24 February 2021

Een nieuw jaar en een nieuw begin voor Bolivia.

De MAS van Evo Morales heeft een historische verkiezingsoverwinning behaalt in Bolivia. Er wacht Morales en zijn kameraden echter nog een gigantische taak.

De uitslag is ondanks tegenwerking van de media. En ondanks de verkiezingsfraude zoals hier in St. Cruz waar vooral in arme wijken en in plattelandsgebieden van mensen met indiaanse achternamen stemmen zijn geroofd. Danzkij de grootscheepse steun van de bevolking heeft de MAS nu een meerderheid in het Congres. Door deze grote overwinning was het voor de MAS niet nodig om de verkiezingsfraude aan te kaarten. Hoogstwaarschijnlijk was de opzet van de verkiezingsfraude het creëren van een situatie van onvrede waardoor de MAS de fraude zou aankaarten en haar eigen overwinning zou annuleren.

De MAS in de regering.
De MAS heeft nu 72 zetels van de 130 in het lagerhuis en 12 van de 27 zetels van de senaat. De onderhandelingen over het voorzitterschap van het senaat zijn nog in volle gang omdat de MAS daar een zetel minder heeft dan Podemos. Die probeert met 13 zetels het voorzitterschap van deze kamer te bevechten. Wetgeving en beleid kan in elk van de kamers worden voorgesteld en door de andere kamer worden goedgekeurd of afgekeurd. Bij een patstelling echter wordt gestemd door bijeenkomsten van het congres bestaande uit beide kamers. Met 84 stemmen tegenover een hypothetische oppositie van 73 stemmen heeft de MAS de regeerbaarheid voor 5 jaar veilig gesteld. Elk wetsvoorstel kan immers aangenomen worden en elk probleem kan opgelost worden met de congressessies. Op zich hoeft het dus geen probleem op te leveren als Podemos het voorzitterschap van de Senaat in handen zou krijgen, ze zouden hoogstens procedurele vertragingen kunnen veroorzaken.
Ondertussen wordt al hard gewerkt. De MAS organiseerde al een bijeenkomst met de achterban om commissies te vormen die de regeringstransitie zullen organiseren. Vertegenwoordigers van sociale organisaties en het partijkader zijn ingedeeld in politieke, economische en sociale commissies die in subcommissies de 16 ministeries op landelijk niveau gaan doorspitten.

