Patronen van Amerikaans terrorisme

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gaf onder de naam 'Patterns of Global Terrorism' (patronen van wereldwijd terrorisme) een rapport uit over de nieuwe oorlog. Zoals het stuk zelf zegt: 'Een nooit eerder vertoonde afstemming van diplomatieke-, intelligence-, wethandhaving-, economische-, financiële- en militaire macht.'
Het rapport is gelardeerd met foto's van 9/11, maar de slachtoffers van ‘de oorlog tegen het terrorisme’ blijven, net als in de reguliere media, onbesproken. Hoeveel Afghaanse burgers stierven er eigenlijk als gevolg van de Daisy-cutters, clusterbommen en het andere Amerikaanse wapentuig? De meest conservatieve schatting, die van CNN, houdt het op 3500. Ander schattingen geven daar een veelvoud van.

Moorden en martelingen
De oorlog in Afghanistan duurt voort, al hoor je er niet veel meer over. Robert Fisk van de Independent bezocht het land in augustus en geeft een afschrikwekkend beeld. 'In [januari 2002] overvielen de Amerikanen twee Afghaanse dorpen, doodden tien politiemannen van de door de VS gesteunde regering Karzai en mishandelden de overlevenden. In een bijzondere vlaag van muizenmoed citeerden Amerikaanse verslaggevers de gevangenen die zeiden dat ze waren mishandeld. Sindsdien is er wat veranderd. De Amerikaanse troepen in Afghanistan laten het mishandelen nu over aan hun Afghaanse bondgenoten, vooral de leden van de zogenaamde Afghan Special Forces. [Zij] slaan nu de informatie uit de Pashtun-gevangenen. Maar de CIA is erbij. Nog verontrustender zijn aanhoudende berichten over de massamoord op duizenden Pashtun bij fort Qal-i-Jangi in november. Deze massamoorden duurden tot in december terwijl de Amerikanen er volledig van op de hoogte waren. Maar de VS deden niets, net zo min als voor de zeshonderd Pakistaanse gevangenen in Shirbagan, waarvan sommigen sterven van honger en mishandeling in de handen de Noordelijke Alliantie.' Daar kunnen we nog de moordpartij in de gevangenis van Mazar e Charif aan toevoegen. Nadat een rebellie uitbrak werd de plek domweg gebombardeerd, sommige 'opstandelingen' bleken geboeid te zijn gestorven. Amnesty International geeft in haar jaarrapport 2001 een groot aantal voorbeelden van mensenrechtenschendingen in Afghanistan door de VS en haar bondgenoten.

Blijvende ellende
Enduring Freedom (blijvende vrijheid) doopten de Amerikanen de Afghanistan oorlog. Maar het resultaat is een land waar de drugshandelaren van de Noordelijke Alliantie de regering controleren (de opium bloeit weer uitbundig); veel mannen van Al Qa'ida nog op vrije voeten zijn; in Urazgan de krijgsheren heersen en in zeven maanden tijd twee ministers van de centrale regering werden vermoord. Het interesseert de Amerikaanse strategen geen zak. Afghanistan wordt vooral gebruikt voor operaties in Pakistan en om druk uit te oefenen op de regering Musharif en op Iran. The Independent onthulde dat leden van de FBI mensen uit hun huizen in Pakistan hebben gehaald om ze over de grens met Afghanistan te brengen voor ondervraging.
Binnenkort is Irak weer aan de beurt. De oorlog daar is niet weg geweest. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de laatste tien jaar 90.000 Irakezen, waaronder 40.000 kinderen, gestorven door het embargo. Maar ook de bommen blijven vallen. De Britse journalist John Pilger: 'Deze terreur is de langst lopende Anglo-Amerikaanse bombardementscampagne sinds de Tweede Wereldoorlog. De Wall Street Journal meldde dat de VS en Groot Britannië voor een dilemma staan in Irak omdat er nog maar ‘weinig doelwitten overblijven’. Een Amerikaanse functionaris zei: ‘We zijn bij het laatste buitentoilet beland.’ Dat was twee jaar geleden en ze zijn nog steeds aan het bombarderen.’

Na Afghanistan en Irak
Bij de heldendaden in Afghanistan kregen de VS steun van 64 landen. Na 11 september boden 136 landen het machtigste land ter wereld militaire assistentie aan; 89 landen verleenden Amerikaanse militaire vliegtuigen het recht over hun territorium te vliegen; 23 landen verleenden landingsrechten en 23 landen waren betrokken bij de huisvesting van de troepen die in Afghanistan vochten.
Al op 12 september bevestigde de VN-veiligheidsraad het Amerikaanse 'recht op zelfverdediging', daarbij de these van een 'oorlogsdaad' overnemend. Op 5 oktober verklaarde de NAVO artikel 5 van toepassing ('een aanval op één is een aanval op allen'). De claim in het rapport van het Department of State is dan ook niet overtrokken. Op alle denkbare vlakken is een enorme coalitie tot stand gekomen. Dat geeft allerlei mogelijkheden.
Het rapport: 'Na 11 september is, bijvoorbeeld, het departement formele besprekingen begonnen met China en Pakistan over terrorisme en vertegenwoordigers van het departement hebben hun expertise verleend aan conferenties in de gehele wereld.'
Resolutie 1373 van de VN-veiligheidsraad verplicht nu alle landen om de financiering van terroristen te bestrijden. Volgens het rapport hebben 150 landen orders uitgevaardigd om 'terroristische fondsen' te bevriezen. De VS zelf hanteren een lijst van 158 terroristen, terroristische organisaties en netwerken, en claimen dat daarvan tussen 11 september en 31 december 2001 meer dan 67 miljoen dollar werd bevroren. Op 7 november 2001 zouden, in een wereldwijd gecoördineerde actie, twee belangrijke financiële netwerken van Al Qa'ida zijn ontmanteld.
Dezelfde resolutie verplicht de VN-lidstaten tot verscherping van hun grenscontroles en intensievere politiesamenwerking. In Nederland verschenen op 2 september dit jaar 'drie extremistische moslims' voor de rechtbank, die er van verdacht worden een aanslag te hebben voorbereid op de Amerikaanse ambassade in Parijs. De Openbare Ministeries van Frankrijk, België en Nederland coördineren de zaak onderling. Op 17 augustus meldde de Volkskrant dat Bosnië zes Algerijnen, die lid zouden zijn van Al Qa'ida heeft overgedragen aan de Amerikanen. Human Rights Watch bericht dat Oezbekistan ongeveer vierduizend moslims gevangen houdt en ze met grof geweld dwingt te bekennen lid te zijn van extremistische organisaties. Twee gevangenen zouden in augustus zijn gestorven. Dezelfde organisatie geeft in haar jaarrapport ook voorbeelden van 'antiterrorismemaatregelen' aan de grens. In Hongarije werden bijvoorbeeld alle Afghaanse vluchtelingen in een speciale gevangenis opgesloten.
Het antiterrorisme is een wereldwijde industrie geworden, of moet je zeggen: netwerk? Niet alles gaat in het openbaar. In het rapport staat deze fraaie zin:
‘Wij hebben samengewerkt met onze partners in Jemen, de Filippijnen en Georgië om militaire training te verzorgen voor antiterrorisme eenheden gericht op met al-Qa’ida verbonden terroristische activiteiten en groepen in deze landen. Deze trainingen zullen een belangrijke bijdrage zijn aan de mogelijkheid van onze bondgenoten om de bedreiging op hun grondgebied te weerstaan.’

Wat u niet wil dat u geschiedt
De eerste arrestaties in de VS zelf begonnen enkele uren na de aanslagen. Zevenduizend FBI agenten werden ingezet. In november meldde de Openbare Aanklager John Ashcroft, dat zeker 1182 mensen werden vastgehouden. Zij waren, schrijft de Los Angeles Times, voornamelijk afkomstig uit het Midden-Oosten of Zuid-Azië. De meesten zijn inmiddels vrijgelaten of gedeporteerd. Van de 73 die vermoedelijk nog vast zitten is er slechts één aangeklaagd voor misdaden verbonden aan terrorisme: Zacarias Moussaoui, de zogenaamde 'twintigste kaper'. Binnenkort komen er nog drie voor.
De Amerikaanse regering vecht op het moment in hoger beroep het vonnis aan van rechter Gladys Kessler die besliste dat de namen moeten worden vrijgeven van de bijna tweeduizend arrestanten. 'Geheime arrestaties is een concept dat niet bij een democratie past', oordeelde zij. De regering weigert, in het belang van de 'nationale veiligheid'.
Ondertussen besliste Colin Powell dat 39 Amerikaanse groepen eigenlijk buitenlandse terroristische organisaties zijn. Op 26 oktober 2001 aanvaardde het Congres de zogenaamde USA PATRIOT Act die justitie ruimere bevoegdheden geeft bij het onderzoeken en vervolgen van verdachten. In juni kondigde het ministerie van justitie aan naar verwachting jaarlijks 100.000 buitenlandse bezoekers aan de VS te kunnen identificeren als potentieel gevaarlijk, en van hen vingerafdrukken en foto's te zullen maken.
Hoeveel beangstigender kan het nog worden? Toen Bill Maher, gastheer van het ABC-programma Politically Incorrect militaire operaties uit het verleden van de VS 'laf' noemde, verloor ABC twee grote adverteerders: FedEx en Sears. Lee Antonio, woordvoerder van Sears verklaarde dat daartoe was besloten 'nadat onze klanten bezorgdheid uitten over smaad tegen onze leiders, onze militairen en ons land.'
Rechter Kessler baseerde - en dat vat het allemaal goed samen - haar vonnis over het vrijgeven van de 2000 namen op een uitspraak van het Federale Hof uit 1969: de dagen van Vietnam en Richard Nixon.

'Patterns of Global Terrorism', Department of State, mei 2002: www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2001
'Afghanistan is on the brink of another disaster', Robert Fisk - London Independent, 15 augustus 2002. Het citaat is ingekort.
http://www.web.amnesty.org/web/ar2002.nsf/asa/AFGHANISTAN!OpenDocument
'Verborgen Agenda Achter Oorlog Tegen Terreur', John Pilger, www.pilger.com
Humar Rights watch annual report http://www.hrw.org/wr2k2/europe.html
' U.S. ordered to disclose names of detainees in September 11 inquiry', Josh Meyer - Los Angeles Times, 3 August 2002
' Dissenting voices not welcome in a flag-waving chorus across America', Deb Riechmann - Associated Press, 26 september 2002

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop