Pensioendossier op weg naar clifhanger

17.09.2011
De positie van het huidige federatiebestuur (FB) wordt langzaam steeds onhoudbaarder. Nadat in de langste nacht van de federatieraad een tussenoplossing als volstrekt onvoldoende werd beoordeeld, sloot het (FB) een dag later een akkoord met minister Kamp langs de lijn van datgene wat de nacht ervoor nog onvoldoende was. AvbaKabo FNV (AKF) en FNV Bondgenoten (BG) hadden toen al aan de minister en aan de Tweede Kamer laten weten dat het FB niet langer meer namens hun mogen spreken. Als je dan toch gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is, dan ben je toch niet helemaal goed bij je hoofd! Ook de gekozen oplossing toont aan dat het FB een steekje los heeft. Er komt een doorwerkbonus vanaf 61 jaar waarmee je de korting op de AOW op 65 jaar kan compenseren. Volgens het CPB werkt in 2020 43% van deze leeftijdsgroep. M.a.w. 57% van alle mensen bouwt nul aan compensatie op, van de overige 43% zal het grootste deel slechts een gedeeltelijke compensatie opbouwen omdat zij ergens tussen 61 en 65 jaar (vaak gedwongen) stoppen met werken. Hoe komt het FB erbij ja te zeggen tegen dit gedrocht! De PvdA heeft nog een paar concessies los gekregen en gaat nu Kamp aan een meerderheid helpen in de Tweede Kamer. Tijd voor de FNV om volledig dwars te gaan. De piketpalen schuiven ook elders [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":null,"attributes":{"class":"media-image alignleft size-full wp-image-2371","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"300","height":"170","title":"vecht","alt":""}}]]Het alternatief waar AKF en BG nu opeens op inzetten is het veilig stellen van het AOWniveau voor iedereen met een aanvullend pensioen tot maximaal €10.000 per jaar. Waar en wanneer de met bondsraden overeengekomen piketpalen zijn verlaten weten wij niet, maar deze stond daar toen in ieder geval niet bij. Wat dit voor gevolgen heeft voor werknemers met een aanvullend pensioen van €20.000 of zelfs €30.000 is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat er voor gekozen wordt om de ene ledengroep wel en de andere ledengroep niet te beschermen. Wat hierbij nog onverteerbaarder is, is het feit dat het aanvullende pensioen van €10.000 overeenkomt met een inkomen van €37.000 op jaarbasis. Dat lijkt akelig veel op de €35.000 euroknip, waar de FNV eind 2009 opeens mee kwam en die begin 2010 in een raadpleging van de achterban van tafel werd geblazen. Voornaamste argument was dat de FNV de belangen van al zijn leden moest behartigen. Sociaal akkoord 2008 tot heden in het kort De hele FNV riep medio 2008: stem voor het sociaal akkoord, dan blijft de AOW op 65 jaar, terwijl in de tekst van het sociaal akkoord de AOW naar 66 jaar ging in 2020 maar omdat in de tekst ook nog stond dat sociale partners alternatieven mochten aandragen voor de beoogde bezuiniging waren we toch voor. Alleen wij hebben toen direct opgeroepen tegen te stemmen, omdat de aangedragen U-bocht tot mislukken gedoemd was. Er kwam een alternatievenkrant met op zich heel zinnige alternatieven, maar zoals te voorzien was voor geen van deze alternatieven een politiek draagvlak. Dan gaat de FNV alsnog halfslachtig mobiliseren. Terwijl men zich met het sociaal akkoord allang in het pak had laten naaien. In november 2009 geeft de FNV de strijd op maar vertelt dat niet tegen de achterban. In december 2009 komt de 35.000 euroknip die in januari 2010 van tafel geblazen wordt. Dan valt het kabinet over Afghanistan en bedenkt de FNVleiding opeens dat het handig is met werkgevers een akkoord te sluiten voor de verkiezingen, op de gok dat de PvdA in de regering komt. De volgende strategische blunder. Ten eerste: als je moet dealen met werkgevers moet je altijd wat weg te geven hebben, anders zijn werkgevers niet geïnteresseerd. Ten tweede: de verkiezingsuitslag gaf een heel ander kabinet. Het uitwerkingsmemorandum van juni 2011 zet de zaak op scherp. Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten ziet nu pas dat het dit niet uitgelegd krijgt bij de achterban en zegt nee. AbvaKabo FNV volgt een week later en het pandemonium in de FNV is compleet, want het FB bijt zich vast in het al behaalde resultaat en wil kost wat kost de belangen van de werknemers verkwanselen. Uiteindelijk gaat ook de bondsraad van FNV Bouw om maar hun hoofdbestuur weet daar weer een draai aan te geven in de langste nacht. Nu moet het HB van FNV Bouw aan hun Bondsraad uitleggen dat de doorwerkbonus voor bouwvakkers geen oplossing is. Als zij hier ook weer een onnavolgbare draai aan geven, dan plegen ze uitverkoop met de belangen van hun leden. Laat de rijken de crisis betalen Hieronder onze alternatieven, want het verhogen van de AOW-leeftijd is niet meer en niet minder dan het neerleggen van de rekening van de bankencrisis bij de gewone mensen, bij hen die part nog deel hebben gehad aan de oorzaak van deze crisis. • Invoering van een miljonairsbelasting van 2% per jaar op al het vermogen boven de 1 miljoen euro. • Herinvoering van de 72%-belastingschijf voor al het inkomen boven de Balkenende-norm van €184.000. • Invoering van een extra belastingschijf tussen de huidige 52%- en de 72%-schijf, te weten 62% voor inkomen vanaf €100.000 tot aan €184.000. • De hypotheekrenteaftrek afschaffen boven de €400.000 en verhoging van het huurwaardeforfait voor huizen met een waarde van meer dan € 750.000. • Verhoog de vennootschapsbelasting van 25,5% naar 30%. • Volledige heffing vennootschapsbelasting en stop belastingontduiking door internationaal opererende bedrijven. • Beperking van renteaftrek voor bedrijven, om oneigenlijk voordeel voor sprinkhaankapitalisten te voorkomen. • Afschaffen van de doorwerkbonus boven 62 jaar. AOW gewoon op 65 jaar. • Tijdelijke VUT voor werknemers vanaf 60 jaar. (Schept werk voor jongeren) • Maak de financiering van de zorgverzekering inkomensafhankelijk. • Onmiddellijke stopzetting van alle privatisering en marktwerking. • Terugdraaien van de privatisering voor alle nutssectoren. ( openbaar vervoer, energie, post etc.) • Het in staatshanden houden van ABN Amro en Fortis als basis voor de uitbouw van een openbare bank, zoals vroeger de Postbank. • Invoering van een bankenheffing als bijdrage in de schuld vermindering. • Minimumloon en alle daaraan gekoppelde uitkeringen zoals bijstand, AOW en studiefinanciering moet onmiddellijk met 10% worden verhoogd. • Volledig minimumloon vanaf 18 jaar. • Tegen discriminatie: voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid. • Geen zondebokpolitiek maar internationale solidariteit. Ga naar www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief. www.fnvvechtvoorjerecht.nl info@fnvvechtvoorjerecht.nl http://fnvvechtvoorjerecht.hyves.nl/
Dossier

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.