4 June 2020

Nieuwe aanval op het minimumloon

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staat het minimumloon onder druk. Sinds jaar en dag kennen we het minimumjeugdloon: hoe jonger, hoe lager het uurloon. Een 15-jarige verdient maar 30 procent voor hetzelfde werk. De volgende groep die uitgeknepen wordt zijn arbeidsgehandicapten die in de bijstand zitten.

Sinds kort kennen we de Tijdelijke Wet Pilot Loondispensatie die tot 1 januari 2013 zal lopen. Aan de hand van de opgedane ervaringen zullen wel weer grootscheepse aanvallen op het minimumloon komen.
Door de voortdurende afbraak van de WAO zijn steeds meer arbeidsgehandicapten aangewezen op de bijstand. De nieuwe rechtse regering heeft nu ook de aanval geopend op de WAO voor jongeren: de WAJONG. Naar verwachting zullen daar ook vele jongeren uit worden gegooid en daardoor aangewezen zijn op de bijstand. Maar ook in de bijstand worden ze niet met rust gelaten. In de komende twee jaar zullen zo’n 32 gemeenten een pilot starten waarbij arbeidsgehandicapten voor een bedrag onder het minimumloon aan het werk worden gezet. De wet is heel simpel. Alle bijstandsgerechtigden worden in deze gemeenten gekeurd aan de hand van een toets die door TNO is ontwikkeld. Op deze manier wordt er gekeken of zij gezien hun arbeidshandicap wel het volledige minimumloon kunnen verdienen.
Deze wet is gewoon belachelijk. Allen die uit de WAO/WAJONG zijn gegooid zijn volgens scherpere normen 'goedgekeurd' voor gewoon werk. Maar bij gewoon werk hoort een gewoon loon, niet een loon dat onder het minimumloon komt te zitten. Maar goed, sinds wanneer is rechtse politiek consequent?

Het inkomen van de arbeidsgehandicapte die op deze manier aan het werk gaat blijft net boven de uitkering zitten zodat het 'aantrekkelijk' lijkt om te gaan werken. De werkgevers die meedoen krijgen naast de korting op het loon ook nog subsidies voor de extra begeleiding zodat zij worden gecompenseerd voor hun extra inspanningen. Blijkbaar is de korting op het minimumloon nog niet voldoende...
Groenlinks-wethouder Andree van Es heeft Amsterdam ook aangemeld voor een pilot die in het nieuwe jaar van start zal gaan. In de komende twee jaar wil zij 50-100 mensen op deze manier aan het werk zetten. Doelgroep zijn de mensen die met behoud van uitkering actief zijn op een zogeheten 'participatieplaats'.
Het gaat om een groep waarvan is gebleken dat doorstroom richting een baan niet mogelijk is wegens psychische en sociale factoren. Zelfs als je maar 10 procent van het minimumloon betaalt zullen die factoren niet verdwijnen. Het gaat hier om een groep mensen die door hun beperking niet in gewoon werk kunnen functioneren.
Grote vraag blijft natuurlijk waar het werk vandaan moet komen. Is het de Albert Hein, dat niet langer 30 procent van het minimumloon hoeft te betalen aan een 15-jarige vakkenvuller maar nog maar 10 procent aan een psychisch gehandicapte bijstandsgerechtigde? En waar is het eind? Wat als deze groep permanent op deze basis aan het werk moet en de werkgever permanent subsidies, 'voor de begeleiding', eist? Dan sneuvelt dit systeem toch bij de volgende bezuinigingsronde omdat de bijstandgerechtigde met al de toeters en bellen meer kost dan een enkele uitkering? Moet Groenlinks eigenlijk niet opkomen voor een groep waarvan is bewezen dat zij niet gewoon aan werk kunnen komen? Is het niet veel beter zinvol werk te vinden in die participatieplaatsen? Werk waardoor deze groep een bijdrage kan leveren. Als zelfs deze kwetsbare groep als een citroen wordt uitgeknepen, wat is dan nog progressieve politiek?

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Vul de tekens uit bovenstaande afbeelding in.

Reageren