Wonen voor mensen, niet voor de winst!

Actiegroepen rond huisvesting in Europa hebben zaterdag 28 maart 2020 uitgeroepen tot internationale actiedag, en die hele week tot internationale actieweek. Vorig jaar demonstreerden er alleen in Berlijn al 40.000 mensen om onteigening van grote woningconcerns te eisen. Dit jaar willen ze nog meer mensen op de been brengen, en hopen ze dat het een echte internationale mobilisatie wordt. Wonen voor mensen, niet voor de winst!. Op dinsdagavond 14 januari houden we in wijkcentrum Ru Paré (20:00 Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam) een vergadering om activiteiten in Nederland voor te bereiden. Hierbij de vertaling door globalinfo van de oproep uit Duitsland. 

28 maart 2020: Wonen voor mensen, niet voor de winst!

Sinds de subprime-hypotheekcrisis in 2008 is de strijd om het recht op wonen en op de stad alleen maar verhevigd: onze huizen zijn nog steeds een goudmijn en zijn een speelbal op de beurs, die geen mensen en alleen maar winst ziet.

Woningspeculatie drijft de huren en de vastgoedprijzen op, terwijl de hoeveelheid betaalbare en publieke woningen blijft dalen. Onze gemeenschappen en buurten worden in snel tempo gerenoveerd om meer winst te genereren: onze favoriete kroeg, onze onmisbare kinderopvang of onze lokale krantewinkel worden bedreigd of zijn al verjaagd.

Terwijl sommigen van ons huiseigenaren zijn geworden en zich in de schulden hebben gestoken zodat we een dak boven ons hoofd konden hebben - altijd met het risico om onze huizen aan de bank te verliezen zoals velen is overkomen - zijn anderen onder ons huurders en ontvangen ontruimingsberichten of huurverhogingen die steeds meer van onze maandelijkse inkomsten wegnemen. Onze woningen worden op de markt gezet en doorverkocht met huurders en al, met winstoogmerk, onze huren blijven stijgen, onze woningen worden kantoren en co-werkplekken, vakantieappartementen, of blijven gewoon leeg staan als financiële investering.

We krijgen een uitzettingsbevel en worden met geweld uit onze huizen gehaald, uit onze wijken gescheurd en op straat gezet. Als daklozen worden we gedwongen om in onmenselijke omstandigheden te leven.

Deze wreedheden zijn op veel plaatsen in Europa en in de wereld een alledaags verschijnsel geworden. Maar we zullen deze onrechtvaardigheid en dit geweld niet langer tolereren. De uitverkoop van steden in het belang van enkelen is geen natuurwet, maar het gevolg van een ongeremd economisch systeem en een beleid dat elk gevoel van sociale verantwoordelijkheid lijkt te hebben verloren. Samen kunnen we daar verandering in brengen!

Overal in de wereld staan mensen op om onze huisvestingsrechten op te eisen: we moeten ons organiseren in onze wijken, onze krachten bundelen in huurdersorganisaties en buurtgroepen, uitzettingen blokkeren, leegstaande huizen kraken, de veilingen van onze woningen stoppen en alternatieve woonvormen creëren door ervaringen te delen met mensen in andere steden en landen.

Huisvesting voor mensen - niet voor de winst!

We zijn solidair met elkaar en eisen dat onze huizen en steden niet langer een bron van winst zijn. We willen in fatsoenlijke huisvesting leven zonder angst om te worden ontruimd, want huisvesting is een essentiële plek voor elk levend wezen: het is ons huis, geen handelswaar!

Wij willen steden die onze diversiteit vertegenwoordigen en daarom pleiten wij voor de volledige integratie van de verschillende sociale, culturele, educatieve en economische dimensies van onze steden; ongeacht inkomen, etniciteit, geografische herkomst, seksuele geaardheid, geslacht of leeftijd. Wij willen het recht hebben om in een fatsoenlijk huis te leven en actief deel te nemen aan de ontwikkeling en transformatie van onze steden.