De prioriteiten van de nieuwe regering.
Belangrijke peilers van het verkiezingsprogramma zullen zeker de prioriteit krijgen in het nieuwe regeringsbeleid. Voorbeelden zijn het installeren van de nieuwe grondwetgevende vergadering, het nationaliseren van de gas en olie, politieke decentralisatie, productief economische ontwikkeling en het aanpakken van corruptie en straffeloosheid. Andere punten zijn het bevorderen van een sobere overheidscultuur, het doorzetten van een daadwerkelijke landhervorming waarmee eindelijk het land herverdeeld kan worden en de indianen hun land en territorium rechtelijk erkend krijgen, veiligheid, gratis gezondheidszorg, hervorming van het rechtssysteem en onderwijshervormingen.
Dit zijn de 10 punten die voortkomen uit het “Politieke Instrument” door de sociale bewegingen in een eerder stadium opgemaakt. Andere belangrijke punten zullen ongetwijfeld zijn het terugwinnen van de dienstensector en de volkscontrole hierop (water, telefonie) en het installeren van een bank die productieve ontwikkelingen onder diverse sectoren moet stimuleren. Eindelijk zal ook het Decreet 21060 moeten worden afgeschaft. Hiermee werd in 1985 het neoliberale model werd ingesteld.
Er zal ingezet worden op economische ontwikkeling door herwinnen van eigendom van gas- en oliebronnen, industrialisatie, herverdeling van rijkdom en investeren in economische ontwikkeling van kleine producenten en ondernemers. Er wordt nu al hard gewerkt om de nationalisatie van het gas te organiseren.
Met het officiële aantreden van Evo Morales op 21 januari zal het nieuwe regeringsprogramma duidelijk worden. Geruchten met namen van mogelijke ministerskandidaten doen hun ronde, maar eerst zal de koers verder uitgewerkt worden voordat de personen op hun plek worden gezet. Een van de eerste afgekondigde maatregelen door Evo heeft duidelijk gemaakt dat de MAS vaart wil zetten in het snoeien in overdadige overheidsuitgaven en het bedwingen van de corruptie door zelf het voorbeeld te stellen: de overheidssalarissen worden met 50% verlaagd, te beginnen met het presidentssalaris. Het geld word bestemd voor een sociaal fonds. In verhouding tot de de totale begroting zal het maar weinig schelen maar e symboliek is groot en komt sympathiek over bij een bevolking die de buik vol heeft van de corruptie, nepotisme en machtsmisbruik van eerdere politici.
Het aantreden van een nieuwe president.
Een voorbeeld van de moeilijkheden voor het regeren van een land met verschillende tegenstellingen kwam toen tijdens de laatste dagen van de vorige regering de licentie voor de ijzermijn van Mutun werd uitgesteld en traditioneel als rechts bekend staande krachten in opstand dreigden te komen. Eerder in de geschiedenis werden in de laatste dagen door aftredende presidenten maatregelen voor de uitverkoop van het land er doorheen gejaagd. Bijvoorbeeld gaswinningsconcessies aan Enron en houtkapconccessies. In de overgang wist Evo Morales echter de dialoog aan te gaan met de ´civiele comitees´ hier in st. Cruz en zoals wettelijk geregeld voor een nieuwe regering, het besluit voor de licentie 2 maanden uit te stellen zodat de zaak eerst goed bekeken kan worden en er een contract uit kan rollen waarbij zowel overheid als buitenlands bedrijf baat bij hebben.
Voor oud en nieuw vierde Evo Morales feest met zijn achterban in de Chapare samen met zijn vriend Linera die hem door dik en dun vergezeld. Temidden van zijn mensen waar hij danste, grapjes maakte en geschiedenis ophaalde werd hij opgebeld door de Wereldbank tegenover wie hij kwijtschelding van een schuld van 1.200 miljoen dollar bepleitte. Immers, de indianen en boeren hebben nooit om deze buitenlandse schuld gevraagd. Momenteel reist Evo op uitnodiging van verschillende regeringen de wereld rond om raad en steun te krijgen. Zo is hij voor oud en nieuw al op op bezoek geweest in Cuba waar hij een warm onthaal heeft gekregen en is hij vandaag vertrokken voor een rondreis naar Spanje, Belgie (Europese Unie), Frankrijk, China, Zuid-Afrika en Brazilië.
Terwijl Evo Morales de noodzakelijke relaties aanknoopt in het buitenland om brede steun te verkrijgen, wordt hier gewerkt aan het regeringsprogramma maar ook aan de voorbereidingen voor het ritueel van de machtsoverdracht. Bij de officiële plechtigheid zullen belangrijke politieke personen van het wereldtoneel aanwezig zijn als presidenten, nobelprijswinnaars als Rigoberta Menchu en Mandela en Esquivel. Maar ook schrijvers als Marquez en Galeano en musici als Silvio Rodriguez en natuurlijk belangrijke personages uit de sociale bewegingen. Voor het eerst in de geschiedenis zullen indiaanse rituelen onderdeel zijn van deze plechtigheid. Rondom de machtswisseling zal la Paz een groot feest worden van mondiale ontmoetingen tussen sociale bewegingen van indianen, boeren zonder land en met land, zapatistas, piqueteros, studenten, kader, intellectuelen, van vrouwen en mannen, jong en oud, tot kleine ondernemersters, creatieve ondernemers in de publiciteitssector, vakbondsmensen, mijnwerkers, cocaproducenten, waterverdedigers. Kortom, van iedereen voor wie dit historische moment ook hun feest is.

Dossier: 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren