet uitgezet zijn. Geen onjuiste gegevens hebben gegeven, geen valse papieren hebben overgelegd en niet aanraking zijn geweest met justitie. Tot slot moet je een geldig paspoort hebben.
Om de groep in te perken werd ook nog als eis gesteld dat een verzoek om zo'n Witte Illegalen-vergunning voor 1 december 1999 moet zijn ingediend.

De praktijk
Het klinkt simpel, maar de praktijk was een stuk weerbarstiger. Er zijn personen door de IND geaccepteerd die niet aan alle eisen voldeden, terwijl anderen die in een vergelijkbare situatie zaten, juist weer geweigerd zijn.
Zo hadden veel werkgevers voor het gemak maar valse papieren gemaakt voor hun illegalen. En natuurlijk wordt de werkgever op zijn eed geloofd als hij zegt dat hij die papieren zo heeft gekregen van zijn illegaal. Zo'n werkgever gaat natuurlijk niet toegeven dat hij zelf papieren heeft gebruikt. Soms accepteerde de IND dit gegeven wel en soms niet.
Er zijn illegalen die voor kleine vergrijpen in aanraking zijn gekomen met Justitie. Ook dit werd soms wel, en soms niet geaccepteerd.Uiteindelijk zijn er 1800 geaccepteerd.

Buiten de boot
Voor een aantal Witte Illegalen die inmiddels was uitgeprocedeerd was het onbegrijpelijk dat zij geen vergunning kregen en anderen wel. Op 6 maart 2003 gingen ze in hongerstaking in Amsterdam. De hongerstakers eisten dat nogmaals gekeken zou moeten worden naar de dossiers en dat er wat soepeler moest worden omgegaan met de toelatingseisen. Met name de eis dat een aanvraag voor 1 december 1999 moest zijn ingediend is belachelijk als je voor de rest aan alle eisen voldoet.

Steun
Vanaf het begin kregen de hongerstakers veel steun, met name uit linkse hoek. Maar ook meer gematigde groeperingen spraken ook hun steun uit. Een enquête gaf aan dat 67 procent van de Amsterdammers de Witte Illegalen steunden; 81 procent vond dat de gemeente Amsterdam de Witte Illegalen zou moeten ondersteunen.
Inmiddels was de voormalige burgermeester van Patijn al op bezoek geweest en had hij namens burgermeester Cohen een aantal toezeggingen gedaan. Ook minister Nawijn van Vreemdelingenzaken beloofde nogmaals naar de dossiers te kijken en opnieuw te besluiten. De vreemdelingenpolitie van Amsterdam zal de hongerstakers niet uitzetten totdat opnieuw besluit is genomen en de hongerstakers krijgen een kleine opvangregeling. Inmiddels zijn de dossiers ingeleverd en is het wachten op de nieuwe minister voor Vreemdelingenzaken.

Het wordt tijd dat er een definitieve oplossing komt voor de groep Witte Illegalen. De huidige rechtse coalitie moet af van de angst dat een Generaal Pardon aanzuigende werking heeft. Het gaat om een beperkte groep die nog in aanmerking kan komen voor zo'n vergunning. Sofi-nummers worden niet meer afgegeven en de procedures om migranten aan het werk te zetten zijn aanzienlijk verscherpt. Het gaat dus nog om een beperkte groep die nu zo lang in Nederland zit, dat je het niet meer kan maken om ze uit te zetten. Zij hebben alles hier, werk, familie, schoolgaande kinderen. Voor hen moet zeker een pardon komen!

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren