Griekenland: hospitaal onder arbeiderscontrole

11.02.2012

De werknemers van het ziekenhuis in Kilkis, in Griekenland hebben hun ziekenhuis bezet. Ze verklaarden dat vanaf heden het ziekenhuis onder de volledige controle staat van de werknemers.

De werknemers van het ziekenhuis verklaarden dat de problemen in het nationaal Gezondheidssysteem (het ESY) die al geruime tijd voortduren, niet opgelost konden worden.

De werknemers hebben met de bezetting van het ziekenhuis gereageerd op het versneld opleggen door de regering van impopulaire besparingsmaatregelen. Ze hebben het ziekenhuis onder de directe en volledige controle van het personeel gesteld. Alle beslissingen worden vanaf nu genomen door de “algemene vergadering van de werknemers”.

Het ziekenhuispersoneel verklaarde dat “de regering echter niet van haar financiële verantwoordelijkheid is ontheven, als aan hun verzuchtingen niet wordt voldaan, zullen zij zich richten tot de plaatselijke gemeenschap om een zo breed mogelijke steun te krijgen om zo de gratis openbare gezondheidszorg te garanderen en de regering en alle neoliberale maatregelen omver te gooien.”

Vanaf 6 februari zal het personeel van het ziekenhuis enkel nog dringende zorgen verlenen, tot hun loon en al de hun verschuldigde bedragen zijn betaald. Zij vragen eveneens dat de lonen die ze nu ontvangen worden opgetrokken tot op het niveau van voor de inwerkstelling van de besparingsmaatregelen.

Volgende verklaring werd door de werknemers verspreid:

 1. Wij stellen vast dat de huidige en blijvende problemen van het ESY (het nationaal gezondheidsstelsel) en aanverwante organisaties niet opgelost kunnen worden door specifieke en geïsoleerde vragen over wat onze specifieke belangen aangaat, want al die problemen zijn het resultaat van een globale antivolkse regeringspolitiek en van het mondiaal neoliberalisme.
 2. Wij stellen ook vast dat wanneer we specifieke eisen stellen, we in feite het spel spelen van een brutale regeringsmacht. Deze macht doet er alles aan om zich tegen haar vijanden te richten - een macht die door het verzwakte en verdeelde volk in het zadel is geholpen, om te verhinderen dat er een eenheidsfront van het volk komt op nationaal en wereldvlak rond onze gezamenlijke belangen en eisen tegen de sociale verarming die door de politieke autoriteiten is gecreëerd.
 3. Om die redenen kaderen wij onze specifieke verzuchtingen in een algemeen kader van politieke en economische eisen die door een zeer groot deel van de Griekse bevolking worden gesteld, het deel dat vandaag onder de meest brutale aanval van het kapitalisme gebukt gaat. Deze eisen moeten tot de finish verdedigd worden om ze te bekomen en dit in samenwerking met de middenklassen en de volksklassen in onze maatschappij.
 4. De enige manier om er te geraken is niet enkel in de actie de legitimiteit van de regeringspolitiek in vraag te stellen, maar ook de wettelijkheid van een willekeurige, autoritaire en antivolkse politiek die met grote passen richting het totalitarisme snelt.
 5. De werknemers van het algemeen ziekenhuis van Kilkis antwoorden op dit totalitarisme met democratie. Wij bezetten het openbaar ziekenhuis en wij plaatsen het onder onze directe en volledige controle. Het ziekenhuis van Kilkis zal vanaf nu werken onder zelfbeheer. De enige rechtmatige manier om beslissingen te nemen, zal de algemene vergadering van de werknemers zijn.
 6. De regering is niet ontheven van haar economische verplichtingen om in personeel en uitrusting te voorzien. Als zij deze verplichtingen blijft miskennen, dan zien wij ons verplicht de bevolking te informeren over deze situatie en aan de lokale overheid, maar vooral aan de civiele maatschappij, te vragen ons met alle middelen te steunen voor:
  • het overleven van ons ziekenhuis;
  • steun aan het recht op openbare en gratis gezondheidszorg;
  • omverwerping, door een gemeenschappelijke volkstrijd, van de huidige regering en van elke andere neoliberale politiek, vanwaar deze ook komt;
  • een diepgaande en aanzienlijke democratisering, met andere woorden ee, democratisering die aan de reële maatschappij, en niet aan derden, toelaat om beslissingen te nemen die hun toekomst aanbelangen.
 7. De vakbond van het Kilkis-ziekenhuis zal vanaf 6 februari starten met een staking. Wij zullen enkel dringende zorgen verzekeren, tot de volledige betaling van de gewerkte uren en de verhoging van onze lonen tot het niveau dat ze hadden voor de aankomst van de troïka (EU-ECB –IMF). Intussen, zeer goed wetende wat onze sociale missie en onze morele verplichtingen zijn, beschermen wij de gezondheid van de burgers die naar het ziekenhuis komen door hen die het nodig hebben, gratis zorg te verlenen. We roepen de regering op haar verantwoordelijkheid te nemen, en hopen dat zij op het laatste moment zal terugkomen op haar ongeremde sociale wreedheid.
 8. Wij beslissen dat een nieuwe algemene vergadering zal plaats vinden op maandag 13 februari in de hall van het nieuwe gebouw van het ziekenhuis om 11 uur, om zo de noodzakelijke procedures af te spreken, die nodig zijn om op een afdoende manier de bezetting van de administratieve diensten in werking te stellen en met succes het zelfbestuur van het ziekenhuis te realiseren. Zelfbeheer dat vanaf heden zal beginnen. De algemene vergaderingen zullen alle dagen plaats vinden en zullen het voornaamste beslissingsinstrument zijn wat betreft de werknemers en de werking van het ziekenhuis.

Wij roepen het volk en de werknemers van alle sectoren op tot solidariteit. Wij roepen op tot medewerking van alle vakbonden en progressieve organisaties, alsook tot steun van alle media die er voor hebben gekozen de waarheid te vertellen. Wij zijn vastbesloten om verder te gaan totdat de verraders die ons land en onze mensen verkopen, het aftrappen. Het is wij of zij!

De hierboven vernoemde beslissingen zullen openbaar worden gemaakt door het organiseren van een persconferentie waarop alle media uitgenodigd zijn op woensdag 15/2/2012 om 1u30. Onze dagelijkse vergaderingen beginnen vanaf 13 februari. Wij gaan de burgers informeren over elk belangrijk evenement dat in ons ziekenhuis zal plaatsvinden door middel van persberichten en –conferenties. Wij gaan gebruik maken middelen die ons ter beschikking staan om deze evenementen bekend te maken en zo deze mobilisatie te lukken.

Wij roepen er toe op:

 • dat onze medeburgers hun solidariteit betonen met onze beweging;
 • dat elke burger in ons land die onrechtvaardig is behandeld protestacties voert en zich verzet tegen zijn/haar onderdrukkers;
 • dat collega’s van andere ziekenhuizen gelijkaardige beslissingen nemen;
 • dat andere werknemers in de openbare diensten en privé, alle vakbondsleden en progressieven ook op die wijze zouden reageren, om zo onze mobilisatie vooruit te helpen, en tot een veralgemeend arbeiders- en volksverzet te komen en tot een opstand, tot de uiteindelijke overwinning op de economische en politieke elite die vandaag ons land en de gehele wereld onderdrukt.

Een andere zelfbeheeractie van werknemers staat in de steigers bij de krant Elefthertypia, die zo’n 800 mensen tewerk stelt. Ook bij deze krant wordt het personeel al maanden niet meer betaald. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Libcom.org. Geschreven door het personeel van het ziekenhuis van Kilkis.

Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.