Wij, een internationaal verbond van huurdersinitiatieven en recht-op-stadsgroepen, eisen:

1. Wij willen werkelijk sociale huurprijzen, en een fundamenteel ander huurrechtssysteem. Geen winstbejag met onze huren en woningen!

2. Een einde aan uitzettingen en dakloosheid. Housing First in waardige huizen en een wettelijk afdwingbaar recht op huisvesting!

3. Een einde aan leegstand! Wij eisen dat de verhuur van speculatieve leegstand afgedwongen kan worden. Bezette panden legaliseren!

4. Echte democratische medezeggenschap en collectieve rechten van huurders en bewoners (m/v). We willen inspraak hebben in wat er met onze huizen en onze steden gebeurt!

5. een nieuw statuut zonder winstoogmerk in de huisvestingssector, een einde aan de grondspeculatie, een socialisatie van het grondbezit, de socialisatie van de grote woningbedrijven. Huisvesting en grond moeten een collectief goed zijn.

6. Iedereen moet het recht hebben om te kunnen kiezen voor een eigen manier van wonen.

7. een radicale koerswijziging in politiek en economie: voor een solidaire en ecologische stedelijke ontwikkeling!

Zolang ons recht op huisvesting niet wordt afgedwongen, zal er geen einde komen aan de onrechtvaardigheid in de huisvestingssector, omdat winst in dit economische systeem altijd zwaarder zal wegen dan sociale rechtvaardigheid. We zullen de druk blijven opvoeren totdat het recht op adequate huisvesting voor iedereen gegarandeerd is! 

Voorbij de stadsgrenzen en over de landsgrenzen heen, staan we zij aan zij in protest, verzet, en solidariteit en met alternatieven!

Neem deel aan de wereldwijde actiedag voor huisvesting op 28 maart 2020.

In de afgelopen jaren zijn mensen de straat op gegaan om een betere huisvesting en een beter stedelijk beleid te eisen; op 6 april 2018 hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op huisvesting in bijna 50 Europese steden.

We roepen iedereen op om samen de straat op te gaan, op dezelfde dag, in steden in heel Europa, omdat we voor elkaar zorgen en verenigd zijn in gemeenschappelijke belangen. Elke lokale groep is volledig vrij om zijn eigen agenda te bepalen, zijn eigen lokale thema's te benadrukken en zijn of haar favoriete vorm van actie te gebruiken.

Veel deelnemende groepen maken deel uit van de "European Action Coalition for the Right to Housing and to the City", een Europees netwerk van meer dan 30 organisaties die samen strijden tegen de huisvestingscrisis in onze steden en landen.

We hebben 28 maart gekozen uit solidariteit met de huurders in Frankrijk omdat op deze dag een einde komt aan de winterstop voor uitzettingen. Het Franse winterbestand begint elk jaar in oktober en strekt zich uit tot maart, maar vanaf april worden de huurders in Frankrijk opnieuw geconfronteerd met gedwongen uitzettingen en dakloosheid.

Als je deel wilt uitmaken van de actiedag 2020 met mensen uit jouw stad en/of organisatie, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij onze beweging op 28 maart. 

Voor vragen of andere opmerkingen, schrijf dan naar: info@housing-action-day.net // info@housingnotprofit.org
Voor meer informatie: (in Nederland): contact(@)bondprecairewoonvormen.nl

Of retakethecity: https://retakethe.city/retakethecity@riseup.net

Duits: mietenwahnsinn: https://mietenwahnsinn.info/

Housing Action Day website for the German Action Alliance Against Displacement and Rent Madness [Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn]

Overgenomen van globalinfo

Soort artikel

Reactie toevoegen

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Uw reactie zal niet meteen verschijnen, deze wordt eerst goedgekeurd door de beheerder.
pagetoptoptop